Strona używa plików cookies więcej

Nabory wniosków

Nabory wniosków

Filip Franczyk

Stypendium START 2021 FNP – przedłużenie naboru wniosków

Termin tegorocznego naboru wniosków o stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej został przesunięty z 2 listopada na 18 grudnia.

Karol Drozdek

SZYBKA SCIEŻKA KORONAWIRUSY

Link do konkursu

Patrycja Starosta

Program RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP

Aktualne konkursy

Patrycja Starosta

Program JUSTICE

Aktualne konkursy

Patrycja Starosta

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Patrycja Starosta

LIFE

Program Komisji Europejskiej

Patrycja Starosta

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Programy Międzynarodowe

Patrycja Starosta

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Programy Międzynarodowe

Patrycja Starosta

EMBO (European Molecular Biology Organization)

Harmonogram naboru wniosków

Patrycja Starosta

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Harmonogram naboru wnioskow

Patrycja Starosta

Portal EURAXESS

Marie Skłodowska-Curie vacancies Pozostałe oferty stypendialne i oferty pracy

Patrycja Starosta

POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

Aktualne konkursy

Patrycja Starosta

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Aktualne konkursy

Patrycja Starosta

Nowe programy pracy (Work Programmes) w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

Aktualne konkursy

Patrycja Starosta

Horyzont 2020

Aktualne konkursy