Strona używa plików cookies więcej

Oferty pracy w ramach stypendiów

Oferty pracy w ramach stypendiów

Agnieszka Wasilewska

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie pt. „Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – analiza porównawcza polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pogranicza”, finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr, kierowniczka projektu PNFN pt. „Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – analiza porównawcza polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pogranicza”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na […]