Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Anna Smolińska

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki UWr.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs na jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr, zgodnie z zasadami zawartymi w par. 95 Statutu UWr. Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki posiadający (od przynajmniej dwóch lat) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki, […]

Ilona Ciechanowska

Adiunkt naukowy (post-doc) w ramach projektu NCN

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc). Termin składania ofert upływa 16 listopada 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc) do Zakładu Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko: ADIUNKTA NAUKOWEGO do Zakładu Patologii Komórkii, w ramach projektu SONATA BIS 6, pt.: „Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek prawidłowych i nowotworowych”, którego Kierowniczką jest dr Antonina Mazur. Termin składania dokumentów upływa 11 grudnia 2017 r., o godz. 15-tej.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko: ADIUNKTA NAUKOWEGO (Post-doc) do Zakładu Inżynierii Białka, do projektu SONATA BIS nr 2015/18/E/NZ3/00501 - pt.: „Antyapoptotyczna aktywność ludzkich czynników wzrostu fibroblastów 1 i 2”, którego kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Zakrzewska. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 15:30.