Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 10.30 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka

Tytuł dysertacji: „Instytucjonalne pozbawienie wolności, jako element biowładzy. Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego”

Promotor: prof. dr hab. Adam Chmielewski

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kubicki, dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

 Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych UWr, Koszarowa 3, budynek 25.

Recenzje rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami zamieszczone są na stronie: www.filozofia.uni.wroc.pl

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

8 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019