Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc) do Zakładu Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowiska adiunkta naukowego do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu OPUS 11 2016/21/B/NZ1/02847 (Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11), kierowanego przez prof. dr. hab. Artura Krężla. Termin składania zgłoszeń upływa 19 lutego 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc) do Pracowni Biologii Medycznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Pracowni Biologii Medycznej. Zatrudnienie w ramach projektu badawczego OPUS pt. „Białko HmuY bakterii Porphyromonas gingivalis i jego homologi z innych periodontopatogenów - nowa grupa bakteryjnych czynników wirulencji” kierowanego przez prof. dr hab. Teresę Olczak. Termin składania zgłoszeń upływa 19 lutego 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc) do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko: ADIUNKTA NAUKOWEGO (Post-doc) do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej w ramach projektu OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ-1/00657 zatytułowanego: Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium - współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB - kierowanego przez prof. dr hab. Jolantę Zakrzewską-Czerwińską, Termin zgłoszeń upływa 19 lutego 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej. Termin zgłoszeń upływa 29 marca 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem. Termin zgłoszeń upływa 1 lutego 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Socjologii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych. Termin zgłoszeń upływa 29 stycznia 2018 r.

Katarzyna Świstak

Adiunkt w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej (etat naukowo-dydaktyczny). Termin zgłoszeń upływa 26 stycznia 2018 r.

Małgorzata Jurkiewicz

Starszy wykładowca w Zakładzie Języka Niderlandzkiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (post-doc) do Pracowni Białek Jądrowych

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego do Pracowni Białek Jądrowych w projekcie badawczym NCN OPUS 11: „Analiza roli lamin i topoizomerazy II w epigenetycznej regulacjiwyłączania transkrypcji genów indukowanej szokiem termicznym w układzie modelowym Drosophila melanogaster”, którego kierownikiem jest dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr. Termin zgłoszeń upływa 22.01.2018 r.

Teresa Tomaszewska

adiunkt z habilitacją w Instytucie Socjologii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymogi konkursu: Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia w […]

Aurelia Przyborska

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego IGRR. Termin zgłoszeń upływa 2 lutego 2018 roku.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (post-doc) w Zakładzie Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Biotechnologii Białek w ramach projektu OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ5/00065 p.t.: „Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi”, kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Marcinkowską, Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r.

Radosława Bykowska

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej (I)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin składania dokumentów – do 9 lutego.

Radosława Bykowska

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej (II)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin składania dokumentów – do 9 lutego.