Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Norberta Tomaszewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 9,30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Norberta Tomaszewskiego

Temat rozprawy: The American Voter and Social Media and Celebrities in presidential campaigns

Promotor:  Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Promotor pomocniczy: dr Kamil Glinka

Recenzenci: Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka; Dr hab. Marek Mazur

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)  oraz zgodnie z zarządzeniem  dziekana WNS Uniwersytetu Wrocławskiego

Streszczenia oraz recenzje dostępne są pod adresem Przewód doktorski mgra Norberta TOMASZEWSKIEGO – Wydział Nauk Społecznych / Uniwersytet Wrocławski

Link do uczestnictwa w obronie publicznej będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie powinny w terminie 7 dni od ogłoszenia publicznej obrony wysłać informację o chęci udziału – imię, nazwisko, email – na adres: wns.si@uwr.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę o dopisanie klauzuli RODO:

„Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Osoby, które w wyznaczonym terminie zgłoszą swoje uczestnictwo dostaną zaproszenie do zespołu Teams i w dniu obrony powinny dołączyć do spotkania. Publiczność uczestniczy tylko w części jawnej publicznej obrony.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

Prof. dr hab. Mirosław Dymarski

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

8 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 28 paź 2021