Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Agnieszka Wasilewska

Informatyk w Sekcji Informatycznej Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 28.2021.WNS.A z dnia 23.10.2021 r. na stanowisko informatyka w Sekcji Informatycznej Wydziału Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Referent w Sekretariacie Prorektorów

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 27.2021.BR.A z dnia 22.10.2021 r. na stanowisko referenta w Sekretariacie Prorektorów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Samodzielny Biolog w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 26.2021.OB.A z dnia 22.10.2021 r. na stanowisko samodzielnego biologa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Referent w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 25.2021.WF.A z dnia 22.10.2021 r. na stanowisko referenta w Instytucie Filologii Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Kierownik tworzonego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 24.2021.OEA.A z dnia 19.10.2021 r. na stanowisko kierownika tworzonego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Ogrodnik w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Arboretum Wojsławice

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 23.2021.OB.A z dnia 19.10.2021 r. na stanowisko ogrodnika w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Arboretum Wojsławice. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2021r.

Emilia Reizer

Starszy referent ds. rozliczeń w Dziale Infrastruktury Technicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 22.2021.DIT.A z dnia 13.10.2021 r. na stanowisko starszego referenta ds. rozliczeń w Dziale Infrastruktury Technicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada 2021r.

Emilia Reizer

Specjalista – Dział Płac

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 21.2021.DP.A z dnia 13.10.2021 r. na stanowisko specjalisty w Dziale Płac. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 października 2021r.

Emilia Reizer

Starszy referent – Biuro ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 20.2021.BS.A z dnia 07.10.2021 r. na stanowisko starszego referenta w Biurze ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego (2 etaty). Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 października 2021r.

Emilia Reizer

Kierownik obiektu na Wydziale Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 2021.2.WCh.A na stanowisko Kierownika Obiektu na Wydziale Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 października 2021 r.

Emilia Reizer

Referent/referentka w Biurze Współpracy Międzynarodowej (2 etaty)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 10.2021.BWM.A z dnia 29.09.2021 r. na stanowisko referenta w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2021 r.

Emilia Reizer

Starszy portier w Dziale Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 6.2021.DSS.A na stanowisko starszego portiera (2 etaty) w Dziale Spraw Studenckich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 października 2021 r.

Emilia Reizer

Elektryk w Dziale Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 5.2021.DSS.A na stanowisko elektryka w Dziale Spraw Studenckich Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 października 2021r.

Emilia Reizer

Hydraulik w Dziale Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 4.2021.DSS.A na stanowisko hydraulika w Dziale Spraw Studenckich Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 października 2021r.