Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrony doktorskie

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Issama Khirallaha

IF.412.1.10.2021.MM                                                                        Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek)  o godz. 10.30  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Issama Khirallaha Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna publiczna obrona doktorska mgr. Michała Siekierki

15 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Siekierki. Temat rozprawy: Kwestia ukraińska w niemieckiej opinii politycznej Promotor:  Dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Mariusz Kozerski Recenzenci: Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ ; Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK; Prof .zw. dr hab. Bogdan […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej  Tytuł pracy: Bionomia Carabus variolosus FABRICIUS, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w polskiej części Sudetów Promotor: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka

Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 4 grudnia  2020 r. (piątek)  o godz. 10.00  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej

Rada dyscyplin naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 02.12.2020r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej pt.: „Cechy komunikacji zapośredniczonej przez komputer (CMC) a przekaz i odbiór treści autoprezentacyjnych” promotor:   prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski recenzenci:  dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL dr hab. Romuald Derbis, prof. UO Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego w lokalu nr aula Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: „Aktywność skazanych niebezpiecznych w przestrzeni penitencjarnej” Promotor: dr hab. Danuta Kolwaczyk, prof. UO Recenzenci: dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Chyli

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 20 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Chyli Temat rozprawy: Arktyka – obszar rywalizacji i kształtowania się regionalizmu morskiego. Promotor:  prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki Promotor pomocniczy: dr Tomasz Szyszlak Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Michała Włodarczyka

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 6 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Włodarczyka  Temat rozprawy: Dyskurs nacjonalistyczny w polityce Kremla po aneksji Krymu. Promotor: dr hab. Larysa Leshchenko, prof. UWr. Promotor pomocniczy: dr Marcin Koczan Recenzenci: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Sanockiej-Szulc

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 25 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR KATARZYNY SANOCKIEJ-SZULC   Temat rozprawy: KARIERA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE NA UNIWERSYTECIE Promotor: Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Irena Szlachcic […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Wróbla

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 4 listopada 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR. ŁUKASZA WRÓBLA   Temat rozprawy: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO JAKO INSTYTUCJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ZMNIEJSZANIA WYPADKOWOŚCI W RUCHU DROGOWYM Promotor: Dr hab. Robert Janik, prof. PCz […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Lorenc-Żelisko

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 14.10.2020r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 28 października 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR BARBARY LORENC-ŻELISKO   Temat rozprawy: GRUPY MNIEJSZOŚCIOWE JAKO OFIARY PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH Z NIENAWIŚCI. STUDIUM SOCJOLOGICZNE Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr Recenzenci: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Gabrieli Biel

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Gabrieli Biel w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: ,,Nastawienia, lęk i stereotypy wobec matematyki u studentów edukacji wczesnoszkolnej” Promotor: dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Kopciał

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tatiany Kopciał w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: ,,Doświadczenia rodzicielskie w rodzinie zrekonstruowanej w perspektywie biograficznej” Promotor: dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr. Promotor pomocniczy: […]

Izabela Radziszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar Tytuł pracy: Zmienność genetyczna i struktura populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) na północnej granicy zasięgu w Karpatach Promotor:  prof. dr hab. Maria Ogielska – […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Veroniki Russu

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 10 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Veronici Russu Temat rozprawy: The EU Comprehensive Institution Building program – Opportunities for the Development of the Public Institutions in the selected […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Jolanty Grębowiec

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 8 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR JOLANTY GRĘBOWIEC  Temat rozprawy: KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ WOLONTARIUSZY NARODOWEJ SŁUŻBY OCHRONY CYWILNEJ WE WŁOSZECH. STUDIUM SOCJOLOGICZNE  Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Stochmal Recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Ufla 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 7 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Ufla  Temat rozprawy: Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Promotor pomocniczy: dr […]

Marta Filistowicz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego.  Tytuł pracy: Rola translokazy DNA Irc5 w metabolizmie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae Promotor: prof. dr hab. Robert Wysocki – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Julii Trzcińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Julii Trzcińskiej. Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Młodzińskiej-Granek

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Młodzińskiej-Granek. Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej

W dniu 29.05.2020 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej zatytułowanej: „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”. Promotor: prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Współpromotor: prof. dr hab. Marian Radny, School of Mathematical […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek

W dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek zatytułowanej „Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem” Promotor: dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Recenzenci: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 18 marca 2020 roku (środa) o godz. 9.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza Tytuł dysertacji: „Dzieje metafizyki wartości – studium krytyczne interpretacji filozofii Friedricha Nietzschego dokonanej przez Martina Heideggera” Promotor: […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej

W dniu 27.03.2020 o godz. 12.15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej zatytułowanej „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”. Promotor: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 6 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prezydenci […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prawnomiędzynarodowe […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Stanisława Kamykowskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 11 marca 2020, o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 234 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Stanisława Kamykowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Aktorzy polskiej piłki nożnej w toku zmian transformacyjnych promotor: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych UWr zawiadamia, że 26 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 20, sala nr 205, Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego Tytuł dysertacji doktorskiej: Uwarunkowania fluktuacji pracowników w  wybranych firmach usługowo-handlowych branży motoryzacyjnej promotor: dr hab. […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej, która odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: „Morfostruktura […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie mgr Marceliny Jakimowicz

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie informuje, że w dniu 27.01.2020 o godz: 14.30 w sali nr 4 (oficyna) przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marceliny Jakimowicz pt.: Wojna i przesiedlenia w pamięci osób urodzonych w Galicji Wschodniej mieszkających na Dolnym Śląsku i Ukrainie Zachodniej Promotor:  Dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Sebastiana Czarnieckiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu  5 lutego 2020 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Sebastiana Czarnieckiego Tytuł dysertacji doktorskiej: Kształtowanie się stosunków międzyludzkich wśród funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych Okręgowego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Włodzimierza Jurkiewicza

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu 29 stycznia 2020 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Włodzimierza Jurkiewicza Tytuł dysertacji doktorskiej: Aktywność wałbrzyskich szkół podstawowych w programach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna  obrona  doktorska mgr  Yuliyi Lesyk-Szkutnik

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego  zawiadamiają,   że  w  dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie  się  publiczna  obrona  doktorska mgr  Yuliyi Lesyk-Szkutnik.   Tytuł […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Ratajka

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 09.15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Wojciecha Ratajka w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: „Udział technologii informacyjnych i Internetu w budowaniu obszarów wiedzy przez młodzież z różnych środowisk społeczno – […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agaty Rusek

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 10 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agaty Rusek Tytuł dysertacji doktorskiej: „Nowe […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Wędziny

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr. Dariusza Wędziny w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu o godzinie 10.30

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Korybskiej-Sadło

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Iwony Korybskiej – Sadło, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Wiolety Turkowskiej-Kucharskiej

IS.402.11.2016   Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu  13 grudnia 2019 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Wiolety Turkowskiej-Kucharskiej Tytuł dysertacji doktorskiej: Portret socjologiczny kobiety menadżera w percepcji kadry […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego

29 listopada 2019 roku o godz. 12.15 w sali 60 im. prof. dra hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Mądrego zatytułowanej „Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na powierzchni Au(111)”. Promotor: prof. dr hab. Marek Nowicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Ryczkowskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 20 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Ryczkowskiej w lokalu nr 107 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Indukcja pozytywnego nastroju za pomocą muzyki. Znaczenie zmiennych – wieku słuchaczy oraz […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 10.30 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka Tytuł dysertacji: „Instytucjonalne pozbawienie wolności, jako element biowładzy. Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 (środa) o godz. 12.00 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca Tytuł dysertacji: „Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga” Promotor: prof. dr […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w 20 listopada 2019 roku o godz. 9.15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

Teresa Tomaszewska

 publiczna  obrona  doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr zawiadamiają, że 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Dyskurs polityczny w filmie rosyjskim […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Błażejewskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr zawiadamiają, że 6 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Błażejewskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Relacje bilateralne Rzeczypospolitej Polskiej z […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Joanny Jękot- Łaźniak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 8 listopada 2019 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Joanny Jękot- Łaźniak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Badanie kompetencji przywódczych […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozłowskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 23 października 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Małgorzaty Kozłowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

Maciej Kryś

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Stryjewskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 13 listopada 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Dominiki Stryjewskiej.

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adriany Zychy-Gurdek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adriany Zychy-Gurdek w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 października 2019 roku o godzinie 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura organizacyjna Wojsk Specjalnych na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM. Studium socjologiczne promotor: dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Anny babickiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Babickiej w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Tytuł pracy: „Wartości artystyczno-historyczne a programy prac konserwatorskich późnogotyckich i renesansowych […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10.30, w Auli nr 2 (nr sali – 344), 3 piętro, w budynku „Marco Polo” [La Sapienza – Universita’ di Roma], Circonvallazione Tiburtina 4 w Rzymie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego na […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Takaharu Uesugi

IPol.4130.15.2014.RM                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali

Dziekan Wydziału Biotechnologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali, która odbędzie się w dniu 30 września o godz. 10:00 w Kompleksie Edukacyjno Badawczym Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a, w sali wykładowej nr 1.03.

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gongerowskiej-Jac

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że 27 września 2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gongerowskiej-Jac.

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Krupskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 23 września 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Krupskiego, w sali nr 202 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu na temat: „Użytkowanie przestrzeni neolitycznych i wczesnobrązowych założeń z rowami w świetle badań geoarcheologicznych” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Morawskiej

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Morawskiej Tytuł dysertacji: „Człowiek i obraz. Pojęcie image w koncepcji Gastona Bachelarda” Promotor: Dr hab. Ilona Błocian, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Marzeny Sasnal

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 17 września 2019 roku o godzinie 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Marzeny Sasnal Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polscy specjaliści wysokich technologii w Dolinie Krzemowej. Portret socjologiczny” promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Relacje rządu z kobiecymi organizacjami pozarządowymi w Tanzanii” Promotor: dr hab. Andrzej Polus, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 10 września 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Zintegrowane podejście do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej UE na przykładzie polskich modeli […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej

W dniu 5 lipca 2019 r. o godz.12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), ul. F. Joliot – Curie 14 A – w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej pt. „Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka” Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Płoszaj

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Katarzyny Płoszaj w lokalu nr 4 (oficyna)  przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu Tytuł pracy: ,, Projektowanie treści w wymiarze communication design ’’ Promotor:  prof. dr hab. Michael Fleischer Recenzenci: prof. […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Stańczak

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 26 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu mgr Dominiki Stańczak Tytuł: „Tożsamości performatywne XXI wieku. Studium rozmaitych przypadków” Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci: prof. dr hab. […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Chyły

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 26 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Chyły w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu na temat: „Szkolnictwo protestanckie w Polsce po 1989 roku”. Promotor: prof. dr hab. Stefania Walasek Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej – Napory

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 5 lipca 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej-Napory. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem prognozowania na wybranych przykładach” Promotor: dr hab. Magdalena […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Miszteli

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Miszteli, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości oraz jej psychospołeczne […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Koncepcje integracji europejskiej w programach i polityce partii na poziomie europejskim”.  Promotor: […]

Nina Wabnik

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGNIESZKI LISOWSKIEJ-KIEREPKI

Dyrektor  i  Rada  Naukowa Instytutu  Geografii  i  Rozwoju  Regionalnego Uniwersytetu  Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Lisowskiej-Kierepki, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1 Temat rozprawy doktorskiej: „Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Słomskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych  zawiadamiają  o publicznej  obronie pracy doktorskiej mgra Piotra Słomskiego, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: „Petrografia i charakterystyka porowatości wybranych ordowickich i sylurskich mułowców z polskiej części basenu bałtyckiego” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy. Tytuł dysertacji doktorskiej: „(Współ)zarządzanie w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego po roku 2004 w świetle […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo

Dziekan Wydziału Biotechnologii zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia o godz, 10-tej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo.

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Oczko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu mgr. Patryka Oczko Tytuł pracy: „Film animowany w perspektywie historii sztuki – realizacje Studia […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Zontka

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 16 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr. Roberta Zontka Tytuł pracy:  „Od jądra ciemności po czarną planetę. Dyskursy „czarności” w kontekście afroamerykańskim na przykładzie kina superbohaterskiego, science-fiction […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego. Tytuł dysertacji: „Bezgrunt. Martina Heideggera ontologia niefundamentalna” Promotor: dr hab. Mirosław Żarowski, prof. nadzw. UWr Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Marioli Komorowskiej

Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.30 w Instytucie Filozofii UWr (Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20) w sali nr 104 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Marioli Komorowskiej. Tytuł dysertacji: Filozofia człowieka w ujęciu Ireny Wojnar Promotor: prof. dr hab. Maria Szyszkowska Recenzenci: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, że 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali nr 240 budynku 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski. Tytuł dysertacji doktorskiej: Strategie współpracy wrocławskich uczelni wyższych z lokalnym rynkiem pracy. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź recenzenci: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Historia niepamięci. Dyskursy mnemoniczne w przestrzeni politycznej Południowego Kaukazu” Promotor: dr hab. Kazimierz Dziubka, […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego

12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową. Analiza porównawcza obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia” Promotor: prof. dr […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Biegi

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zawiadamiają, że 5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali 220 w ING, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Beaty Biegi. Temat rozprawy doktorskiej: „Fermentacja metanowa wybranych substratów pochodzenia rolno-spożywczego: analiza warunków procesu i możliwości energetycznego wykorzystania biogazu” Promotor: […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Eweliny Piecuch

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Eweliny Piecuch na temat: „Współczesne obrazy szczęśliwego dzieciństwa w przekazach medialnych” Promotor: prof. dr hab. Krystyna […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Patrycji Kaszubskiej-Dziergas

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  10 kwietnia 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr. Patrycji Kaszubskiej-Dziergas na temat: „Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Ewy Dreczko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  15 marca 2019 roku  o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Dreczko, w sali nr 202 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48  we Wrocławiu. Temat pracy: „Społeczności kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku” Promotor: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Kaszkowiaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii UWr zawiadamiają, że 27 marca 2019 r., o godz. 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Kaszkowiaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Społeczny świat polskiego fandomu fantastycznego promotor: dr hab. Stella Grotowska promotor pomocniczy: dr Igor Pietraszewski recenzenci: dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Konrada Dziadkowiaka

Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia o publicznej obronie doktorskiej mgra Konrada Dziadkowiaka. Obrona odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) w Instytucie Filozofii UWr /Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20/ o godz. 9.30 w sali nr 104. Tytuł dysertacji: „Bóg, świat stworzony, człowiek. Elementy antropologii symbolicznej w twórczości J.R.R.Tolkiena” Promotor: prof. dr hab. Maciej […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Urszuli Bończuk-Dawidziuk

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 20 lutego 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (lokal nr 309 Instytutu Historii Sztuki UWr przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu). Tytuł pracy: „Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854)”. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz Recenzenci: […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej.

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Europa we współczesnej polskiej myśli politycznej” Promotor:  dr hab. Krystyna Rogaczewska Recenzenci:  prof. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej Alberta Miścioraka

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 4 lutego 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr. Alberta Miścioraka Tytuł pracy: „Krajobraz kulturowy zachodnich osiedli mieszkaniowych Wrocławia od międzywojnia do czasów obecnych” Promotor: dr hab. Stefan Bednarek Recenzenci: […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej Tomasza Brzozowskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Tomasza Brzozowskiego Tytuł pracy: „Wpływ procesów globalnych na kształt i jakość międzypodmiotowych relacji dialogicznych” Promotor: dr hab. Adam Nobis […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Juszkiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 23 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Juszkiewicz w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Samoocena globalna a podatność na zarażanie afektywne” Promotor: dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 25 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Wpływ Unii Europejskiej na system edukacji w Polsce w latach 2004-2013 na przykładzie Dolnego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jerzego Kacały

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.21 w sali 144 (sala Rady Wydziału) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jerzego Kacały. Tytuł dysertacji doktorskiej: „EU Armaments Policy from the Perspective of Regional Security Complex Theory” Promotor: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Humanitarian and Development Assistance in the Work of the International Movement of the Red Cross […]

Damian Grzegorczyk

Informacji o publicznej obronie rozprawy Aleksandry Janus

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Aleksandry Janus Tytuł pracy: „Studenci zagraniczni we Wrocławiu. Wybrane aspekty migracji edukacyjnych na przykładzie doświadczeń obcokrajowców studiujących na […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Norberta Szczepary

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Norberta Szczepary, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu. Tytuł pracy: Geologia i petrologia permskich skał wulkanicznych rejonu Świerzawy i Nowego Kościoła w niecce północnosudeckiej. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dążenia secesjonistyczne w Europie na przykładzie Katalonii i Szkocji” Promotor: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Michała Kotta

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 28 listopada 2018  roku o godz. 9.30 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Kotta na temat: „Aktywność osób w okresie późnej dorosłości w instytucjonalnych formach działalności społeczno-kulturalnej” Promotor: […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Agnieszki Janik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Janik na temat: „Zewnętrzne przestrzenie i miejsca zabaw z perspektywy doświadczeń dzieci oraz praktyk kulturowych” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Piotra Małczyńskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu  nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Małczyńskiego. Tytuł pracy: „Euro 2012. Analiza sportowo-narodowego widowiska” Promotor: dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr Recenzenci: prof. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Tomasza Niemca

5 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Niemca, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań” Promotor: dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Recenzenci: dr hab. Ewa Goryńska, dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Moniki Ziobrowskiej

7 listopada 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Ziobrowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania partycypacji decyzyjnej oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Porównania międzypokoleniowe” Promotor: dr hab. Alicja Senejko prof. UWr Recenzenci: dr hab. […]

Ewa Lamch

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tumilewicz

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 12:15 sali WS w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tumilewicz TYTUŁ ROZPRAWY: Problemy wyboru optymalnego czasu zatrzymania – kontrakty ubezpieczeniowo-finansowe i opcje amerykańskie PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski RECENZENCI:  dr hab. inż. Zbigniew Michna (Uniwersytet Ekonomiczny […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Przemiany cywilizacyjne a nowe formy aktywności politycznej w parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 r.” Promotor: […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Duszyńskiego

26 października 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr  (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Duszyńskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń Promotor pomocniczy: dr Marek […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers

W dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers zatytułowanej „Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)”. Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Promotor […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej

W dniu 17 października 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej Tytuł dysertacji doktorskiej: Rola programów na rzecz bezpieczeństwa realizowanych w ramach wrocławskich szkół podstawowych w podnoszeniu wiedzy uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Michała Grzegorka

W dniu 10 października 2018 r., o godzinie 12:00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Michała Grzegorka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Wizerunek uzdrowisk polskich z perspektywy dostępności komunikacyjnej w opiniach kuracjuszy. Studium socjologiczno-geograficzne promotor: dr hab. Wiesław Popławski recenzenci: dr hab. Barbara Cieślińska, dr hab. Krystyna […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Potencjalne skutki inicjatyw na rzecz liberalizacji unijnych regulacji w obszarze genetycznie modyfikowanych […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jacka Nożewskiego

19 października 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jacka Nożewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Użytkownicy mediów społecznościowych i ich aktywność informacyjna” Promotor:  prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Kozdraś Recenzenci: prof. dr hab. Janusz […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w 2 października 2018 roku o godzinie 15.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych” Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci: dr […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Rzepeckiego

W dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:15 w sali HS w Instytucie  Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Rzepeckiego TYTUŁ ROZPRAWY: Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności PROMOTOR: prof. dr hab. Krzysztof Krupiński RECENZENCI: prof. Itay Kaplan (Hebrew University of Jerusalem), prof. Sławomir Solecki (Cornell University, […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza Krupskiego

W dniu 20 września 2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego o godz. 11.15 w sali 119 (budynek Informatyki przy ul. Joliot-Curie 15), odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Miłosza Krupskiego  TYTUŁ  ROZPRAWY: Niekonwencjonalne, nieliniowe, nielokalne równania różniczkowe cząstkowe typu ewolucyjnego – studium dwóch przypadków PROMOTOR: prof. dr hab. Grzegorz Karch RECENZENCI:   […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Pawła Kosińskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 26 września 2018 r. (środa)  o godz. 9.30   w sali  nr 104  Instytutu Filozofii UWr  /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Kosińskiego. Tytuł dysertacji: Jana Ludwika Wolzogena krytyka kartezjańskiego racjonalizmu na tle myśli Polskich Socynian Promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pawła Pawińskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii zawiadamiają, że 26 września 2018 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu (Koszarowa 3 budynek 21, sala nr 144) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pawła Pawińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej promotor: dr hab. Wiesław Wątroba recenzenci: dr hab. Kazimierz Krzysztofek, dr hab. Krzysztof Pietrowicz Praca […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Proces europeizacji systemu ekonomicznego Litwy w kontekście transformacji ustrojowej” Promotor:  prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityczno-militarne aspekty bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego” Promotor:  dr hab. Paweł […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Spychały

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu  4 lipca 2018 r., o godzinie 13,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Spychały Tytuł dysertacji doktorskiej: Świat wartości żołnierzy Marynarki Wojennej RP. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Jan Maciejewski promotor […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Mateusza Karolaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają: w dniu  27 czerwca 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Karolaka Tytuł dysertacji doktorskiej: Return migrants inclusion and employment: the case of return form the UK to Poland promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Gruhn

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 11.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Gruhn. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Commercialization of science as an element of innovation policies in Poland. The […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego” Promotor: dr hab. Lucyna Szot […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „The Coverage of the Russian – Ukrainian Conflict by the Polish Media […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak

Dyrektor i Rada Naukowa  Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.15 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr  (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak. Tytuł rozprawy doktorskiej: Przekształcenia koryt rzek górskich na […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Walerich

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.30  w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr  (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Walerich. Tytuł dysertacji: Zagadnienie poznania intelektualnego w filozofii Henri Bergsona Promotor: Prof. dr hab. Damian […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 czerwca 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak Tytuł dysertacji doktorskiej: Znaczenie i bariery skutecznej komunikacji w organizacjach biznesowych oraz organizacjach non-profit – analiza porównawcza […]

Michał Raińczuk

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz. Odbędzie się ona 25 maja 2018 roku o godz. 12.15 w sali nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1. Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń […]

Maciej Kryś

Informacji o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Radwańskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 14.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu  mgr Przemysława Radwańskiego. Temat pracy:Wartości urzeczywistniane w twórczości Jerzego Grotowskiego w okresie ,, kultury czynnej ” a […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Sabik

W dniu 11.05.2018 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sabik. Tytuł rozprawy: Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100) Promotor: dr hab. Grażyna Antczak, profesor nadzwyczajny UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Metropolizacja jako element polityki rozwoju współczesnych miast. Analiza teoretyczna i studium przypadku […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pietronia

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12:15 w sali WS w Instytucie Matematycznym UWr, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pietronia TYTUŁ  ROZPRAWY: Odwzorowania gęstych podzbiorów płaszczyzny i kostki Hilberta PROMOTOR: prof. dr hab. Michał Morayne RECENZENCI:   prof. dr hab. Taras Banakh (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 21 w sali 144 (sala Rady Wydziału Nauk Społecznych)  odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Miękka siła w budowaniu mocarstwowości Indii po 1991 roku” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Obwód Kaliningradzki w systemie bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej” Promotor: dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Markiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że 23 marca 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Markiewicz, w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu „Is there any La Téne? Tracing the southern factor in the development of the central northern European […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że 28 marca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Wizerunek ciała w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej” Promotor:dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr informują, że 23 marca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska” Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej

W dniu 20 marca 2018 r. o godz.12:15 w  sali WS w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu  Wrocławskiego, przy pl.Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej TYTUŁ ROZPRAWY: Zachowanie porządków stochastycznych przez przekształcenia definiowane w teorii niezawodności PROMOTOR: dr hab. Krzysztof Topolski RECENZENCI: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (Politechnika Wrocławska) prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacji o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Serwatki

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 1 marca 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Serwatki, w sali klubu Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu Temat pracy: „Zróżnicowanie ostrzy kultury świderskiej w perspektywie technologii broni miotanej paleolitu” Promotor: : prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 lutego 2018 r. o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura profesjonalna menedżerów firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. promotor: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Kality

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 marca 2018 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Kality Tytuł dysertacji doktorskiej: Shakaiteki Hikikomori w Japonii w perspektywie socjologicznej promotor: prof. dr hab. Iwona Taranowicz recenzenci: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii UWr zawiadamiają, że 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Tytuł dysertacji: Reprodukcja – Opór – Upełnomocnienie. Radykalna krytyka edukacji we współczesnej zachodniej myśli społecznej Promotor: Prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Mackiewicza

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10.30 w Sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Mackiewicza. Tytuł dysertacji: Problem cielesności w filozofii Michela Foucaulta Promotor: dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr Recenzenci: […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Buchla

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  21 lutego 2018 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Małgorzaty Buchla na temat: ,, Proces adaptacji do starości w okresie szybkich zmian cywilizacyjno-kulturowych  ” Promotor: dr hab. […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Bekały

W  dniu  24 stycznia 2018 r.  o godz. 16.15  w  sali EM w  Instytucie  Matematycznym UWr, przy  pl. Grunwaldzkim  2/4, odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Krystiana Bekały. TYTUŁ  ROZPRAWY: Rachunek symboliczny oraz splotowe półgrupy miar na grupie Heisenberga PROMOTOR: prof. dr hab. Paweł Głowacki RECENZENCI:   prof. dr hab. Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska), prof. […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Hoffmanna

W  dniu  23 stycznia 2018 r.  o godz. 12:15  w  sali WS w  Instytucie  Matematycznym  Uniwersytetu  Wrocławskiego, przy  pl. Grunwaldzkim  2/4, odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Daniela Hoffmanna. TYTUŁ  ROZPRAWY: Teoria modeli z działaniami grupowymi, ze specjalnym dyskursem o teoriach ciał PROMOTOR: dr hab. Piotr Kowalski RECENZENCI:   prof. dr Martin Hils (Universität Münster, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Konrada Boguty

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa)  o godz. 11.00  w sali  nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Boguty. Tytuł dysertacji: „Status przedmiotu materialnego w brytyjskiej filozofii analitycznej XX wieku” Promotor: Prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka oświatowa w zakresie kształcenia i wychowania międzykulturowego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Studium […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Popiołek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 18 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Popiołek. Obrona odbędzie się w Institut für Stadt und Regionalplanung w Berlinie przy Hardenberg str. 40a, w pokoju B 117 Tytuł pracy: „Warschau. Ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann” […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Masouda Najafi Ardabili

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Masouda Najafi Ardabili w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: „Grotowski in Iran” Promotor:     prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci:  prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Zdzisława Ludziejewskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, że 13 grudnia 2017 r., o godzinie 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Zdzisława Ludziejewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Uwarunkowania komunikacji w korporacjach na Dolnym Śląsk. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Chojnacki Recenzenci: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobieraja

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 grudnia 2017 r. (środa)  o godz. 11.30 w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20)  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobieraja. Tytuł dysertacji: „Metafory techniki Hansa Blumenberga” Promotor: dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr Recenzenci: Ks. dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorska mgra Ziemowita Sochy

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ziemowita Sochy w lokalu nr 107 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Temat pracy: „Socjologiczna analiza recepcji moderny muzycznej na przykładzie wybranych instytucji kultury […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra

Rada Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy  doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra, która odbędzie się 1 grudnia 2017 o godz. 13.00 w sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych pl. M.Borna 9 we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej:  Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych południowo-zachodniej Polski Promotor: dr hab. Jakub […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego

W dniu 05.12.2017 r. o godz. 11:15 w sali nr 320 Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego zatytułowanej: „Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)” Promotor: dr hab. Robert Kucharczyk, profesor nadzwyczajny UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr) Recenzenci: prof. dr […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kępy

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 14:15 w sali B w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kępy TYTUŁ  ROZPRAWY: Odwracalność operatorów flagowych na grupie Heisenberga. PROMOTOR:  prof. dr hab. Paweł Głowacki RECENZENCI:  dr hab. inż. Adam Nowak (IM PAN), prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu  mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej Tytuł pracy: Historie z „Ż życia wzięte”, czyli krytyczna analiza dyskursu współczesnej popkultury. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz.12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz pt.: „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Filpczak

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz.10:15 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Filipczak pt.: "Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w zwalczaniu nowotworów skóry”

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Justyny Kajty

W dniu  8 listopada 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Justyny Kajty. Tytuł dysertacji doktorskiej: Tożsamość uczestników ruchu nacjonalistycznego w Polsce promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz promotor pomocniczy: dr Kamilla Dolińska recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.” Promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Koncepcje państwa i wolności wśród wybranych przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej” Promotor: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja NATO po 2010 roku” Promotor: dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. nadzw. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Marcinkiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu mgr Kamili Marcinkiewicz Tytuł pracy: ,, Przemiany wschodniej strefy Starego Miasta we Wrocławiu w XI-XVI wieku ” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Mielnik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Mielnik w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Tytuł pracy: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Tematyka moralistyczna […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mironiuk-Netreby

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu o godzinie 12.15 mgr Alicji Mironiuk-Netreby tytuł pracy: ,, Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Obraz osoby z niepełnosprawnością ruchową […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang

 Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 20 października 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Taiwanese and Polish Economic Policy towards SMEs” Promotor: dr hab. Marek Wróblewski, prof. nadzw. Recenzenci:   […]

Teresa Tomaszewska

Obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 13 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza”. Promotor: prof. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 3 października 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak pt.: „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii UWr zawiadamiają, że 11 października 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 21, sala nr 144) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka Tytuł dysertacji doktorskiej: Funkcjonariusze Służby Więziennej. Studium socjologiczne promotor: prof. dr hab. Jan Maciejewski recenzenci: prof. dr hab. Urszula Swadźba prof. […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Lament

W dniu 06.10.2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii UWr odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Lament zatytułowanej:„Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN” Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Promotor pomocniczy: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn-Madziarz

ZAWIADOMIENIE Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn- Madziarz  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu” Promotor: prof. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Staniszewskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 9.30  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Tomasza Staniszewskiego Temat pracy: „Społeczno-zawodowe uwarunkowania sytuacji trudnych młodego pokolenia nauczycieli” Promotor: dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Marciniaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 19 lipca 2017 r., o godzinie 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Marciniaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Socjologiczne aspekty funkcjonowania logistyki Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej promotor: prof. dr hab. Jan Maciejewski promotor pomocniczy […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Kamila Błaszczyńskiego

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu  12 lipca 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Kamila Błaszczyńskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Kompetencje językowe jako czynniki rozwoju kariery akademickiej promotor: prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź Promotor […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Radyńskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu  Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej. Temat pracy: „Oferta edukacyjna wybranych szkół wyższych miasta Wałbrzycha a aktualne zapotrzebowanie lokalnego […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Chudzika

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00,  w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Chudzika. Temat pracy: „Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa” Promotor: dr hab. Mateusz […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak

W dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 15.30  w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Historia wzornictwa przemysłowego II połowy XX wieku na przykładzie Katedry Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Szkoły Designu w […]

Maciej Kryś

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Kłody

W dniu 22.06.2017 roku o godzinie 12.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Emilii Kłody. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Johann Christoph Lischka – życie i twórczość (ok.1650-1712) ” Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł prof. UWr Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Krasny […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 13:30 na Wydziale Biotechnologii (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd pt.: „Characteristics of stability and reactivity of human metallothionein isoforms in the context of cellular zinc homeostasis”. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 na Wydziale Biotechnologii UWr (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. F. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk pt.: „Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska”. Promotor: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wroneckiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 roku o godzinie 14.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Wroneckiej, w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: ” Kim jest Kobieta na krańcu świata ? Kreacja wizerunku kobiecości i […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Junke

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dawida Junke, w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: „Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych” Promotor: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej-Małachowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej – Małachowskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja Wojsk Lądowych RP w latach 1989-2015 w kontekście zmian […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bursiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,, Od średniowiecznego parvis do Plaza Mayor. Ewolucja […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel

ZAWIADOMIENIE Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel.   Tytuł dysertacji doktorskiej: „Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Macieja Różewicza

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Macieja Różewicza.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych”  Promotor: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorskiej mgra Rolanda Zarzyckiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 9.30   w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr  (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20)  odbędzie się publiczna obrona doktorskiej mgra Rolanda Zarzyckiego. Tytuł dysertacji: „Etyka codzienności. Moralność jako projekcja formy życia w świetle współczesnych nauk społecznych” Promotor: […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. o godz.11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego.

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Barbary Urbanowicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 9.00 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Barbary Urbanowicz Tytuł dysertacji doktorskiej: „Znaczenie niepełnosprawności rodziców z perspektywy funkcjonowania ich dorosłych dzieci” Promotor: dr […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Verfassungsschutzbericht – Einflussnahme auf die politische Willensbildung. Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Inlands-Nachrichtendienste”. […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego

W dniu 05.05.2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego zatytułowanej: „Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości” Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz, Instytut […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Haftarczyk

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają: w dniu  26 kwietnia 2017 r., o godzinie 13,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Haftarczyk Tytuł dysertacji doktorskiej: Cywilni skoczkowie spadochronowi w Polsce. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Włodzimierz Chojnacki recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Negocjacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Analiza siły negocjacyjnej Unii Europejskiej z […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Justyny Ziobroń

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Justyny Ziobroń. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ ”Miękka” siła w polityce zagranicznej Republiki Litewskiej. Dyplomacja publiczna i branding […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 13.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Współpraca polskich organizacji pozarządowych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w pomocy […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Siwek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie  12.00  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39  Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Zuzanny Siwek „Autodeterminacja młodych dorosłych w dążeniach i codziennym funkcjonowaniu a poczucie dobrostanu psychofizycznego” Promotor: dr […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Moniki Twardak

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 marca 2017 r. (środa)  o godz. 11.30   w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr  /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Twardak. Tytuł dysertacji: „Problem umysł-ciało i możliwość jego rozwiązania. Nowy misterianizm Colina McGinna” Promotor: dr […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że 21 marca 2017 r. o godz.13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran.

Monika Krawczyńska

Publiczna obrona doktorska mgr Michała Kuca

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Michała Kuca pt:”Chronologia i lito-strukturalny zapis zmian środowiska w osadach wydm dorzecza Baryczy między Żmigrodem a Miliczem”. Obrona odbędzie się 3 marca 2017r. o godz. 12.00, w sali 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Promotor: prof. dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Gomułki

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 marca 2017 roku o godzinie  12.00, w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48  we Wrocławiu  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Izabeli Gomułki. Temat pracy: „Średniowieczne zabawki dziecięce z obszaru dorzecza Odry” Promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Nomejko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 marca 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu o godzinie 12.00 mgr Agnieszki Nomejko „Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Die deutsche Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand. Kritische Bestandsaufnahme und Plӓdoyer für einen […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Das mögliche Ende des Euros durch die globale Finanzkrise” Promotor: dr hab. […]