Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Aurelia Przyborska

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na  stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Analitycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Chemii Analitycznej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 grudnia 2018 roku.

Marta Filistowicz

Asystent w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 14 stycznia 2019 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 14 stycznia 2019 r.

Marta Filistowicz

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 14 stycznia 2019 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Politologii w Zakładzie Systemów Politycznych i Administracyjnych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii w Zakładzie Systemów Politycznych i Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 4 stycznia 2019 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Politologii w Zakładzie Teorii Polityki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii w Zakładzie Teorii Polityki. Termin składania dokumentów upływa 4 stycznia 2019 r.

Katarzyna Świstak

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych (etat badawczo-dydaktyczny). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 3 stycznia 2019 roku.

Nina Giemza

Adiunkt (post-doc) do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, w ramach projektu OPUS 14 p.n.: „Mechanizm segregacji chromosomów u Mycobacterium - rola białek oddziałujących z ParA”, kierowanego przez prof. dr hab. Dagmarę Jakimowicz. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 stycznia 2019 roku.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej.

Marta Filistowicz

Doktorant-stypendysta w ramach projektu OPUS 12

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii w ramach grantu OPUS - "Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych". Termin składania ofert upływa 17.12.2018 do godz. 14.00.

Radosława Suszycka

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej. Termin zgłoszeń upływa 1 lutego 2019 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. Termin składania zgłoszeń upływa 11 stycznia 2019 r.

Anna Smolińska

Adiunkt w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Anna Przygocka

Starszy wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa Cywilnego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Andrzej Ścięgosz

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego i języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Andrzej Ścięgosz

Lektor w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (2 stanowiska)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr ogłasza konkurs na obsadzenie 2 stanowisk lektorów w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.