Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska badawczo-dydaktyczne

Stanowiska badawczo-dydaktyczne

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych., Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Adiunkt w Zakładzie Mykologii i Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mykologii i Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Adiunkt na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2022 r.

Emilia Reizer

Profesor Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Asystent w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2022 r.

Katarzyna Bubula

Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Lektor języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt typu post-doc w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i gwiazd” na Wydziale Fizyki i Astronomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 maja 2022 r.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 maja 2022 r.