Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali

Dziekan Wydziału Biotechnologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali, która odbędzie się w dniu 30 września o godz. 10:00 w Kompleksie Edukacyjno Badawczym Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a, w sali wykładowej nr 1.03.

Rozprawa doktorska

pt. „Analiza wewnątrzkomórkowej antyapoptotycznej aktywności fibroblastycznych czynników wzrostowych 1 i 2 (FGF1 i FGF2)”

Promotor: dr hab. Daniel Krowarsch

 

Recenzenci:

1.   prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

2.  dr hab. Jacek Rybka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

24 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Wrz 2019