Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Radosława Bykowska

Adiunkt w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2017 r.

Maciej Kryś

Adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym. Termin zgłoszeń upływa 22 września 2017 roku.

Maciej Kryś

Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historycznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historycznym. Termin zgłoszeń upływa 22 września 2017 roku.

Maciej Kryś

Adiunkt w Zakładzie Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym. Termin zgłoszeń upływa 22 września 2017 roku.

Maciej Kryś

Starszy wykładowca w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 22 września 2017 roku.

Maciej Kryś

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa. Termin zgłoszeń upływa 21 września 2017 roku.

Teresa Tomaszewska

adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 21 września 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt naukowo-dydaktyczny do Zakładu Biologii Molekularnej Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego do Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. Termin składania ofert upływa 20 września 2017 r., o godz. 16-tej.

Nina Giemza

Adiunkt naukowo-dydaktyczny do Zakładu Biochemii Genetycznej (zastępstwo)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego (na zastępstwo) do Zakładu Biochemii Genetycznej. Termin składania zgłoszeń upływa 20 września 2017 r., o godz. 15-tej.

Nina Giemza

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego do Zakładu Inżynierii Białka (zastępstwo)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (na zastępstwo) do Zakładu Inżynierii Białka. Termin składania ofert upływa 20 września 2017 r., o godz. 15-tej.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy (Post-doc) do Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (Post-doc) w ramach realizacji projektu SONATA BIS nr 2015/18/E/NZ3/00501 pt. „Antyapoptotyczna aktywność ludzkich czynników wzrostu fibroblastów 1 i 2”. Termin składania ofert upływa 29 września 2017 r., o godz. 17-tej.

Anna Przygocka

Profesor nadzwyczajny UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2017 r.