Strona używa plików cookies więcej

Kartka z przeszłości

Kartka z przeszłości

Tomasz Sikora

#75 latUWr – Przemówienie rektora prof. P. Wiszewskiego

Gdyby nie pandemia spotkalibyśmy się w Oratorium Marianum (bo Aula w remoncie). Byłoby huczne świętowanie początków wrocławskiej nauki. 15 listopada 1945 roku oficjalnie rozpoczęło się akademickie życie we Wrocławiu. Mija równo 75 lat od tego momentu. Ponieważ jest pandemia, rektor prof. dr hab. Przemysław Wiszewski postanowił spotkać się z Państwem – studentami i pracownikami Uniwersytetu […]

Kamilla Jasińska

Kronika Marca ’68

W styczniu 1999 r., w trakcie przeprowadzania kwerendy archiwalnej wśród akt studenckich dawnego Wydziału Nauk Przyrodniczych, przekazanych do Archiwum 20 kwietnia 1970 r., w aktach oznaczonych numerem ewidencyjnym WV-5200/6604 natrafiono na „Kronikę…”. Składa się na nią 11-stronicowy maszynopis, odręczne notatki i drukowane hasła. W trakcie komisyjnego przeglądania „Kroniki…”, stwierdzono brak wielu załączników. Nieznany autor zaczął […]

Kamilla Jasińska

#75latUWr – Wrocławski Maj ’88

W maju 1988 roku wrocławscy studenci zamanifestowali swoją solidarność ze strajkującymi robotnikami. Wysunęli też własne postulaty, domagając się m.in. legalizacji NZS i zmiany patrona Uniwersytetu Wrocławskiego. Przypominamy te wydarzenia z okazji 75 lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiosną 1988 r. narastało napięcie społeczne. Związane ono było z wieloletnim kryzysem gospodarczym, wprowadzoną w lutym znaczną podwyżką cen, brakiem […]

Kamilla Jasińska

#75latUWr – Marzec ’68

75 lat Uniwersytetu Wrocławskiego to także chwile trudne dla całej społeczności akademickiej. Przeczytajcie, jak wydarzenia z marca 1968 roku, kiedy to studenci wyszli na ulice Wrocławia, wspomina sam Alfreda Jahn Uniwersytetu ówczesny rektor. To, co określamy mianem wypadków marcowych, spadło na mnie nieoczekiwanie, po dziewięciu niespełna latach, w których decydowałem o losie Uniwersytetu, a jako […]

Kamilla Jasińska

#75latUWr – wielka woda w 97 r.

Katastrofalna powódź, która nawiedziła Wrocław w lipcu 1997 r., nie ominęła obiektów Uniwersytetu. Uczelnia starała się przygotować na starcie z żywiołem, jednak jak wspomina ówczesny rektor UWr prof. Roman Duda, groza tego, co nastąpiło, była większa niż się spodziewano. Mimo tego, dzięki dużej ofiarności ochotników, udało się znacznie ograniczyć szkody. Wspominamy ten trudny czas z okazji #75latUWr

Kamilla Jasińska

#75latUWr – kradzież obrazów w Auli Leopoldyńskiej

8 ram, 13 postaci, 19 obrazów, 6 kopii, 2 oryginały sprzed wieków, a do tego nieznana liczba malarzy w tym 2 współczesnych. Papieże, cesarze, kuratorzy, biskupi… O czym mowa? O obrazach w Auli Leopoldyńskiej, których historię przypominamy z okazji #75latUWr.

Kamilla Jasińska

#75latUWr – Biblioteka na Piasku

Na przełomie 2016 i 2017 r. ostatnie zbiory przechowywane w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku opuściły ten zabytkowy budynek, tym samym dobiegła końca historia Biblioteki na Piasku. To jednak nie koniec dziejów ani Biblioteki ani tego pięknego obiektu, wprowadzili się bowiem do niego nowi gospodarze. Z okazji #75latUWr przypominamy historię Biblioteki na Piasku.

Aleksandra Draus

Rocznica decyzji o prawie wieczystym dla uczelnianych archiwów

15 marca 1958 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Henryk Altman, pismem do Ministra Szkolnictwa Wyższego, wyraził zgodę na powierzenie szkołom wyższym wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych. „Prawo do stałego przechowywania własnego zasobu archiwalnego” otrzymało wówczas 7 istniejących już archiwów uniwersytetów państwowych w: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Zostało ono potwierdzone w prawie archiwalnym […]

Agata Sałamaj

Małżeństwo z rozsądku, czyli o połączeniu Uniwersytetu i Politechniki

24 sierpnia 1945 r., Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podjął decyzję o przekształceniu dawnych niemieckich uczelni wrocławskich w polskie państwowe szkoły akademickie. Myśl utworzenia polskich uczelni we Wrocławiu pojawiła się jednak dużo wcześniej, bo już na początku 1945 r. Pierwsze wzmianki o możliwości utworzenia szkół akademickich we Wrocławiu pojawiły się już w styczniu 1945 r., czyli […]

Kamilla Jasińska

Judaistyka – siedziba nowa, ale tradycja długa

Wrocław już od blisko 170 lat jest liczącym się w świecie centrum studiów żydowskich. To tu w 1854 r. powstało Żydowskie Seminarium Teologiczne Fundacji Fraenkla – jeden z pierwszych takich ośrodków na świecie. Tradycję studiów żydowskich we Wrocławiu przejął po wojnie prof. Jerzy Woronczak. To właśnie z inicjatywy profesora na powojennym Uniwersytecie Wrocławskim powstała pierwsza Pracownia […]

Kamilla Jasińska

Jezuicki teatr w Leopoldinie

Teatr odgrywał niezwykle ważną rolę w dydaktyce jezuickiej. Dzięki uczestnictwu w przedstawieniach uczniowie i studenci zapoznawali się nie tylko z łaciną i greką, lecz także nabywali umiejętność publicznego przemawiania. Ratio Studiorum – opublikowany w 1599 r. plan studiów jezuickich – zachęcał do wystawiania w każdym kolegium przynajmniej jednego przedstawienia rocznie. Udział w przedstawieniach miał wzmacniać […]

Kamilla Jasińska

Upamiętniono wrocławski Maj ’88

25 maja, w obecności uczestników wydarzeń, jakie rozegrały się we Wrocławiu 30 lat temu, gdy wrocławscy studenci zamanifestowali swoją solidarność ze strajkującymi robotnikami, na głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego w Bramie Cesarskiej odsłonięta została tablica upamiętniająca strajki studenckie z maja 1988 r.

Kamilla Jasińska

Berło władzy i łańcuch godności – insygnia sprzed 50 lat

Choć Uniwersytet Wrocławski posiada insygnia m.in. XVIII-wieczne, to najczęściej używane są te wykonane w latach 50. i 60. XX wieku. Dokładnie od 50 lat władze Uniwersytetu Wrocławskiego korzystają z insygniów rektorskich, które zostały ofiarowane uczelni przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą. Z rąk jej przewodniczącego, Franciszka Juszczaka, odebrał je 10 maja 1968 r. w Auli Leopoldyńskiej ówczesny rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Alfred Jahn.

Kamilla Jasińska

Kobieca twarz Uniwersytetu

Pierwsza studentka, pierwsza kobieta z tytułem doktora, jedyna polska studentka w przededniu wybuchu wojny, święta i patronka Europy, odważne pionierki, kobiety z tytułem doktora honoris causa, słynne studentki i wiele innych pań – pierwszych, jedynych, wyjątkowych i związanych z Uniwersytetem Wrocławskim. O nich oraz ich ponad 120-letniej obecności w historii uczelni przypominamy z okazji Dnia Kobiet.

Kamilla Jasińska

Edward Czapiewski: Marzec ’68 i jego następstwa

W 1994 r. swoje wspomnienia i refleksje dotyczące wydarzeń marcowych opublikował ich uczestnik Edward Czapiewski – wówczas student historii, później przez wiele lat wykładowca i profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, dzisiaj związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Wspomnienia profesora publikujemy za jego zgodą. Za: Edward Czapiewski, Marzec 1968 roku i jego następstwa w moich wspomnieniach [w:] Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III, pod red. Teresy Kulak i Wojciecha Wrzesińskiego, t. III, Wrocław 1994, s. 221–235.

Kamilla Jasińska

Maria Abramowicz-Sobolska: Okruchy marcowych wspomnień

O wydarzeniach marcowych pisze Maria Abramowicz-Sobolska, która w 1968 r. była na V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł pochodzi od redakcji.

Kamilla Jasińska

Marzec ’68 na Uniwersytecie Wrocławskim

Od wydarzeń marcowych 1968 r., które miały miejsce na uczelniach wrocławskich, mija w tym roku pół wieku. Z tej okazji oddajemy głos świadkom tych wydarzeń i prezentujemy m.in. kronikę wydarzeń oraz wspomnienia ówczesnego rektora Alfreda Jahna. Serwis może być stale poszerzany, dlatego zachęcamy do nadsyłania na adres promocja@uwr.edu.pl swoich wspomnień. 

Kamilla Jasińska

Rektor nieugięty, czyli o Alfredzie Jahnie

– Postanowiłem walczyć teraz już z otwartą przyłbicą [...].Tak uczyłem moich studentów, że można długo udawać, zwodzić w imię dobra publicznego, lecz przyjdzie wreszcie ta szczególna godzina, gdy należy dokonać wyboru. Ja go dokonałem i wróciłem pewnym krokiem do budynku głównego uniwersytetu, nabitego po brzegi młodzieżą. Przywitano mnie jak bohatera, wieść szybko rozniosła się wśród tłumów studentów. Kazałem zamknąć oba wejścia budynku i zalegalizowałem już rozpoczęty strajk okupacyjny – wspominał po latach prof. Alfred Jahn, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968.

Kamilla Jasińska

Wrocławscy studenci w powstaniu styczniowym

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przypada 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Kilkanaście miesięcy walk, ponad 1200 stoczonych bitew i potyczek, kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Ten największy w XIX w. polski zryw narodowy, choć w efekcie przegrany, w dużej mierze wpłynął na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń. Swój udział mieli w powstaniu studenci i absolwenci Uniwersytetu we Wrocławiu, a jeden z nich – Marian Langiewicz – był jednym z dyktatorów powstania.

Kamilla Jasińska

Jak nadano i odebrano prof. Kulczyńskiemu patronat nad wrocławskim bulwarem

Dnia 8 stycznia 2018 r. prof. Stanisław Kulczyński, organizator i pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, został przez wojewodę dolnośląskiego pozbawiony zaszczytu patronowania wrocławskiemu bulwarowi na Wyspie Piaskowej. Patronem tego miejsca był od 1982 r.

Krzysztof Migała

60 lat Obserwatorium Meteorologicznego UWr na Szrenicy

W 2017 r. minęło 60 lat od uruchomienia Obserwatorium Meteorologicznego UWr na Szrenicy (1362 m n.p.m.) w Karkonoszach. Powstało ono równolegle ze stacją na Spitsbergenie w ramach 3. Międzynarodowego Roku Geofizycznego.

Kamilla Jasińska

O nobliście Mommsenie

Dokładnie 200 lat temu, 30 listopada 1817 r. przyszedł na świat Theodor Mommsen – historyk, poeta, prawnik i jeden z największych pisarzy historycznych uważany ponadto za największego filologa klasycznego XIX wieku. W 1902 r. dostał Nagrodę Nobla za w dziedzinie literatury za dzieło "Historia Rzymu" ("Römische Geschichte"), a wcześniej w latach 1854–1858 był profesorem prawa na Uniwersytecie we Wrocławiu. Mommsen jest jednym z 11 noblistów związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.

Kamilla Jasińska

Jak Feniks z popiołów, czyli o odrodzeniu Oratorium Marianum

Dokładnie 20 lat temu, 15 listopada 1997 r., uroczyście otwarto zrekonstruowaną po zniszczeniach wojennych bezimienną od 1945 r. salę mieszczącą się na parterze środkowej części głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Zrekonstruowana w latach 1985–1997 dawna Sala Muzyczna odzyskała swój pierwotny wygląd i nazwę: Oratorium Marianum. Stała się też ponownie miejscem spotkań wspólnoty akademickiej, a także – dzięki wspaniałej akustyce – szczególnym miejscem na mapie muzycznego Wrocławia. Jak mówił historyk sztuki prof. Henryk Dziurla, orędownik odtworzenia dawnego wystroju sali, "Oratorium Marianum odrodziło się w 1997 r. jak Feniks z popiołów i dało świadectwo zwycięstwa ducha nad materią".

Michał Raińczuk

Student żebrak, ale pan!… Żacy w dawnym Wrocławiu

To tytuł wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona poświęcona wielobarwnej studenckiej społeczności na przełomie XIX i XX wieku. Jesteście ciekawi, jakie stroje nosili żacy? Z czego pili ulubione piwo? Jakie mieli zwyczaje? Zapraszamy do Sali pod Filarem (gmach główny, pl. Uniwersytecki 1; studenci UWr z legitymacją mogą wejść za darmo!). Na zachętę prezentujemy zdjęcia z […]

Kamilla Jasińska

W hołdzie Profesorom Krakowskim

Idea uczczenia we Wrocławiu krakowskich uczonych, aresztowanych podstępnie 6 listopada 1939 r. i więzionych przez kilkanaście dni w Breslau w drodze do obozu Sachenhausen, zrodziła się dopiero w latach 90. XX wieku, choć o tym tragicznym wydarzeniu pamiętano we Wrocławiu także wcześniej. Pomysłodawcą było m.in. krakowskie stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA, którego celem jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie uczonych i studentów uczelni krakowskich w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, w szczególności o wydarzeniu, które przeszło do historii pod nazwą Sonderaktion Krakau.

Kamilla Jasińska

Ofiary Sonderaktion Krakau w więzieniach wrocławskich

6 listopada mija kolejna rocznica wydarzenia, które do historii przeszło pod nazwą Sonderaktion Krakau. Podstępnie uwięzieni krakowscy uczeni, zanim trafili do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, w dniach od 10 do 27 listopada 1939 r. przetrzymywani byli w więzieniach wrocławskich. Z tej okazji przypominamy refleksje prof. Andrzeja R. Małeckiego, który opisał ich pobyt we Wrocławiu w artykule "KRAKOWSCY PROFESOROWIE, OFIARY SONDERAKTION KRAKAU 1939, W WIĘZIENIACH BRESLAU" [za: „Przegląd Uniwersytecki” (pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego), nr 11/2009, s. 2–5 oraz „Alma Mater” (miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego) nr 118/2009, s. 20–31].

Kamilla Jasińska

Studenci Uniwersytetu w czasie II wojny światowej

W chwili wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. władze Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego wówczas Śląskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma, dostrzegły dla siebie szansę. Co prawda placówkę zamknięto na trzy tygodnie, jednak już 18 września 1939 r. ówczesny rektor Martin Stammler, prosił władze w Berlinie o zgodę na rozpoczęcie pracy, ponieważ w związku "z rozwojem sytuacji w Polsce ustały wszelkie przesłanki, dla których Uniwersytet musiał zostać zamknięty". O sytuacji Uniwersytetu i jego studentów w czasie wojny pisze dr Joanna Hytrek-Hryciuk z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

Kamilla Jasińska

Wrocławskie symbole pamięci o próbie zagłady polskich uczonych

Z okazji obchodzonego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu przypominamy historię trzech miejsc we Wrocławiu, gdzie upamiętniono polskich uczonych – Profesorów Lwowskich oraz Profesorów Krakowskich, którzy stali się ofiarami prowadzonej przez hitlerowskie Niemcy polityki niszczenia podstaw kultury i nauki polskiej. Co roku w dniu Święta Nauki Wrocławskiej, tj. 15 listopada, delegacje wrocławskich uczelni i innych środowisk składają w tych miejscach wieńce i zapalają znicze*.

Michał Raińczuk

Historia Wrocławia w twoim smartfonie

Wrocław1945 i cały portal Przełomy to punkt wyjścia całego cyklu, który będzie ukazywać przełomowe momenty w historii stolicy Dolnego Śląska. Twórcy portalu i towarzyszącej mu aplikacji chcą gromadzić informacje, wspomnienia i dokumenty obrazujące zmiany, jakim podlegał i jakie przechodził Wrocław. Pierwszą odsłoną projektu było powstanie – towarzyszące obchodom 25-lecia przełomu w 1989 roku – serwisu […]

Kamilla Jasińska

Eduard Buchner – notatki noblisty

Eduard Buchner, chemik, który udowodnił, że komórki żywe nie są konieczne do fermentacji, w 1907 r. otrzymał za to odkrycie Nagrodę Nobla. Jest jednym z kilkunastu noblistów związanych z Wrocławiem i Uniwersytetem. W sierpniu 2017 r. mija setna rocznica jego śmierci. 

Kamilla Jasińska

Mortui vivunt. O mordzie Profesorów Lwowskich

„W wuleckim wąwozie nienawiść podnosi broń do oka czeka na sygnał – na słowo komendy i słowo to pada, a pod nim pada człowiek…” fragm. wiersza lwowianina Tadeusza Śliwiaka Otwierając uroczyście 9 czerwca 1946 r. Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu, rektor Stanisław Kulczyński mówił: „Jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami […]

Kamilla Jasińska

Grenlandia zdobyta, czyli o I polskiej wyprawie arktycznej

W 1937 r. – 80 lat temu – wyruszyła ze Lwowa pierwsza polska wyprawa na Grenlandię, która 16 czerwca dotarła do krawędzi lądolodu. Wśród uczestników byli m.in. dwaj geografowie, późniejsi profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego – Aleksander Kosiba i Alfred Jahn. O wyprawie piszą prof. Krzysztof Migała i dr Tymoteusz Sawiński z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
 

26

Czerwiec

Wystawa o kobietach

Kamilla Jasińska

Profesor od pszczół, czyli o nobliście Karlu von Frischu

Karl von Frisch (1886–1982) – austriacki biolog, zoolog i światowej sławy etolog pszczół, pionier doświadczeń terenowych w badaniu zwierząt. W 1973 r. otrzymał Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny za szczegółowy opis sposobu komunikowania się pszczół. Ponad dwa lata spędził we Wrocławiu, kierując Instytutem Zoologicznym Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma. 12 czerwca przypada 35. rocznica jego śmierci.

Kamilla Jasińska

Inauguracja Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu

Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Wrocławia. W niedzielę 9 czerwca 1946 r. uroczyście zainaugurowano działalność polskich szkół akademickich we Wrocławiu – Uniwersytetu i Politechniki, które prze kilka pierwszych lat funkcjonowały w ścisłej symbiozie po kierownictwem rektora prof. Stanisława Kulczyńskiego. 

Kamilla Jasińska

Spełniona obietnica, czyli jak Biblioteka Miejska stała się Biblioteką Uniwersytecką

Dnia 8 czerwca 1946 r. budynek dawnej Biblioteki Miejskiej przy ul. Szajnochy 7–9 wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim zbiorami został oficjalnie przekazany odradzającemu się po wojnie Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Uroczyste objęcie zbiorów i nieruchomości zainaugurowało trwający trzy dni Zjazd Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich. Zjazd Kultury Polskiej, zorganizowany staraniem Rektora Uniwersytetu i Politechniki we […]

Kamilla Jasińska

Edyta Stein i Uniwersytet Wrocławski

30 lat temu, 1 maja 1987 r. w Kolonii (Niemcy) papież Jan Paweł II beatyfikował Teresę Benedyktę od Krzyża, czyli Edytę Stein. Niemiecka filozof żydowskiego pochodzenia, ateistka, konwertytka, karmelitanka bosa i patronka Europy, która swoją naukową pracę rozpoczynała na Uniwersytecie we Wrocławiu, jest jedyną kobietą w gronie kilkorga wyniesionych na ołtarze absolwentów wrocławskiej Alma Mater.  

Kamilla Jasińska

Brahms, uwertura i Uniwersytet

Johannes Brahms – znany niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent, a od 1879 r. doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 3 kwietnia mija 120 lat od jego śmierci i z tej okazji przypominamy kilka faktów dotyczących przyznania mu tej najwyższej godności akademickiej. Zaszczytny tytuł doktora honoris causa najstarsza wrocławska uczelnia wręcza już od 1803 roku. Na marginesie […]

Kamilla Jasińska

Pierwszy kanclerz Uniwersytetu a polscy królowie

O Fryderyku Kazimierzu Wolffie – „ojcu założycielu” Uniwersytetu Wrocławskiego i jego zapomnianych związkach z Rzeczpospolitą Obojga Narodów piszą prof. Jan Michał Burdukiewicz, prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów zagranicznych (Instytut Archeologii) oraz dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii Sztuki).

Kamilla Jasińska

Zagadka znalezionej w Auli Leopoldyńskiej karteczki rozwiązana

Remonty zabytkowych obiektów łączą się czasami z zaskakującymi znaleziskami. Nie inaczej było w Auli Leopoldyńskiej, gdzie pod koniec lutego rozpoczęły się prace konserwatorskie w obrębie empory muzycznej. Już pierwszego dnia, podczas demontażu balustrady, ze szczeliny pomiędzy drewnianą konstrukcją a ścianą wysunęła się niepozorna kartka z tekstem w języku niemieckim…

Kamilla Jasińska

Adolf Anderssen i „nieśmiertelna partia”

13 marca jest idealnym dniem, by przypomnieć postać Adolfa Anderssena – niemieckiego matematyka, absolwenta Uniwersytetu we Wrocławiu, szachisty i nieoficjalnego mistrza świata w latach 1851–1858. Związany całe życie z Wrocławiem Anderssen zmarł 13 marca 1879 r. w wieku 61 lat, na trwałe zapisując się w światowej historii rozgrywek szachowych.

Kamilla Jasińska

Teofil Modelski i uniwersyteckie Archiwum

5 marca 2017 r. minęła 50. rocznica śmierci prof. Teofila Emila Modelskiego – organizatora i pierwszego dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. O prof. Modelskim i jego zasługach m.in. na polu ratowania i porządkowania akt przedwojennego Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej pisze Ewa Kłapcińska z Archiwum UWr.

Kamilla Jasińska

Między duchem a materią, czyli rzecz o Hugonie Steinhausie

W PRL w rubryce pochodzenie pisał „arystokracja plus burżuazja”. Nie pił i nie lubił, kiedy inni pili. Z krawatem się nie rozstawał, w rachunkach był więcej niż skrupulatny. Językowy purysta, uważał, że słowo „problem” nie istnieje, są wyłącznie „problematy”. A doktorantowi, który, przedstawiając się, podał nazwisko przed imieniem, gotów był złamać karierę – tak Hugona Steinhausa przedstawił w swojej książce "Genialni" Mariusz Urbanek. 14 stycznia 2017 r. minęła 130. rocznica urodzin, a 25 lutego – 45. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego matematyka.

Kamilla Jasińska

Wojciech Cybulski zmarł 150 lat temu

Polski językoznawca i slawista związany z Uniwersytetem we Wrocławiu od 1860 r. – prof. Wojciech Cybulski – zmarł nagle na atak serca 16 lutego 1867 r. we Wrocławiu. Miał 59 lat.

Kamilla Jasińska

Clara Immerwahr-Haber – niespełnione marzenie

2 maja 1915 r. tragiczną śmiercią zginęła Clara Immerwahr-Haber, pierwsza kobieta z doktoratem Uniwersytetu we Wrocławiu, uzdolniona chemiczka, żona noblisty Fritza Habera.

Magdalena Mularczyk

Stulecie urodzin doc. dr Zofii Gumińskiej

31 stycznia przypada 100. rocznica urodzin dr hab. Zofii Gumińskiej – botanika, fizjologa roślin, specjalistki w zakresie upraw bezglebowych, członka PTB od 1946 r. To właśnie Jej zawdzięczamy szybkie podniesienie się z upadku Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który – zniszczony, zryty okopami i lejami po bombach – w pierwszych latach po wyzwoleniu Wrocławia leżał odłogiem.

Kamilla Jasińska

Powstańcy styczniowi z Wrocławia

Jedno z największych polskich zrywów narodowych – powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 r. – to kilkanaście miesięcy walk i ponad 2000 stoczonych bitew i potyczek. Swój udział mieli w nim studenci Uniwersytetu we Wrocławiu, a jeden z nich – Marian Langiewicz – był drugim dyktatorem powstania.

Kamilla Jasińska

Nehring – polski rektor niemieckiego Uniwersytetu

Breslau, 20 stycznia 1909 r., środa rano. W domu przy Sternstrasse 22 (ob. Sienkiewicza) w wieku 79 lat umiera prof. Władysław Nehring. Był jedynym polskim rektorem uniwersytetu we Wrocławiu i jednym z najwybitniejszych przedstawicieli przedwojennej wrocławskiej slawistyki.

Kamilla Jasińska

Emil Szramek – śląski krzewiciel polskości

65 lat temu, 13 stycznia 1942 r. w Dachau w brutalny sposób został zamordowany 55-letni ks. dr Emil Szramek – katolicki duchowny, wnikliwy badacz kultury i stosunków społecznych, wybitny humanista, doskonale wykształcony m.in. na Uniwersytecie we Wrocławiu. W roku 1999 został uznany błogosławionym i jest jednym z czworga absolwentów Uniwersytetu we Wrocławiu wyniesionych na ołtarze.

Kamilla Jasińska

pq – qp = h/2πi, czyli o Maksie Bornie

Getynga, 5 stycznia 1970 r. Pochodzący z Wrocławia i na tutejszym Uniwersytecie rozpoczynający karierę naukową Max Born, jeden z największych fizyków XX wieku, współtwórca mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla i dziadek aktorki Oliwii Newton-John umiera, mając 88 lat. Max Born zapisał się w historii nauki przede wszystkim jako interpretator tzw. równania falowego Erwina Schrödingera i […]