Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Marta Bławat

Referent techniczny w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego na Wydziale Chemii (umowa na zastępstwo)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta technicznego w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego na Wydziale Chemii. Termin zgłoszeń upływa 4 grudnia 2017 r.

Marta Bławat

Samodzielny referent w sekretariacie Instytutu Historycznego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w sekretariacie Instytutu Historycznego. Termin zgłoszeń upływa 4 grudnia 2017 r.

Jakub Kulpa

Specjalista w Ogrodzie Botanicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Ogrodzie Botanicznym. Termin zgłoszeń upływa 13 grudnia 2017 r.

Marta Bławat

Konserwator telefonista w Zespole Instalacji Zintegrowanych w Dziale Infrastruktury Technicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko konserwatora telefonisty w Zespole Instalacji Zintegrowanych w Dziale Infrastruktury Technicznej. Termin zgłoszeń upływa 24 listopada.

Marta Bławat

Specjalista w zespole ds. funduszy strukturalnych w Biurze Projektów Zagranicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zespole ds. funduszy strukturalnych w Biurze Projektów Zagranicznych. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2017r.

Marta Bławat

Referent w Dziekanacie Wydziału Filologicznego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziekanacie Wydziału Filologicznego. Termin zgłoszeń upływa 24 listopada 2017 r.

Marta Bławat

Samodzielny informatyk/specjalista informatyk w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielny informatyk/specjalista informatyk w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2017 r.

Dorota Dzięcioł

Asystent dydaktyczny poszukiwany

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby chcące pomagać studentom i doktorantom z niepełnosprawnością. Czas pracy asystenta: dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta z niepełnosprawnością. Zakres obowiązków: dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta niepełnosprawnego (m.in.: lektorowanie, pomoc w poruszaniu się, pomoc w dojazdach na zajęcia i z powrotem, pomoc w sporządzaniu notatek, załatwianiu spraw w […]