Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Anna Przygocka

Asystent w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego Instytutu Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja 2019 roku.

Anna Przygocka

Asystent w Instytucie Nauk Administracyjnych

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego w Instytucie Nauk Administracyjnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja 2019 roku.

Nina Giemza

Adiunkt (Post-doc) do Zakładu Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Patologii Komórki (pełny etat, bez obowiązków dydaktycznych), w ramach Projektu Sonata Bis 6 finansowanego przez NCN, którego kierownikiem jest dr hab. Antonina Mazur. Termin składania zgłoszeń upływa 17 maja 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Neutrin w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalności: fizyka cząstek elementarnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 maja 2019 roku

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Asystent w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Wykładowca w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Asystent w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja 2019 roku.

Marta Filistowicz

Adiunkt (2) w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Asystent (1) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (1) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Wykładowca w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Asystent w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Asystent (3) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (3) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2019 roku.

Adam Biernacki

Adiunkt w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Adam Biernacki

Asystent w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku.

Adam Biernacki

Wykładowca w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2019 r. […]

Paweł Uruski

Asystent w Zakładzie Literatury Niemiec po 1945 roku Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Niemiec po 1945 roku Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 roku Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 roku Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Wykładowca w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Asystent w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Aurelia Przyborska

Adiunkt w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Paweł Uruski

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2019 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja 2019 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Asystent (2) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (2) w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 maja 2019 roku.

Nina Giemza

Adiunkt do Zakładu Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biotechnologii Białek. Termin składania zgłoszeń upływa 15 maja 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Mediów

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Damian Grzegorczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Mediów

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi. Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2019 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt (1) w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska. Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 roku. 

Anna Smolińska

Adiunkt, asystent lub wykładowca w Instytucie Informatyki (pięć stanowisk)

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na pięć stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na dwa lata lub czas nieokreślony) w Instytucie Informatyki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Ilona Ciechanowska

Adiunkt, asystent lub wykładowca w Instytucie Matematycznym (dziewięć stanowisk)

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na dziewięć stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na dwa lata lub czas nieokreślony) w Instytucie Matematycznym. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.