Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Edukacji i Wychowania

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku. 

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Europejskich

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Strategicznych i Europejskich Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Studiów Rozwojowych i Regionalnych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Rozwojowych i Regionalnych Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Badań Wschodnich (II)

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Wschodnich. Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Badań Wschodnich (I)

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 11 maja 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych Instytutu Studiów Międzynarodowych. Termin zgłoszeń upływa 7 maja 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki. Termin zgłoszeń upływa 7 maja 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia  2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Wykładowca w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza w Instytucie Archeologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza w Instytucie Archeologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza w Instytucie Archeologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Instytucie Archeologii. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biologicznej. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki (I)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki (II)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Komórki. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cytobiochemii. Termin składania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt naukowy w Zakładzie Chemii Biologicznej (na zastępstwo)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu OPUS 11 2016/21/B/NZ1/02847 pod nazwą: „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11”, kierowanego przez prof. dr hab. Artura Krężla. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 maja 2018 r.

Anna Przygocka

konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Rzymskiego WPAE – zgłoszenia do 27.04.2018

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Prawa Rzymskiego Instytutu Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Anna Przygocka

Asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa (I)

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa (II)

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego (pięć stanowisk)

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego (pięć stanowisk). Termin zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Poradoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Damian Grzegorczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Profesor nadzwyczajny UWr w Katedrze Prawa Finansowego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Finansowego. Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2018 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego. Termin zgłoszeń upływa 11 maja 2018 r.

Anna Przygocka

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego. Termin zgłoszeń upływa 11 maja 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Pracowni Białek Jądrowych

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Białek Jądrowych. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Lipidów i Liposomów

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Lipidów i Liposomów. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biofizyki (II)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biofizyki (I)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia.

Nina Giemza

konkurs na stanowisko asystenta do Zakładu Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza K O N K U R S na stanowisko: ASYSTENTA do Zakładu Biotechnologii Białek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Asystent w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Białka. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.

Nina Giemza

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do Zakładu Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biotechnologii Białek w ramach projektu OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ5/00065 zatytułowanego: Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi, kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Marcinkowską. Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r.