Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 (środa) o godz. 12.00 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca

Tytuł dysertacji: „Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga”

Promotor: prof. dr hab. Jan Krasicki

Recenzenci: prof. dr hab. Lesław Hostyński, dr hab. Agnieszka Nogal

 Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych UWr, Koszarowa 3, budynek 25.

Recenzje rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami zamieszczone są na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

8 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019