Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Katarzyna Kuczyńska

Specjalista/specjalistka ds. obsługi studentów i kadry zagranicznej w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. obsługi studentów i kadry zagranicznej w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 lipca 2021 r.

Katarzyna Kuczyńska

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. elektroenergetycznych w Dziale Infrastruktury Technicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. elektroenergetycznych w Dziale Infrastruktury Technicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 czerwca 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 21 czerwca 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Środków Trwałych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Środków Trwałych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 czerwca 2021r.

Katarzyna Kuczyńska

Konkurs na 3 stanowiska księgowego w Dziale Księgowości Głównej w Zespole Finansowym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na 3 stanowiska księgowego w Dziale Księgowości Głównej – Zespół Finansowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2021.

Karolina Kratochwil

Młodszy bibliotekarz w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2021r.

Karolina Kratochwil

Młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021r.