Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Nina Giemza

Konkurs na stanowisko adiunkta do Pracowni Biologii Medycznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Pracowni Biologii Medycznej. Termin składania dokumentów upłynie w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt post doc w Instytucie Politologii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta post doc w Instytucie Politologii. Termin zgłoszeń upływa 3 sierpnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 14 września 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 14 września 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 14 września 2018 r.

Łukasz Wierszyłło

Asystent (3) w Katedrze Judaistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (3) w Katedrze Judaistyki. Dokumenty należy złożyć do 10 września 2018 r.

Andrzej Ścięgosz

Konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin zgłoszeń upływa 31.08.2018 r.

Radosława Bykowska

Adiunkt (2 etaty) w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (2 etaty) w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 12 września 2018 r.

Katarzyna Świstak

Asystent w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej (etat naukowo-dydaktyczny). Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 września 2018 r. o godzinie 12.00.

Przemysław Kucharczyk

Wykładowca pedagog w Centrum Edukacji Nauczycielskiej (zatrudnienie na czas określony)

Uniwersytet Wrocławski Centrum Edukacji Nauczycielskiej ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2018 r.

Przemysław Kucharczyk

Wykładowca psycholog w Centrum Edukacji Nauczycielskiej (zatrudnienie na czas określony)

Uniwersytet WrocławskiCentrum Edukacji Nauczycielskiejogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2018 r.

Andrzej Ścięgosz

Konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej.Termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 19 września 2018 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki (zastępstwo w okresie 1.10.2018-8.05.2019 r.). Termin zgłoszeń upływa 19 września 2018 r.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w specjalności: Fizyka statystyczna i teoria fazy skondensowanej. Termin zgłoszenia upływa 15 sierpnia 2018 roku.

Radosława Bykowska

Asystent w Zakładzie Genetyki

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2018 r.

Radosława Bykowska

Asystent w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2018 r.

Ilona Ciechanowska

Adiunkt post-doc w Instytucie Matematycznym

Instytut Matematyczny ogłasza konkurs na adiunkta post-doc w ramach projektu „Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości”. Termin zgłoszeń upływa 3 listopada 2018 r.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w jednej ze specjalności: kwantowa grawitacja, teoria strun, formalne aspekty kwantowej teorii pola, kosmologia. Termin zgłoszenia upływa 15 sierpnia 2018 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (etat naukowo-dydaktyczny) w Zakładzie Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej w specjalności: kwantowa grawitacja, teoria strun, formalne aspekty kwantowej teorii pola, kosmologia. Termin zgłoszenia upływa 15 sierpnia 2018 roku.