Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Publikacja dr. hab. Cezarego Wąsa w „Złotej serii”

Jak co roku z okazji święta uniwersytetu ogłaszamy zwycięzcę konkursu na publikację książki naukowej w ramach „Złotej Serii” Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku laureatem został dr hab. Cezary Wąs, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W „Złotej Serii” wydana zostanie jego praca „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry”. Książka przedstawia filozoficzne dyskusje, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette.

Autor tak pisze o swoim studium: „Na teoretyczne założenia parku złożyły się teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieła architektury postulując w zamian zastosowanie długiego szeregu negacji, które porównywalne były z objawami kryzysu metafizyki charakterystycznego dla współczesnej filozofii. Nie jest zatem przypadkiem, że do publikacji zawierającej tekst teoretyczny Tschumiego na temat Parku de La Villette dołączony został esej Jacquesa Derridy rozwijający niektóre z koncepcji projektanta parku. Kolejnym etapem włączenia filozofii w proces projektowania parku był cykl dyskusji Petera Eisenmana z Derridą, który całkowicie przeniósł tworzenie parku w świat myśli, bez akcentowania potrzeby ich realizacji w materialnej rzeczywistości. Głównym tematem tych dyskusji był problem chôry, który podjęty został przez późniejszych komentatorów i wykorzystany do interpretacji parku jako dzieła, w którym przejawia się filozofia początku odnosząca się do spraw polityki, moralności i religii. Park został zatem zinterpretowany jako przestrzeń inwencji w zakresie tworzenia nowych zasad funkcjonowania wspólnoty i demokracji. Myślenie o przyszłości politycznej może jednak przekraczać horyzont zwykłych oczekiwań. Chociaż myśl filozoficzna zawsze złączona jest z problemami współczesności a metafizyka niekiedy splata się z bieżącą polityką, to jednocześnie do obyczajów filozofii należy także przekraczanie horyzontów i myślenie o całkowitej inności i niemożliwości. Rozważania na temat Inności przesunęły dyskusję w stronę tradycji teologii apofatycznej i współczesnych rozważań na temat wiary i religii. Parc de La Villtette zyskał wówczas nowe postsekularne znaczenia, które umożliwiają przypisanie mu funkcji świątyni Inności (L’Autre) i Niemożliwości (Impossible).”

Dr hab. Cezary Wąs – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr, kustosz w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kierownik programów badawczych: „Polska architektura sakralna XX wieku” (1997-2000), „Architektura sakralna XX wieku na Pomorzu, Dolnym i Górnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach” (1999-2000). Kierownik sekcji polskiej międzynarodowej wystawy i wydawnictwa „Raum und Religion. Europäische Positionen im Sakralbau” (w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, 2004-2005). W latach 2009-2010 uczestnik programu badawczego i wydawnictwa „Europäische Errinerungsorte” (München 2012). Autor rozprawy doktorskiej „Pomniki publiczne we Wrocławiu lat 1786-1871” (1995). Autor monografii „Architektura Jože Plečnika” (2004), „Antynomie współczesnej architektury sakralnej” (2008), „Leon Podsiadły” (2012), „Architektura a dekonstrukcja. Przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego” (2015) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących architektury współczesnej w czasopismach „Sacrum et Decorum”, „Techne”, „Sobótka”, „Architectus”, „Czasopismo Techniczne – Architektura”. Zastępca redaktora naczelnego „Quart” – kwartalnika naukowego Instytutu Historii Sztuki we Wrocławiu.

Rektor UWr prof. P. Wiszewski i dr hab. cezary Wąś
Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0

Dodane przez: Agata Kreska

13 Lis 2020

ostatnia modyfikacja: 18 Lis 2020