Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Habilitacje

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Andrzeja Łuczyszyna

Centralna Komisja informuję o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Łuczyszyna dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o polityce Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz – sekretarz, recenzenci: dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. Dorota Moroń, członkowie: dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Węglińskiej

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Węglińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Skład Komisji Habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Lucyna Szot – sekretarz, prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – recenzent, dr hab. Ewa Marciniak – recenzent, dr hab. Michał Jacuński – recenzent, dr […]

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dr. Arkadiusza Urbanka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Arkadiusza Urbanka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. ▪ 01 czerwca 2018 roku – wszczęcie postępowania  habilitacyjnego ▪ 27 czerwca 2018 roku – Rada Wydziału wyznaczyła 3 członków Komisji  w tym sekretarza i recenzenta ▪ 04 września 2018 roku – CK powołała komisję  habilitacyjną ▪ 05 listopada 2018 roku […]

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Hensoldt

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Hensoldt w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Skład Komisji: prof. dr hab. Tadeusz Szubka – Przewodniczący, dr hab. Maria Kostyszak – Sekretarz, Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Adam Chmielewski, prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska, Członkowie: dr hab. Tomasz Zarębski, dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Zasuń

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Anny Zasuń w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Komisja habilitacyjna: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Krystyna Rogaczewska – sekretarza, recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. dr hab. Janusz Danecki, dr hab. Barbara Rogowska, członkowie: dr hab. Radosław Fiedler, dr […]

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dr. Piotra Plichty

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Plichty w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Piotra Plichty: ▪ 06 kwietnia 2018 roku – wszczęcie postępowania  habilitacyjnego ▪ 23 maja 2018 roku – Rada Wydziału wyznaczyła 3 członków Komisji  w tym :sekretarza i recenzenta ▪ 05 czerwca 2018 roku – CK powołała komisję […]

Maciej Kryś

Postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Guzka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Guzka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce.

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Szyndler

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Szyndler w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dr. Lecha Marka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Lecha Marka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Jabłonkowskiej

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Autoreferat i wniosek opublikowano na stronie Centralnej Komisji. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Jabłonkowskiej: 12 stycznia 2018 r. – Wniosek dr Jolanty Jabłonkowskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 lutego 2018 r. […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Pawła Korobczaka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Pawła Korobczaka w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Pawła Korobczaka 29 marca 2018 r. – Wniosek dr Pawła Korobczaka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 27 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Suli

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Suli w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce Wniosek i autoreferat opublikowano na stronie CK. Skład komisji: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Dariusz Skrzypiński – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Wojnicki, prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 21 w sali 144 (sala Rady Wydziału Nauk Społecznych)  odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Miękka siła w budowaniu mocarstwowości Indii po 1991 roku” […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr. Artura Laski

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Artura Laski; dziedzina – nauki społeczne; dyscyplina – nauki o polityce. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji. Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Eugeniusz Młyniec – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Karwat, prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, dr hab. Leszek […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Sztaby

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Jadwigi Sztaby dziedzina nauki społeczne dyscyplina nauki o polityce autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji. Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Michał Jacuński – sekretarz, recenzenci: dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. dr hab. Irena Pietrzyk, dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, członkowie: dr […]

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dr Beaty Miazgi

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Miazgi w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia.

Maciej Kryś

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Gralaka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Gralaka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia

Teresa Tomaszewska

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Anny Krasnodębskiej

dziedzina nauk społecznych  dyscyplinia socjologia. 25 maja 2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Lisowskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Lisowskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe. Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Szczepański – przewodniczący, dr hab. Marcin Dębicki – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr hab. Andrzej Bukowski, dr hab. Katarzyna […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Szaban

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Szaban w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe. Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Janusz Mucha – przewodniczący, dr hab. Danuta Zalewska – sekretarz, recenzenci: dr hab. Robert Geisler, dr hab. Kaja Gadowska, dr hab. Mateusz Błaszczyk, […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Joanny Szczepaniak-Sienniak

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Szczepaniak-Sienniak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Joanny Szczepaniak-Sienniak 10 listopada 2017 r. – Wniosek dr Joanny Szczepaniak-Sienniak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 8 grudnia […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe. Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Arkadiusz Domagała – sekretarz, recenzenci: dr hab. Rafał Ridel, prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dr […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Banaszak

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Banaszak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Ewy Banaszak 14 września 2017 r. – Wniosek dr Ewy Banaszak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 29 września 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych […]

Nina Giemza

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dra Michała Surmy

Centralna Komisja ds. Stopni Tytułów w dniu 23 maja 2017 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr. Michałowi Surmie, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia, zakończone w dniu 21 listopada 2017 r.

Nina Giemza

Postępowanie habilitacyjne dr Antoniny Mazur

Postępowanie habilitacyjne dr Antoniny Mazur Centralna Komisja ds. Stopni Tytułów w dniu 29 maja 2017 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Antoninie Mazur, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biochemia.

Maciej Kryś

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Gralaka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Gralaka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Joanny Dyduch

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Dyduch w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Joanny Dyduch 19 czerwca 2017 r. – Wniosek dr Joanny Dyduch do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 21 września 2017 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Opiłowskiej

Centralna komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Opiłowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Opiłowskiej 31 maja 2017 r. – Wniosek dr Elżbiety Opiłowskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 czerwca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Radosława Sajny

Dr Radosław Sajna – postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauk o polityce 13.01.2014 wszczęcie postępowania – Centralna Komisja 1.04.2014 – powołanie komisji habilitacyjnej – Centralna Komisja 29 czerwca 2017 – posiedzenie Komisji habilitacyjnej 21 września 2017 – uchwała Rady Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Dziubackiej

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułu Naukowego informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Dziubackiej, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: socjologia. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Dziubackiej 24 maja 2017 r. – Wniosek dr Krystyny Dziubackiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 czerwca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr. Mirosława Boruty

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Mirosława Boruty, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: socjologia. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji nr wniosku 1-L-6856-2017 Harmonogram postępowania habilitacyjnego Dr Mirosława Boruty 4 maja 2017 r. – Wniosek dr Mirosława Boruty do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dra Arkadiusza Domagały

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Arkadiusza Domagały w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Arkadiusza Domagały 8 maja 2016 r. – Wniosek dr Arkadiusza Domagały do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 19 maja 2017 r. – Rada […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Bartosza Smolika

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Bartosza Smolika w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Bartosza Smolika 5 maja 2016 r. – Wniosek dr Bartosza Smolika do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 19 maja 2017 r. – Rada […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Michała Głowali

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Michała Głowali w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Michała Głowali 13 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Michała Głowali do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 26 maja 2017 r. – Rada Wydziału Nauk […]

Aurelia Przyborska

Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szmytkie

Centrala Komisja ds Stopni i Tytułu  wszczęła postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szmytkie Obszar : nauki przyrodnicze Dziedzina : nauki o Ziemi Dyscyplina : geografia

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Marcina Dębickiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Marcina Dębickiego Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina socjologia. Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Marcina Dębickiego 20 lutego 2017 r. – Wniosek dr Marcina Dębickiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 31 marca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji […]

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dra Rafała Włodarczyka

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Rafała Włodarczyka. Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika.

Aurelia Przyborska

Postępowanie habilitacyjne dra Marka Błasia

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dra Marka Błasia w dziedzinie nauk o Ziemi , dyscyplinie geografia.

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dra Janusza Łukaszyńskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego 29 września 2016 r. – wniosek dr Janusza Łukaszyńskiego do Centralnej Komisji, wszczęcie postępowania habilitacyjnego 28 października 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – powołanie 3 członków komisji […]

Teresa Tomaszewska

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Macieja Kowalewskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Kowalewskiego dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Macieja Kowalewskiego 19 stycznia 2017 r. – Wniosek dr Macieja Kowalewskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 24 lutego 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończenie – Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kozery

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Kozery dziedzina nauk społecznych dyscyplina nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Łukasza Kozery 27 października 2016 r. – Wniosek dr Łukasza Kozery do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr  Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz 4 listopada 2016 r. – Wniosek dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Artura Pacewicza

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Artura Pacewicza dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Artura Pacewicza 1  grudnia 2016 r. – Wniosek dr Aura Pacewicza do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20 stycznia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Durki

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Włodzimierza Durki dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Włodzimierza Durki 1  grudnia 2016 r. – Wniosek dr Włodzimierza Durki Pacewicza do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20 stycznia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Leszka Żuka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Leszka Żuka dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Leszka Żuka 6 lipca 2016 r. – Wniosek dr Leszka Żuka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Aleksandra Czogalli

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra Czogalli z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biotechnologia.

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Marka Bodzianego

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Marka Bodzianego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marka Bodzianego 13 czerwca 2016 r. – Wniosek dr Marka Bodzianego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łakoty-Micker 20 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Małgorzaty Łakoty-Micker do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 13 maja […]