Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Anna Smolińska

Adiunkt w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Anna Przygocka

Starszy wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa Cywilnego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Andrzej Ścięgosz

KONKURS NA OBSADZENIE 1 STANOWISKA LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka angielskiego i języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki w specjalności: • podstawy mechaniki kwantowej • kwantowa teoria informacji • korelacje kwantowe w układach złożonych • optyka kwantowa Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 listopada 2018 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w jednej ze specjalności: kwantowa grawitacja, teoria strun, formalne aspekty kwantowej teorii pola, kosmologia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 listopada 2018 roku.

Andrzej Ścięgosz

Konkurs na obsadzenie 2 stanowisk lektorów w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 2 stanowisk lektorów w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27.07.2005 roku (Dz. U. 2017, […]

Nina Giemza

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do Zakładu Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biotechnologii Białek w ramach projektu OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ5/00065 zatytułowanego: Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi, kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Marcinkowską. Termin zgłoszeń upływa 20 listopada 2018 r.