Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Emilia Reizer

Kierownik Biura ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego. Termin zgłoszeń upływa 04.02.2020r.

Marta Bławat

starszy referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych (umowa na zastępstwo)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych (umowa na zastępstwo). Termin zgłoszeń upływa 9.02.2020r.

Marta Bławat

referent w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Termin zgłoszeń upływa 31.01.2020r.

Marta Bławat

młodszy bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (umowa na zastępstwo)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Oddziale Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (umowa na zastępstwo). Termin zgłoszeń upływa 24.01.2020r.

Marta Bławat

specjalista – informatyk w Oddziale Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty - informatyka w Oddziale Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin zgłoszeń upływa 24.01.2020r.

Marta Bławat

młodszy bibliotekarz w Instytucie Filologii Polskiej (umowa na zastępstwo)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej (umowa na zastępstwo). Termin zgłoszeń upływa 31.01.2020r.

Marta Bławat

specjalista – pełnomocnik Dziekana (ds. administracyjno-finansowych) w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (umowa na zastępstwo)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty – pełnomocnika Dziekana (ds. administracyjno-finansowych) w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (umowa na zastępstwo). Termin zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020r,

Marta Bławat

specjalista w Centrum Transferu Technologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Centrum Transferu Technologii. Termin zgłoszeń upływa 19 stycznia 2020 r,

Marta Bławat

technik w Ogrodzie Botanicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko technika w Ogrodzie Botanicznym. Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2020r.