Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego

12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową. Analiza porównawcza obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciok

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Janc

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN); prof. dr hab. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Recenzje rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami zamieszczone są na stronie: http://www.geogr.uni.wroc.pl/przewody-doktorskie

Dodane przez: Nina Wabnik

19 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 20 Mar 2019