Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Praca dla nauczycieli

Krzysztof Bałaban

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 września 2019 roku.

Krzysztof Bałaban

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Serbistyki i Kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Serbistyki i Kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 września 2019 roku.

Adam Biernacki

Asystent w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2019 roku.

Adam Biernacki

Asystent w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2019 roku.

Adam Biernacki

Asystent w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2019 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej w grancie NCN OPUS 16

The Dean of the Faculty of Physics and Astronomy of the University of Wrocław announces an opening for a full-time position of a postdoctoral researcher at the Institute of Theoretical Physics Division of Elementary Particle Theory in the following research fields: Quark-hadron physics. All the document should be submitted not later than 25 th August 2019, 12 AM. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2019roku.

Nina Giemza

Asystent w Zakładzie Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Białek. Termin zgłoszeń upływa 9 września 2019 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Termin zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2019 r.

Izabela Jaraszek

Asystent w Zakładzie Teorii i Historii Książki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 września 2019 roku.

Łukasz Wierszyłło

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin zgłoszeń upływa 9 września 2019 roku.

Maciej Kryś

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INA – zgłoszenia do 23.08.2019 r.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o g ł a s z a K O N K U R S na stanowisko adiunkta na okres roku akademickiego 2019/2020 w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w […]

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Teorii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania podań upływa 4 września 2019 roku.

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej w Instytucie Filologii Polskiej. Termin składania podań upływa 4 września 2019 roku.

Aleksandra Kowalska

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej. Termin zgłoszeń upływa 4 września 2019 r.

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Dawnej Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej. Termin zgłoszeń upływa 4 września 2019 r.

Anna Trzeciak

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Asystent w Zakładzie Chemii Biologicznej i Medycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Biologicznej i Medycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Adiunkt w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Chemii

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Adiunkt w Zakładzie Chemii Biologicznej i Medycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biologicznej i Medycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 roku.

Anna Trzeciak

Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej

Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Anna Trzeciak

Adiunkt w Zakładzie Podstaw Chemii

Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Podstaw Chemii. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Andrzej Ścięgosz

Lektor języka włoskiego oraz języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ogłasza konkurs na obsadzenie jednego stanowiska lektora języka włoskiego oraz języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego w Zespole Lektorów Języków Romańskich Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin zgłoszeń upływa 6 września 2019 r.

Marta Filistowicz

Asystent w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019 r.

Aurelia Przyborska

Adiunkt naukowy (post-doc) w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019 roku.

Aurelia Przyborska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej ING

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych. Termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 roku.

Nina Giemza

Adiunkt (post-doc) do Zakładu Cytobiochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Cytobiochemii w ramach projektu SONATA BIS zatytułowanego: „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan”, kierowanego przez dra hab. Aleksandra Czogalla. Termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Agnieszka Grzeszczuk

Profesor pełniący funkcję kierownika Katedry Nauk Politycznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko profesora pełniącego funkcję kierownika Katedry Nauk Politycznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 września 2019 roku.

Marta Filistowicz

Asystent w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 3 września 2019 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 3 września 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku.

Katarzyna Świstak

Asystent w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej (etat badawczo-dydaktyczny). Termin zgłoszeń upływa 6 września 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Zakładu Biochemii. Termin składania zgłoszeń upływa 13 września 2019 roku.

Nina Giemza

Asystent w Zakładzie Biofizyki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki. Termin składania zgłoszeń upływa 13 września 2019 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) do Zakładu Biochemii Genetycznej w ramach projektu NCN OPUS "Zbadanie udziału glikozydów cjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną" - kierowanego przez dr. hab. Magdalenę Żuk. Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2019 r.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Neutrin

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalności: fizyka cząstek elementarnych. Termin zgłoszeń upływa 2 września 2019 r.

Anna Przygocka

Profesor nadzwyczajny UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt (2) w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej. Termin zgłoszeń upływa 10 września 2019 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt (1) w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej. Termin zgłoszeń upływa 10 września 2019 r.