Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Praca dla nienauczycieli

Karolina Kratochwil

Referent w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 marca 2020r.

Karolina Kratochwil

Specjalista rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Biurze Projektów Zagranicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs stanowisko specjalista rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Biurze Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – ½ etatu Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca 2020r.

Karolina Kratochwil

Młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020r.

Karolina Kratochwil

Hydraulik w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko hydraulika w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich – Dom Studencki „Dwudziestolatka”. Termin zgłoszeń upływa 9 marca 2020 r.

Marta Bławat

młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2020r.