Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Anna Hyla

księgowa/(-y) w Dziale Finansowym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko księgowej/(-ego) w Dziale Finansowym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 sierpnia 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Kierownik (-czka) w Biurze Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs wewnętrzny na stanowisko kierownika (-czki) w Biurze Projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista(-ka) – operatora(-ka) spektrometru NMR na Wydziale Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty – operatora spektrometru NMR na Wydziale Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 sierpnia 2022 r.

Emilia Reizer

Sprzątająca(-y) w Domu Studenckim Parawanowiec

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko sprzątająca(-y) w Domu Studenckim Parawanowiec. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista(-ka) ds. administracyjnych w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Starszy(-a) referent(-ka) w Sekcji Zarządzania i Monitoringu Badań

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego(-ej) referenta(-tki) w Sekcji Zarządzania i Monitoringu Badań. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Referent(ka) w Sekretariacie Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta(-tki) w Sekretariacie Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 lipca 2022 r.

Anna Hyla

starszy(-a) referent(ka) w Dziale Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego(-ej) referenta(-ki) w Dziale Spraw Studenckich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Specjalista(-ka) ds. przygotowania inwestycji i remontów – w branży instalacji sanitarnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty(-ki) ds. przygotowania inwestycji i remontów - w branży instalacji sanitarnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lipca 2022 r.

Emilia Reizer

Mechanik(-czka) – elektromechanik(-czka) w Obserwatorium Astronomicznym w Białkowie

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko mechanik – elektromechanik w Obserwatorium Astronomicznym Instytutu Astronomicznego w Białkowie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Hydraulik(-czka) – konserwator(ka) w Dziale Utrzymania Majątku

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko hydraulika(-czki)- konserwatora(-ki) w Dziale Utrzymania Majątku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Informatyk(-czka) w Instytucie Matematycznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko informatyki(-czki) w Instytucie Matematycznym Wydziału Matematyki i Informatyki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Starszy(-a) referent(ka) w Dziale Nauczania

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego(-ej) referenta(-ki) w Dziale Nauczania. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 lipca 2022 r.

Emilia Reizer

Portier(-ka) w Dziale Ochrony Mienia

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko portiera(-ki) w Dziale Ochrony Mienia. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2022 r.

Katarzyna Bubula

Specjalista (-ka) w Dziale Wynagrodzeń Bezosobowych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Wynagrodzeń Bezosobowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 lipca 2022r.