Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Jakub Kulpa

specjalista ds. instalacji elektrycznej w Dziale Nadzoru Technicznego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty (ds. instalacji elektrycznej) w Dziale Nadzoru Technicznego. Termin zgłoszeń upływa 1 sierpnia 2019r.

Jakub Kulpa

samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych – 2 etaty

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych - 2 etaty. Termin zgłoszeń upływa 28 sierpnia 2019r.

Jakub Kulpa

samodzielny biotechnolog, biolog, biochemik w Zespole Dydaktycznym Wydziału Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego biotechnologa, biologa, biochemika w Zespole Dydaktycznym Wydziału Biotechnologii Termin zgłoszeń upływa 7 sierpnia 2019r.

Nina Giemza

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Patologii Komórki w ramach projektu OPUS 15

Kierownik projektu dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr poszukuje doktoranta-stypendysty do współpracy w ramach realizacji projektu badawczego NCN Opus 15 zatytułowanego: „Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka”. Termin składania ofert upływa 26 lipca 2019 r.

Nina Giemza

Doktorant-stypendysta w ramach projektu OPUS 16 do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej

Kierownik projektu, prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do realizacji projektu OPUS 16 dotyczącego organizacji chromosomów Streptomyces - realizowanego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej. Termin składania zgłoszeń upływa 22 lipca 2019.

Nina Giemza

Doktorant-stypendysta w ramach projektu OPUS 16 do Zakładu Inżynierii Białka II

Kierownik projektu, dr hab. inż. Małgorzata Zakrzewska, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do realizacji projektu OPUS 16 2018/31/B/NZ3/01656 pt. „Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)”. Termin składania zgłoszeń upływa 6 września.

Nina Giemza

Doktorant-stypendysta w ramach projektu OPUS 16 do Zakładu Inżynierii Białka

Kierownik projektu, dr hab. inż. Małgorzata Zakrzewska, ogłasza konkurs na doktoranta-stypendysty do realizacji projektu OPUS 16 2018/31/B/NZ3/01656 pt. „Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)”, obejmującym prace nad poznaniem molekularnych podstaw działania białek FHF (czynników homologicznych do białek FGF), najsłabiej opisanej podrodziny fibroblastycznych czynników wzrostu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2019.

Nina Giemza

Doktorant-stypendysta w ramach projektu OPUS 12 do Zakładu Biotransformacji

Kierowniki projektu, dr hab. Anna Krasowska, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS 12, 2016/23/B/NZ1/01928_ pt. „Zmiany w lekooporności i wirulencji grzyba Candida albicans w obecności różnych źródeł węgla”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 lipca 2019.