Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrony doktorskie

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego Tytuł pracy: Status taksonomiczny i przebieg strefy hybrydyzacji padalca zwyczajnego Anguis fragilis L. i […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Zawady

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zawady Temat rozprawy: „Kwestie obywatelstwa w stosunkach polsko-izraelskich” Promotor: dr hab. Piotr Grabowiec Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki; dr hab. Piotr Tosiek Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji Język obrony: polski Publiczna obrona rozprawy […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Norberta Tomaszewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Norberta Tomaszewskiego Temat rozprawy: The American Voter and Social Media and Celebrities in presidential campaigns Promotor:  Prof. dr hab. Robert Wiszniowski Promotor pomocniczy: dr Kamil Glinka […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Jastrzębskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Jastrzębskiej, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godzinie 9.30 w formie zdalnej. Temat rozprawy: „Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji państwa rosyjskiego” Promotor:  dr hab. Adriana Dudek, prof. UWr. Promotor pomocniczy: dr Karol Chwedczuk-Szulc Recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Baraniuka

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Baraniuka Temat rozprawy: „Walka informacyjna jako środek realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Przykład trollingu w polskojęzycznej cyberprzestrzeni” Promotor:  dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr. Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska MGR. PAWŁA GŁOGOWSKIEGO

Rada Naukowa Nauki o Polityce i Administracji            Wrocław, dnia 29 września 2021 r. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 29 października 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się online publiczna […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 7 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Angeliki Teresy Dawidowicz. Tytuł pracy: Biologia Pardosa lugubris (Araneae: Lycosidae) z populacji dolnośląskich […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Henrykha Mazurkevicha

Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 29 września r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Henrykha Mazurkevicha Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Aleksandry Drabiny-Różewicz

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Drabiny-Różewicz. Zdalna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie 29 września 2021 r. o godzinie 12.00. Temat rozprawy: KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ I DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE W NARRACJACH BIOGRAFICZNYCH MŁODYCH PRACOWNIKÓW PREKARYJNYCH Promotor: Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Agata Krasowska Recenzenci: Dr hab. Ewa […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Zboińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiegozawiadamiają, że w dniu 14 września 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zboińskiej Tytuł pracy: Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego. Promotor:  dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr – Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin Wydziału Nauk […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 września 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej Tytuł pracy: Tafonomia szczątków dużych ssaków z warstw plejstoceńskich Jaskini Ciemnej w Ojcowie. Promotor:  dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr – Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Domagały

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 15 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Domagały Temat rozprawy: Fluktuacje w wykonywaniu mandatu deputowanych legislatywy centralnej i regionalnej na przykładzie Zgromadzenia Republiki Serbii oraz Zgromadzenia Autonomicznej Prowincji Wojwodiny Promotor:  dr hab. […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiegozawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego Tytuł pracy: Wpływ składu podjednostkowego i mutacji w pętli G na właściwości kinetyczne receptorów GABA(A) oraz badanie mechanizmów modulacji tych receptorów przez benzodiazepiny. Promotor:  prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska Anety Urbaniak

Wrocław, dnia 09.06.2021r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 23 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR ANETY URBANIAK Temat rozprawy: RODZINY DOTKNIĘTE PROBLEMEM ZAGINIĘCIA. STUDIUM SOCJOLOGICZNE  Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Olga Nowaczyk Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki dr hab. Agnieszka […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska Grzegorza Wyczyńskiego

IF.412.3.7.2020.MM                                                                          Wrocław, dnia 08 czerwca 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Grzegorza Wyczyńskiego Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska Mgra Macieja Kulika

IF.412.3.7.2020.MM                                                          Wrocław, dnia 21 maja 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Macieja Kulika Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Sikory

Rada dyscypliny naukowej: Nauki o kulturze i religii uprzejmie informuje, że w dniu 28.05.2021r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Sikory pt.: Praktyczna aktywność absolwentów etnologii i antropologii kulturowej podejmowana w ramach sektora pozarządowego w Polsce.

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery. Tytuł pracy: Rola inwazyjnych gatunków obcych w kształtowaniu bogactwa gatunkowego zbiorowisk łąkowych na przykładzie Sudetów. Promotor:  dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr – Ogród Botaniczny, Wydział […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Sandry Wolnej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 13.30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Wolnej Temat rozprawy: Media społecznościowe w komunikowaniu politycznym premier Beaty Szydło Promotor:  prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Recenzenci: dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ; dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Iwaszuk

Rada dyscypliny naukowej: Nauki o kulturze i religii uprzejmie informuje, że w dniu 26.03.2021r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Iwaszuk pt.: REDEFINITION OF VALUES AND THEIR ATTAINMENT IN THE SCROLLS OF AUSCHWITZ. ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE SCROLLS OF AUSCHWITZ THROUGH THE DUAL LENS OF CULTURAL STUDIES AND KLEINIAN […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Leszka Kopcia

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Leszka Kopcia Temat rozprawy:   Narzędzia, uwarunkowania i skuteczność marketingu terytorialnego w Polsce (na przykładzie Miasta i Gminy Staszów) Promotor:  Prof. dr hab. Robert Wiszniowski Promotor pomocniczy: […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Issama Khirallaha

IF.412.1.10.2021.MM                                                                        Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek)  o godz. 10.30  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Issama Khirallaha Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna publiczna obrona doktorska mgr. Michała Siekierki

15 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Siekierki. Temat rozprawy: Kwestia ukraińska w niemieckiej opinii politycznej Promotor:  Dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Mariusz Kozerski Recenzenci: Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ ; Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK; Prof .zw. dr hab. Bogdan […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej  Tytuł pracy: Bionomia Carabus variolosus FABRICIUS, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w polskiej części Sudetów Promotor: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka

Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 4 grudnia  2020 r. (piątek)  o godz. 10.00  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej

Rada dyscyplin naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 02.12.2020r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej pt.: „Cechy komunikacji zapośredniczonej przez komputer (CMC) a przekaz i odbiór treści autoprezentacyjnych” promotor:   prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski recenzenci:  dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL dr hab. Romuald Derbis, prof. UO Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego w lokalu nr aula Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: „Aktywność skazanych niebezpiecznych w przestrzeni penitencjarnej” Promotor: dr hab. Danuta Kolwaczyk, prof. UO Recenzenci: dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Chyli

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 20 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Chyli Temat rozprawy: Arktyka – obszar rywalizacji i kształtowania się regionalizmu morskiego. Promotor:  prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki Promotor pomocniczy: dr Tomasz Szyszlak Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Michała Włodarczyka

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 6 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Włodarczyka  Temat rozprawy: Dyskurs nacjonalistyczny w polityce Kremla po aneksji Krymu. Promotor: dr hab. Larysa Leshchenko, prof. UWr. Promotor pomocniczy: dr Marcin Koczan Recenzenci: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Sanockiej-Szulc

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 25 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR KATARZYNY SANOCKIEJ-SZULC   Temat rozprawy: KARIERA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE NA UNIWERSYTECIE Promotor: Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Irena Szlachcic […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Wróbla

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 4 listopada 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR. ŁUKASZA WRÓBLA   Temat rozprawy: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO JAKO INSTYTUCJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ZMNIEJSZANIA WYPADKOWOŚCI W RUCHU DROGOWYM Promotor: Dr hab. Robert Janik, prof. PCz […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Lorenc-Żelisko

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 28 października 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR BARBARY LORENC-ŻELISKO   Temat rozprawy: GRUPY MNIEJSZOŚCIOWE JAKO OFIARY PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH Z NIENAWIŚCI. STUDIUM SOCJOLOGICZNE Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr Recenzenci: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Gabrieli Biel

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Gabrieli Biel w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: ,,Nastawienia, lęk i stereotypy wobec matematyki u studentów edukacji wczesnoszkolnej” Promotor: dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Kopciał

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tatiany Kopciał w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: ,,Doświadczenia rodzicielskie w rodzinie zrekonstruowanej w perspektywie biograficznej” Promotor: dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr. Promotor pomocniczy: […]

Izabela Radziszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar Tytuł pracy: Zmienność genetyczna i struktura populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) na północnej granicy zasięgu w Karpatach Promotor:  prof. dr hab. Maria Ogielska – […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Veroniki Russu

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 10 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Veronici Russu Temat rozprawy: The EU Comprehensive Institution Building program – Opportunities for the Development of the Public Institutions in the selected […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Jolanty Grębowiec

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 8 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR JOLANTY GRĘBOWIEC  Temat rozprawy: KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ WOLONTARIUSZY NARODOWEJ SŁUŻBY OCHRONY CYWILNEJ WE WŁOSZECH. STUDIUM SOCJOLOGICZNE  Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Stochmal Recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Ufla 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 7 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Ufla  Temat rozprawy: Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Promotor pomocniczy: dr […]

Marta Filistowicz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego.  Tytuł pracy: Rola translokazy DNA Irc5 w metabolizmie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae Promotor: prof. dr hab. Robert Wysocki – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Julii Trzcińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Julii Trzcińskiej. Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Młodzińskiej-Granek

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Młodzińskiej-Granek. Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej

W dniu 29.05.2020 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej zatytułowanej: „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”. Promotor: prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Współpromotor: prof. dr hab. Marian Radny, School of Mathematical […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek

W dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek zatytułowanej „Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem” Promotor: dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Recenzenci: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 18 marca 2020 roku (środa) o godz. 9.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza Tytuł dysertacji: „Dzieje metafizyki wartości – studium krytyczne interpretacji filozofii Friedricha Nietzschego dokonanej przez Martina Heideggera” Promotor: […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej

W dniu 27.03.2020 o godz. 12.15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej zatytułowanej „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”. Promotor: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 6 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prezydenci […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prawnomiędzynarodowe […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Stanisława Kamykowskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 11 marca 2020, o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 234 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Stanisława Kamykowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Aktorzy polskiej piłki nożnej w toku zmian transformacyjnych promotor: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych UWr zawiadamia, że 26 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 20, sala nr 205, Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego Tytuł dysertacji doktorskiej: Uwarunkowania fluktuacji pracowników w  wybranych firmach usługowo-handlowych branży motoryzacyjnej promotor: dr hab. […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej, która odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: „Morfostruktura […]