Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Karolina Kratochwil

Specjalista w Centrum Kształcenia na Odległość

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Centrum Kształcenia na Odległość Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2021r.

Karolina Kratochwil

Specjalista w Dziale Środków Trwałych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Środków Trwałych Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 kwietnia 2021r

Karolina Kratochwil

Malarz w Dziale Infrastruktury Technicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko malarza w Dziale Infrastruktury Technicznej Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2021 r

Karolina Kratochwil

Specjalista w domu studenckim Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w domu studenckim Uniwersytetu Wrocławskiego Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2021r

Karolina Kratochwil

Osoby sprzątające w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowiska osób sprzątających (4 etaty) w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2021r

Karolina Kratochwil

Specjalista w sekcji środków krajowych w Biurze Obsługi Projektów

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w sekcji środków krajowych w Biurze Obsługi Projektów Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2021r

Karolina Kratochwil

Młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Specjalista ds. planowania zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. planowania zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

Karolina Kratochwil

Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 kwietnia 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Samodzielny biolog w Ogrodzie Botanicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Samodzielnego biologa w Ogrodzie Botanicznym UWr. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11.04.2021r.

Karolina Kratochwil

Prezes Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 kwietnia 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Portier w Dziale Ochrony Mienia

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na dwa stanowiska portiera (1/2 etatu, 3/4 etatu) w Dziale Ochrony Mienia. Zgłoszenia należy nadsyłać do 9 kwietnia 2021r.