Strona używa plików cookies więcej

Felietony

Felietony

Agata Sałamaj

BOGUSŁAW BEDNAREK: Obrzeża gryfologii

Przed paroma dniami w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego został pięknie i mądrze uhonorowany prof. Stanisław Kulczyński, świetny uczony i prawy człowiek. Szkoda, że nasi akademiccy mistrzowie, Stanisław Bąk i Władysław Floryan, nie doczekali owej podniosłej uroczystości. Obaj dobrze znali Kulczyńskiego, obaj wyrażali się o Nim z najwyższą atencją. Bardzo pryncypialna kwestia! Dla kontrastu skupię w […]

Agata Sałamaj

Bogusław Bednarek: O szkole w „Firleju”

W starożytnych Atenach utrzymywano, że doskonały człowiek powinien być kalós k’agathós, piękny i dobry, opromieniony pełnią zalet fizycznych i umysłowych. Aby zbliżyć się do tego ideału, helleńskiego chłopca kształciło trzech pedagogów: grammatysta, kitarzysta i paidotryba. Pierwszy uczył czytania, pisania i interpretacji utworów literackich, drugi – gry na kitarze lub lirze, trzeci – sprawności fizycznej. Owi […]

Kamilla Jasińska

Bogusław Bednarek: Skamnografy

Jana Stanisława Bystronia frapowały napisy na pomnikach, figurach, drzewach, pierścieniach, łyżkach etc. Studnia bez dna! Stykamy się przecież z zalewem inskrypcji, które pełnią rozmaite funkcje, zróżnicowanych pod względem siły i zasięgu oddziaływania. A napisy na ławkach? Już w Nowych Atenach ks. Benedykta Chmielowskiego czytamy, że takie mikroteksty przydawały splendoru firlejowskiemu kościołowi. Obecnie skamnografy (od łac. […]

Kamilla Jasińska

Bogusław Bednarek: W świecie ossolińskich starodruków

Seneka Młodszy trafnie orzekł: „Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura” („Odpoczynek bez lektury to śmierć i pogrzebanie żywego człowieka”). Natomiast Jorge Luis Borges oznajmił: „Zawsze wyobrażałem sobie raj jako bibliotekę, nigdy jako ogród”. Warto też przytoczyć refleksję Karola Irzykowskiego: „Bez moich książek i skryptów czuję się jak myśliwiec, któremu spalono dżunglę”. W […]

Kamilla Jasińska

Bogusław Bednarek: Klubie, wróć!

Pomieszczenie, w którym często i chętnie gościłem, przydające wdzięku i dostojeństwa gmachowi głównemu Uniwersytetu Wrocławskiego, warte jest pieśni rapsoda. Wystarczy spojrzeć na sklepienie z lunetami, uświetnione namalowanym przez Schefflera freskiem, wystarczy ogarnąć intelektem utrwalone w sztukateriach symbole, żeby oddalić się od szarzyzny istnienia. Brzmi to dość pompatycznie, ale harmonizuje z odczuciami wielu osób – pisze […]