Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Mackiewicza

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10.30 w Sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Mackiewicza.

Tytuł dysertacji: Problem cielesności w filozofii Michela Foucaulta

Promotor:

dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr

Recenzenci:
dr hab. Maria Kostyszak, prof. UWr
dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej  3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

8 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 8 Lut 2018