Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Tytuł pracy: Status taksonomiczny i przebieg strefy hybrydyzacji padalca zwyczajnego Anguis fragilis L. i kolchidzkiego A. colchica incerta (Nordmann, 1840) (Anguidae; Squamata) na terenie Polski.

Promotor:  dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr z Muzeum Przyrodniczego, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego,

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Borczyk z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci: 1/ dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego,

                      2/ dr hab. Sebastian Hofman, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono: streszczenia rozprawy doktorskiej oraz recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne UWr,
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Dodane przez: Izabela Radziszewska

14 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 14 paź 2021