Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz.12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz pt.: „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz.12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul. F. Joliot–Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz pt.: „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”

Promotor: prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Kulma

 Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  2. prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.