Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrony doktorskie

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 18 marca 2020 roku (środa) o godz. 9.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Murzicza Tytuł dysertacji: „Dzieje metafizyki wartości – studium krytyczne interpretacji filozofii Friedricha Nietzschego dokonanej przez Martina Heideggera” Promotor: […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej

W dniu 27.03.2020 o godz. 12.15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej zatytułowanej „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”. Promotor: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 6 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Michała Banasia. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prezydenci […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 marca 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Bogusława Olszewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Prawnomiędzynarodowe […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Stanisława Kamykowskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że 11 marca 2020, o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 234 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Stanisława Kamykowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Aktorzy polskiej piłki nożnej w toku zmian transformacyjnych promotor: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych UWr zawiadamia, że 26 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 20, sala nr 205, Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Sebastiana Chmielewskiego Tytuł dysertacji doktorskiej: Uwarunkowania fluktuacji pracowników w  wybranych firmach usługowo-handlowych branży motoryzacyjnej promotor: dr hab. […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej, która odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: „Morfostruktura […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie mgr Marceliny Jakimowicz

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie informuje, że w dniu 27.01.2020 o godz: 14.30 w sali nr 4 (oficyna) przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marceliny Jakimowicz pt.: Wojna i przesiedlenia w pamięci osób urodzonych w Galicji Wschodniej mieszkających na Dolnym Śląsku i Ukrainie Zachodniej Promotor:  Dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Sebastiana Czarnieckiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu  5 lutego 2020 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Sebastiana Czarnieckiego Tytuł dysertacji doktorskiej: Kształtowanie się stosunków międzyludzkich wśród funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych Okręgowego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Włodzimierza Jurkiewicza

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu 29 stycznia 2020 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Włodzimierza Jurkiewicza Tytuł dysertacji doktorskiej: Aktywność wałbrzyskich szkół podstawowych w programach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna  obrona  doktorska mgr  Yuliyi Lesyk-Szkutnik

Przewodniczący i Rada Dyscyplin Naukowych Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego  zawiadamiają,   że  w  dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie  się  publiczna  obrona  doktorska mgr  Yuliyi Lesyk-Szkutnik.   Tytuł […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Ratajka

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika uprzejmie informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 09.15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Wojciecha Ratajka w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: „Udział technologii informacyjnych i Internetu w budowaniu obszarów wiedzy przez młodzież z różnych środowisk społeczno – […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agaty Rusek

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 10 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agaty Rusek Tytuł dysertacji doktorskiej: „Nowe […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Wędziny

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr. Dariusza Wędziny w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu o godzinie 10.30

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Korybskiej-Sadło

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Iwony Korybskiej – Sadło, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Wiolety Turkowskiej-Kucharskiej

IS.402.11.2016   Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia: w dniu  13 grudnia 2019 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Wiolety Turkowskiej-Kucharskiej Tytuł dysertacji doktorskiej: Portret socjologiczny kobiety menadżera w percepcji kadry […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego

29 listopada 2019 roku o godz. 12.15 w sali 60 im. prof. dra hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Mądrego zatytułowanej „Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na powierzchni Au(111)”. Promotor: prof. dr hab. Marek Nowicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Ryczkowskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 20 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Ryczkowskiej w lokalu nr 107 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Indukcja pozytywnego nastroju za pomocą muzyki. Znaczenie zmiennych – wieku słuchaczy oraz […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 10.30 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Staroszczyka Tytuł dysertacji: „Instytucjonalne pozbawienie wolności, jako element biowładzy. Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca

Dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 27 listopada 2019 (środa) o godz. 12.00 w sali 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Antoniego Płoszczyńca Tytuł dysertacji: „Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga” Promotor: prof. dr […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w 20 listopada 2019 roku o godz. 9.15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

Teresa Tomaszewska

 publiczna  obrona  doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr zawiadamiają, że 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Dyskurs polityczny w filmie rosyjskim […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Błażejewskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr zawiadamiają, że 6 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Błażejewskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Relacje bilateralne Rzeczypospolitej Polskiej z […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Joanny Jękot- Łaźniak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 8 listopada 2019 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Joanny Jękot- Łaźniak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Badanie kompetencji przywódczych […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozłowskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 23 października 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Małgorzaty Kozłowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

Maciej Kryś

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Stryjewskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 13 listopada 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Dominiki Stryjewskiej.

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adriany Zychy-Gurdek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adriany Zychy-Gurdek w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 października 2019 roku o godzinie 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Darii Hofman Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura organizacyjna Wojsk Specjalnych na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM. Studium socjologiczne promotor: dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Anny babickiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Babickiej w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Tytuł pracy: „Wartości artystyczno-historyczne a programy prac konserwatorskich późnogotyckich i renesansowych […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10.30, w Auli nr 2 (nr sali – 344), 3 piętro, w budynku „Marco Polo” [La Sapienza – Universita’ di Roma], Circonvallazione Tiburtina 4 w Rzymie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego na […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Takaharu Uesugi

IPol.4130.15.2014.RM                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali

Dziekan Wydziału Biotechnologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali, która odbędzie się w dniu 30 września o godz. 10:00 w Kompleksie Edukacyjno Badawczym Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a, w sali wykładowej nr 1.03.

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gongerowskiej-Jac

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że 27 września 2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gongerowskiej-Jac.

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Krupskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 23 września 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Krupskiego, w sali nr 202 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu na temat: „Użytkowanie przestrzeni neolitycznych i wczesnobrązowych założeń z rowami w świetle badań geoarcheologicznych” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Morawskiej

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Morawskiej Tytuł dysertacji: „Człowiek i obraz. Pojęcie image w koncepcji Gastona Bachelarda” Promotor: Dr hab. Ilona Błocian, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Marzeny Sasnal

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 17 września 2019 roku o godzinie 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 20, w sali nr 205 (Instytut Socjologii) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Marzeny Sasnal Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polscy specjaliści wysokich technologii w Dolinie Krzemowej. Portret socjologiczny” promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Cicheckiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Relacje rządu z kobiecymi organizacjami pozarządowymi w Tanzanii” Promotor: dr hab. Andrzej Polus, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 10 września 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Zintegrowane podejście do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej UE na przykładzie polskich modeli […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej

W dniu 5 lipca 2019 r. o godz.12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), ul. F. Joliot – Curie 14 A – w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej pt. „Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka” Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Płoszaj

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Katarzyny Płoszaj w lokalu nr 4 (oficyna)  przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu Tytuł pracy: ,, Projektowanie treści w wymiarze communication design ’’ Promotor:  prof. dr hab. Michael Fleischer Recenzenci: prof. […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Stańczak

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 26 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu mgr Dominiki Stańczak Tytuł: „Tożsamości performatywne XXI wieku. Studium rozmaitych przypadków” Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci: prof. dr hab. […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Chyły

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 26 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Chyły w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu na temat: „Szkolnictwo protestanckie w Polsce po 1989 roku”. Promotor: prof. dr hab. Stefania Walasek Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej – Napory

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 5 lipca 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej-Napory. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem prognozowania na wybranych przykładach” Promotor: dr hab. Magdalena […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Miszteli

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Miszteli, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości oraz jej psychospołeczne […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Koncepcje integracji europejskiej w programach i polityce partii na poziomie europejskim”.  Promotor: […]

Nina Wabnik

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGNIESZKI LISOWSKIEJ-KIEREPKI

Dyrektor  i  Rada  Naukowa Instytutu  Geografii  i  Rozwoju  Regionalnego Uniwersytetu  Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Lisowskiej-Kierepki, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1 Temat rozprawy doktorskiej: „Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Słomskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych  zawiadamiają  o publicznej  obronie pracy doktorskiej mgra Piotra Słomskiego, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu Temat rozprawy doktorskiej: „Petrografia i charakterystyka porowatości wybranych ordowickich i sylurskich mułowców z polskiej części basenu bałtyckiego” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy. Tytuł dysertacji doktorskiej: „(Współ)zarządzanie w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego po roku 2004 w świetle […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo

Dziekan Wydziału Biotechnologii zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia o godz, 10-tej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo.

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Oczko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu mgr. Patryka Oczko Tytuł pracy: „Film animowany w perspektywie historii sztuki – realizacje Studia […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Zontka

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 16 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr. Roberta Zontka Tytuł pracy:  „Od jądra ciemności po czarną planetę. Dyskursy „czarności” w kontekście afroamerykańskim na przykładzie kina superbohaterskiego, science-fiction […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Matkowskiego. Tytuł dysertacji: „Bezgrunt. Martina Heideggera ontologia niefundamentalna” Promotor: dr hab. Mirosław Żarowski, prof. nadzw. UWr Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Marioli Komorowskiej

Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.30 w Instytucie Filozofii UWr (Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20) w sali nr 104 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Marioli Komorowskiej. Tytuł dysertacji: Filozofia człowieka w ujęciu Ireny Wojnar Promotor: prof. dr hab. Maria Szyszkowska Recenzenci: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, że 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali nr 240 budynku 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski. Tytuł dysertacji doktorskiej: Strategie współpracy wrocławskich uczelni wyższych z lokalnym rynkiem pracy. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź recenzenci: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Historia niepamięci. Dyskursy mnemoniczne w przestrzeni politycznej Południowego Kaukazu” Promotor: dr hab. Kazimierz Dziubka, […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego

12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jurkowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową. Analiza porównawcza obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia” Promotor: prof. dr […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Biegi

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zawiadamiają, że 5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali 220 w ING, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Beaty Biegi. Temat rozprawy doktorskiej: „Fermentacja metanowa wybranych substratów pochodzenia rolno-spożywczego: analiza warunków procesu i możliwości energetycznego wykorzystania biogazu” Promotor: […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Eweliny Piecuch

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Eweliny Piecuch na temat: „Współczesne obrazy szczęśliwego dzieciństwa w przekazach medialnych” Promotor: prof. dr hab. Krystyna […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Patrycji Kaszubskiej-Dziergas

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  10 kwietnia 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr. Patrycji Kaszubskiej-Dziergas na temat: „Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Ewy Dreczko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  15 marca 2019 roku  o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Dreczko, w sali nr 202 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48  we Wrocławiu. Temat pracy: „Społeczności kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku” Promotor: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Kaszkowiaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii UWr zawiadamiają, że 27 marca 2019 r., o godz. 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Łukasza Kaszkowiaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Społeczny świat polskiego fandomu fantastycznego promotor: dr hab. Stella Grotowska promotor pomocniczy: dr Igor Pietraszewski recenzenci: dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Konrada Dziadkowiaka

Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia o publicznej obronie doktorskiej mgra Konrada Dziadkowiaka. Obrona odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) w Instytucie Filozofii UWr /Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20/ o godz. 9.30 w sali nr 104. Tytuł dysertacji: „Bóg, świat stworzony, człowiek. Elementy antropologii symbolicznej w twórczości J.R.R.Tolkiena” Promotor: prof. dr hab. Maciej […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Urszuli Bończuk-Dawidziuk

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 20 lutego 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (lokal nr 309 Instytutu Historii Sztuki UWr przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu). Tytuł pracy: „Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854)”. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz Recenzenci: […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej.

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Europa we współczesnej polskiej myśli politycznej” Promotor:  dr hab. Krystyna Rogaczewska Recenzenci:  prof. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej Alberta Miścioraka

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 4 lutego 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr. Alberta Miścioraka Tytuł pracy: „Krajobraz kulturowy zachodnich osiedli mieszkaniowych Wrocławia od międzywojnia do czasów obecnych” Promotor: dr hab. Stefan Bednarek Recenzenci: […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej Tomasza Brzozowskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Tomasza Brzozowskiego Tytuł pracy: „Wpływ procesów globalnych na kształt i jakość międzypodmiotowych relacji dialogicznych” Promotor: dr hab. Adam Nobis […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Juszkiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 23 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Juszkiewicz w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Samoocena globalna a podatność na zarażanie afektywne” Promotor: dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 25 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Wpływ Unii Europejskiej na system edukacji w Polsce w latach 2004-2013 na przykładzie Dolnego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jerzego Kacały

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.21 w sali 144 (sala Rady Wydziału) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jerzego Kacały. Tytuł dysertacji doktorskiej: „EU Armaments Policy from the Perspective of Regional Security Complex Theory” Promotor: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Cholewińskiej-Nielsen. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Humanitarian and Development Assistance in the Work of the International Movement of the Red Cross […]

Damian Grzegorczyk

Informacji o publicznej obronie rozprawy Aleksandry Janus

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Aleksandry Janus Tytuł pracy: „Studenci zagraniczni we Wrocławiu. Wybrane aspekty migracji edukacyjnych na przykładzie doświadczeń obcokrajowców studiujących na […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Norberta Szczepary

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Norberta Szczepary, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu. Tytuł pracy: Geologia i petrologia permskich skał wulkanicznych rejonu Świerzawy i Nowego Kościoła w niecce północnosudeckiej. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dążenia secesjonistyczne w Europie na przykładzie Katalonii i Szkocji” Promotor: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Michała Kotta

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 28 listopada 2018  roku o godz. 9.30 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Kotta na temat: „Aktywność osób w okresie późnej dorosłości w instytucjonalnych formach działalności społeczno-kulturalnej” Promotor: […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Agnieszki Janik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Janik na temat: „Zewnętrzne przestrzenie i miejsca zabaw z perspektywy doświadczeń dzieci oraz praktyk kulturowych” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Piotra Małczyńskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu  nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Małczyńskiego. Tytuł pracy: „Euro 2012. Analiza sportowo-narodowego widowiska” Promotor: dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr Recenzenci: prof. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Tomasza Niemca

5 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Niemca, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań” Promotor: dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Recenzenci: dr hab. Ewa Goryńska, dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Moniki Ziobrowskiej

7 listopada 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Ziobrowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania partycypacji decyzyjnej oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Porównania międzypokoleniowe” Promotor: dr hab. Alicja Senejko prof. UWr Recenzenci: dr hab. […]

Ewa Lamch

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tumilewicz

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 12:15 sali WS w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tumilewicz TYTUŁ ROZPRAWY: Problemy wyboru optymalnego czasu zatrzymania – kontrakty ubezpieczeniowo-finansowe i opcje amerykańskie PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski RECENZENCI:  dr hab. inż. Zbigniew Michna (Uniwersytet Ekonomiczny […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Przemiany cywilizacyjne a nowe formy aktywności politycznej w parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 r.” Promotor: […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Duszyńskiego

26 października 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr  (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Duszyńskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń Promotor pomocniczy: dr Marek […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers

W dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers zatytułowanej „Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)”. Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Promotor […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej

W dniu 17 października 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Sokołowskiej Tytuł dysertacji doktorskiej: Rola programów na rzecz bezpieczeństwa realizowanych w ramach wrocławskich szkół podstawowych w podnoszeniu wiedzy uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Michała Grzegorka

W dniu 10 października 2018 r., o godzinie 12:00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Michała Grzegorka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Wizerunek uzdrowisk polskich z perspektywy dostępności komunikacyjnej w opiniach kuracjuszy. Studium socjologiczno-geograficzne promotor: dr hab. Wiesław Popławski recenzenci: dr hab. Barbara Cieślińska, dr hab. Krystyna […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Barbary Panciszko. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Potencjalne skutki inicjatyw na rzecz liberalizacji unijnych regulacji w obszarze genetycznie modyfikowanych […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jacka Nożewskiego

19 października 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jacka Nożewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Użytkownicy mediów społecznościowych i ich aktywność informacyjna” Promotor:  prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Kozdraś Recenzenci: prof. dr hab. Janusz […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w 2 października 2018 roku o godzinie 15.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych” Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci: dr […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Rzepeckiego

W dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:15 w sali HS w Instytucie  Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Rzepeckiego TYTUŁ ROZPRAWY: Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności PROMOTOR: prof. dr hab. Krzysztof Krupiński RECENZENCI: prof. Itay Kaplan (Hebrew University of Jerusalem), prof. Sławomir Solecki (Cornell University, […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza Krupskiego

W dniu 20 września 2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego o godz. 11.15 w sali 119 (budynek Informatyki przy ul. Joliot-Curie 15), odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Miłosza Krupskiego  TYTUŁ  ROZPRAWY: Niekonwencjonalne, nieliniowe, nielokalne równania różniczkowe cząstkowe typu ewolucyjnego – studium dwóch przypadków PROMOTOR: prof. dr hab. Grzegorz Karch RECENZENCI:   […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Pawła Kosińskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 26 września 2018 r. (środa)  o godz. 9.30   w sali  nr 104  Instytutu Filozofii UWr  /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Kosińskiego. Tytuł dysertacji: Jana Ludwika Wolzogena krytyka kartezjańskiego racjonalizmu na tle myśli Polskich Socynian Promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pawła Pawińskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii zawiadamiają, że 26 września 2018 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu (Koszarowa 3 budynek 21, sala nr 144) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pawła Pawińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej promotor: dr hab. Wiesław Wątroba recenzenci: dr hab. Kazimierz Krzysztofek, dr hab. Krzysztof Pietrowicz Praca […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Proces europeizacji systemu ekonomicznego Litwy w kontekście transformacji ustrojowej” Promotor:  prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityczno-militarne aspekty bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego” Promotor:  dr hab. Paweł […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Spychały

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu  4 lipca 2018 r., o godzinie 13,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Spychały Tytuł dysertacji doktorskiej: Świat wartości żołnierzy Marynarki Wojennej RP. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Jan Maciejewski promotor […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Mateusza Karolaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają: w dniu  27 czerwca 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Karolaka Tytuł dysertacji doktorskiej: Return migrants inclusion and employment: the case of return form the UK to Poland promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Gruhn

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 11.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Gruhn. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Commercialization of science as an element of innovation policies in Poland. The […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego” Promotor: dr hab. Lucyna Szot […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak. Tytuł dysertacji doktorskiej: „The Coverage of the Russian – Ukrainian Conflict by the Polish Media […]

Nina Wabnik

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak

Dyrektor i Rada Naukowa  Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.15 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr  (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak. Tytuł rozprawy doktorskiej: Przekształcenia koryt rzek górskich na […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Walerich

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.30  w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr  (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Walerich. Tytuł dysertacji: Zagadnienie poznania intelektualnego w filozofii Henri Bergsona Promotor: Prof. dr hab. Damian […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 czerwca 2018 r., o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Morawiak Tytuł dysertacji doktorskiej: Znaczenie i bariery skutecznej komunikacji w organizacjach biznesowych oraz organizacjach non-profit – analiza porównawcza […]

Michał Raińczuk

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz. Odbędzie się ona 25 maja 2018 roku o godz. 12.15 w sali nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1. Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń […]

Maciej Kryś

Informacji o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Radwańskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 14.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu  mgr Przemysława Radwańskiego. Temat pracy:Wartości urzeczywistniane w twórczości Jerzego Grotowskiego w okresie ,, kultury czynnej ” a […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Sabik

W dniu 11.05.2018 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sabik. Tytuł rozprawy: Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100) Promotor: dr hab. Grażyna Antczak, profesor nadzwyczajny UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Metropolizacja jako element polityki rozwoju współczesnych miast. Analiza teoretyczna i studium przypadku […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pietronia

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12:15 w sali WS w Instytucie Matematycznym UWr, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pietronia TYTUŁ  ROZPRAWY: Odwzorowania gęstych podzbiorów płaszczyzny i kostki Hilberta PROMOTOR: prof. dr hab. Michał Morayne RECENZENCI:   prof. dr hab. Taras Banakh (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 21 w sali 144 (sala Rady Wydziału Nauk Społecznych)  odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Seredyńskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Miękka siła w budowaniu mocarstwowości Indii po 1991 roku” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Obwód Kaliningradzki w systemie bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej” Promotor: dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Markiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że 23 marca 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Markiewicz, w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu „Is there any La Téne? Tracing the southern factor in the development of the central northern European […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że 28 marca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Temat pracy: „Wizerunek ciała w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej” Promotor:dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr informują, że 23 marca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska” Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski […]

Ewa Lamch

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej

W dniu 20 marca 2018 r. o godz.12:15 w  sali WS w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu  Wrocławskiego, przy pl.Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej TYTUŁ ROZPRAWY: Zachowanie porządków stochastycznych przez przekształcenia definiowane w teorii niezawodności PROMOTOR: dr hab. Krzysztof Topolski RECENZENCI: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (Politechnika Wrocławska) prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Informacji o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Serwatki

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 1 marca 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Serwatki, w sali klubu Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu Temat pracy: „Zróżnicowanie ostrzy kultury świderskiej w perspektywie technologii broni miotanej paleolitu” Promotor: : prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 lutego 2018 r. o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura profesjonalna menedżerów firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. promotor: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Kality

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 marca 2018 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Kality Tytuł dysertacji doktorskiej: Shakaiteki Hikikomori w Japonii w perspektywie socjologicznej promotor: prof. dr hab. Iwona Taranowicz recenzenci: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii UWr zawiadamiają, że 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Tytuł dysertacji: Reprodukcja – Opór – Upełnomocnienie. Radykalna krytyka edukacji we współczesnej zachodniej myśli społecznej Promotor: Prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Mackiewicza

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10.30 w Sali nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Mackiewicza. Tytuł dysertacji: Problem cielesności w filozofii Michela Foucaulta Promotor: dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr Recenzenci: […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Buchla

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu  21 lutego 2018 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Małgorzaty Buchla na temat: ,, Proces adaptacji do starości w okresie szybkich zmian cywilizacyjno-kulturowych  ” Promotor: dr hab. […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Bekały

W  dniu  24 stycznia 2018 r.  o godz. 16.15  w  sali EM w  Instytucie  Matematycznym UWr, przy  pl. Grunwaldzkim  2/4, odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Krystiana Bekały. TYTUŁ  ROZPRAWY: Rachunek symboliczny oraz splotowe półgrupy miar na grupie Heisenberga PROMOTOR: prof. dr hab. Paweł Głowacki RECENZENCI:   prof. dr hab. Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska), prof. […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Hoffmanna

W  dniu  23 stycznia 2018 r.  o godz. 12:15  w  sali WS w  Instytucie  Matematycznym  Uniwersytetu  Wrocławskiego, przy  pl. Grunwaldzkim  2/4, odbędzie  się  publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr. Daniela Hoffmanna. TYTUŁ  ROZPRAWY: Teoria modeli z działaniami grupowymi, ze specjalnym dyskursem o teoriach ciał PROMOTOR: dr hab. Piotr Kowalski RECENZENCI:   prof. dr Martin Hils (Universität Münster, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Konrada Boguty

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa)  o godz. 11.00  w sali  nr 104 Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Boguty. Tytuł dysertacji: „Status przedmiotu materialnego w brytyjskiej filozofii analitycznej XX wieku” Promotor: Prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Agnieszki Korman. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka oświatowa w zakresie kształcenia i wychowania międzykulturowego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Studium […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Popiołek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że 18 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Popiołek. Obrona odbędzie się w Institut für Stadt und Regionalplanung w Berlinie przy Hardenberg str. 40a, w pokoju B 117 Tytuł pracy: „Warschau. Ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann” […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Masouda Najafi Ardabili

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Masouda Najafi Ardabili w lokalu nr 208 przy ul. Szewskiej 36 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: „Grotowski in Iran” Promotor:     prof. dr hab. Mirosław Kocur Recenzenci:  prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Zdzisława Ludziejewskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, że 13 grudnia 2017 r., o godzinie 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Zdzisława Ludziejewskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Uwarunkowania komunikacji w korporacjach na Dolnym Śląsk. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Chojnacki Recenzenci: prof. dr […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobieraja

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 grudnia 2017 r. (środa)  o godz. 11.30 w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20)  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobieraja. Tytuł dysertacji: „Metafory techniki Hansa Blumenberga” Promotor: dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr Recenzenci: Ks. dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorska mgra Ziemowita Sochy

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ziemowita Sochy w lokalu nr 107 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Temat pracy: „Socjologiczna analiza recepcji moderny muzycznej na przykładzie wybranych instytucji kultury […]

Aurelia Przyborska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra

Rada Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na publiczną obronę rozprawy  doktorskiej mgra Artura Pędziwiatra, która odbędzie się 1 grudnia 2017 o godz. 13.00 w sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych pl. M.Borna 9 we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej:  Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych południowo-zachodniej Polski Promotor: dr hab. Jakub […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego

W dniu 05.12.2017 r. o godz. 11:15 w sali nr 320 Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego zatytułowanej: „Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)” Promotor: dr hab. Robert Kucharczyk, profesor nadzwyczajny UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr) Recenzenci: prof. dr […]

Ewa Lamch

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kępy

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 14:15 w sali B w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Grunwaldzkim 2/4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kępy TYTUŁ  ROZPRAWY: Odwracalność operatorów flagowych na grupie Heisenberga. PROMOTOR:  prof. dr hab. Paweł Głowacki RECENZENCI:  dr hab. inż. Adam Nowak (IM PAN), prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu  mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej Tytuł pracy: Historie z „Ż życia wzięte”, czyli krytyczna analiza dyskursu współczesnej popkultury. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz.12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz pt.: „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Filpczak

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz.10:15 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Filipczak pt.: "Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w zwalczaniu nowotworów skóry”

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Justyny Kajty

W dniu  8 listopada 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Justyny Kajty. Tytuł dysertacji doktorskiej: Tożsamość uczestników ruchu nacjonalistycznego w Polsce promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz promotor pomocniczy: dr Kamilla Dolińska recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.” Promotor: […]

Teresa Tomaszewska

Obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Koncepcje państwa i wolności wśród wybranych przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej” Promotor: prof. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja NATO po 2010 roku” Promotor: dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. nadzw. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Marcinkiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu mgr Kamili Marcinkiewicz Tytuł pracy: ,, Przemiany wschodniej strefy Starego Miasta we Wrocławiu w XI-XVI wieku ” […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Mielnik

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Mielnik w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu Tytuł pracy: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Tematyka moralistyczna […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mironiuk-Netreby

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu o godzinie 12.15 mgr Alicji Mironiuk-Netreby tytuł pracy: ,, Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Obraz osoby z niepełnosprawnością ruchową […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang

 Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 20 października 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Taiwanese and Polish Economic Policy towards SMEs” Promotor: dr hab. Marek Wróblewski, prof. nadzw. Recenzenci:   […]

Teresa Tomaszewska

Obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 13 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza”. Promotor: prof. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 3 października 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak pt.: „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii UWr zawiadamiają, że 11 października 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 21, sala nr 144) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka Tytuł dysertacji doktorskiej: Funkcjonariusze Służby Więziennej. Studium socjologiczne promotor: prof. dr hab. Jan Maciejewski recenzenci: prof. dr hab. Urszula Swadźba prof. […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Lament

W dniu 06.10.2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii UWr odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Lament zatytułowanej:„Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN” Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Promotor pomocniczy: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn-Madziarz

ZAWIADOMIENIE Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn- Madziarz  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu” Promotor: prof. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Staniszewskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 lipca 2017 roku o godz. 9.30  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Tomasza Staniszewskiego Temat pracy: „Społeczno-zawodowe uwarunkowania sytuacji trudnych młodego pokolenia nauczycieli” Promotor: dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Marciniaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 19 lipca 2017 r., o godzinie 11.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Marciniaka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Socjologiczne aspekty funkcjonowania logistyki Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej promotor: prof. dr hab. Jan Maciejewski promotor pomocniczy […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Kamila Błaszczyńskiego

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu  12 lipca 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Kamila Błaszczyńskiego. Tytuł dysertacji doktorskiej: Kompetencje językowe jako czynniki rozwoju kariery akademickiej promotor: prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź Promotor […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Radyńskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu  Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej. Temat pracy: „Oferta edukacyjna wybranych szkół wyższych miasta Wałbrzycha a aktualne zapotrzebowanie lokalnego […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Chudzika

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00,  w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Chudzika. Temat pracy: „Topografia i architektura Teb w okresie Średniego Państwa” Promotor: dr hab. Mateusz […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak

W dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 15.30  w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Historia wzornictwa przemysłowego II połowy XX wieku na przykładzie Katedry Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Szkoły Designu w […]

Maciej Kryś

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Kłody

W dniu 22.06.2017 roku o godzinie 12.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Emilii Kłody. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Johann Christoph Lischka – życie i twórczość (ok.1650-1712) ” Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł prof. UWr Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Krasny […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 13:30 na Wydziale Biotechnologii (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd pt.: „Characteristics of stability and reactivity of human metallothionein isoforms in the context of cellular zinc homeostasis”. […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 na Wydziale Biotechnologii UWr (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. F. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk pt.: „Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska”. Promotor: prof. dr hab. […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wroneckiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 roku o godzinie 14.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Wroneckiej, w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: ” Kim jest Kobieta na krańcu świata ? Kreacja wizerunku kobiecości i […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Junke

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dawida Junke, w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu Tytuł pracy: „Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych” Promotor: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej-Małachowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Anny Czajkowskiej – Małachowskiej. Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja Wojsk Lądowych RP w latach 1989-2015 w kontekście zmian […]

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bursiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz. Tytuł dysertacji doktorskiej: ,, Od średniowiecznego parvis do Plaza Mayor. Ewolucja […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel

ZAWIADOMIENIE Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Doroty Anny Morel.   Tytuł dysertacji doktorskiej: „Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Macieja Różewicza

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Macieja Różewicza.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych”  Promotor: prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorskiej mgra Rolanda Zarzyckiego

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 9.30   w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr  (Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20)  odbędzie się publiczna obrona doktorskiej mgra Rolanda Zarzyckiego. Tytuł dysertacji: „Etyka codzienności. Moralność jako projekcja formy życia w świetle współczesnych nauk społecznych” Promotor: […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. o godz.11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego.

Maciej Kryś

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Barbary Urbanowicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 9.00 w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Barbary Urbanowicz Tytuł dysertacji doktorskiej: „Znaczenie niepełnosprawności rodziców z perspektywy funkcjonowania ich dorosłych dzieci” Promotor: dr […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Verfassungsschutzbericht – Einflussnahme auf die politische Willensbildung. Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Inlands-Nachrichtendienste”. […]

Katarzyna Świstak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego

W dniu 05.05.2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego zatytułowanej: „Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości” Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz, Instytut […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Haftarczyk

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają: w dniu  26 kwietnia 2017 r., o godzinie 13,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Haftarczyk Tytuł dysertacji doktorskiej: Cywilni skoczkowie spadochronowi w Polsce. Studium socjologiczne promotor: dr hab. Włodzimierz Chojnacki recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Negocjacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Analiza siły negocjacyjnej Unii Europejskiej z […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Justyny Ziobroń

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Justyny Ziobroń. Tytuł dysertacji doktorskiej: „ ”Miękka” siła w polityce zagranicznej Republiki Litewskiej. Dyplomacja publiczna i branding […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 13.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Współpraca polskich organizacji pozarządowych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w pomocy […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Siwek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie  12.00  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39  Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Zuzanny Siwek „Autodeterminacja młodych dorosłych w dążeniach i codziennym funkcjonowaniu a poczucie dobrostanu psychofizycznego” Promotor: dr […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska mgr Moniki Twardak

Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 marca 2017 r. (środa)  o godz. 11.30   w sali nr 104  Instytutu Filozofii UWr  /Wrocław, ulica Koszarowa 3, bud. 20/  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Twardak. Tytuł dysertacji: „Problem umysł-ciało i możliwość jego rozwiązania. Nowy misterianizm Colina McGinna” Promotor: dr […]

Nina Giemza

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że 21 marca 2017 r. o godz.13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran.

Monika Krawczyńska

Publiczna obrona doktorska mgr Michała Kuca

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Michała Kuca pt:”Chronologia i lito-strukturalny zapis zmian środowiska w osadach wydm dorzecza Baryczy między Żmigrodem a Miliczem”. Obrona odbędzie się 3 marca 2017r. o godz. 12.00, w sali 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Promotor: prof. dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Gomułki

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 marca 2017 roku o godzinie  12.00, w lokalu nr 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48  we Wrocławiu  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Izabeli Gomułki. Temat pracy: „Średniowieczne zabawki dziecięce z obszaru dorzecza Odry” Promotor: dr hab. Krzysztof Jaworski […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Nomejko

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 marca 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu o godzinie 12.00 mgr Agnieszki Nomejko „Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości” […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Die deutsche Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand. Kritische Bestandsaufnahme und Plӓdoyer für einen […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma.  Tytuł dysertacji doktorskiej: „Das mögliche Ende des Euros durch die globale Finanzkrise” Promotor: dr hab. […]