Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego.

Tytuł dysertacji: „Bezgrunt. Martina Heideggera ontologia niefundamentalna”

Promotor: dr hab. Mirosław Żarowski, prof. nadzw. UWr

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Kwietniewska, dr hab. Paweł Korobczak

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych UWr, Koszarowa 3, budynek 25. Recenzje rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami zamieszczone są na stronie filozofia.uni.wroc.pl.

 

 

 

 

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Mar 2019