Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra

Rada Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy  doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra, która odbędzie się 1 grudnia 2017 o godz. 13.00 w sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych pl. M.Borna 9 we Wrocławiu.

Tytuł pracy doktorskiej:  Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych południowo-zachodniej Polski

Promotor: dr hab. Jakub Kierczak

Recenzenci: prof.dr hab. Agnieszka Gałuszka  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak  (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Praca wraz z recenzjami jest dostępna, do wglądu, w Bibliotece ING. Streszczenie oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone  na stronie Instytutu Nauk Geologicznych UWr.

Dodane przez: Aurelia Przyborska

17 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 17 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.