Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Marcinkiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu mgr Kamili Marcinkiewicz

Tytuł pracy: ,, Przemiany wschodniej strefy Starego Miasta we Wrocławiu w XI-XVI wieku ”

Promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.