Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo

Dziekan Wydziału Biotechnologii zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia o godz, 10-tej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo.

25 kwietnia 2019 roku o godz.10.00 na Wydziale Biotechnologii (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03 przy ul. Fryderyka Joliot–Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo

p.t.: „Opracowanie strategii genetycznej i epigenetycznej modulacji aktywności genu syntazy chalkonu w lnie”

Promotor: dr hab. Magdalena Żuk

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  2. prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Wydziału Biotechnologii, a streszczenie i recenzje na stronie biotech.uni.wroc.pl.

Dodane przez: Nina Giemza

15 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 15 Kwi 2019