Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Katarzyna Bubula

Specjalista w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Instytucie Filologii Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Referent w Dziekanacie Wydziału Filologicznego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziekanacie Wydziału Filologicznego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2022 r.

Katarzyna Bubula

Specjalista ds. działań edukacyjnych w zakresie jakości powietrza i pomiarów jakości powietrza

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. działań edukacyjnych w zakresie jakości powietrza i pomiarów jakości powietrza. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Ogrodnik w Ogrodzie Botanicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko ogrodnika w Ogrodzie Botanicznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 maja 2022 r.

Katarzyna Bubula

Specjalista ds. realizacji inwestycji

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji inwestycji – inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych w Dziale Inwestycji i Remontów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

Referent w Dziekanacie Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziekanacie Wydziału Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2022 r.

Katarzyna Bubula

Specjalista w Dziale Wynagrodzeń

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Wynagrodzeń Bezosobowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2022r.

Agnieszka Wikło

Technik w Zakładzie Hydrologii Podstawowej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko technika w Zakładzie Hydrologii Podstawowej w Instytucie Nauk Geologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2022 r.

Katarzyna Bubula

Młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

specjalista w Ośrodku Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Ośrodku Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 maja 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista w Instytucie Archeologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Instytucie Archeologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 maja 2022 r.

Agnieszka Wikło

Hydraulik-konserwator w Dziale Utrzymania Majątku

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko hydraulika-konserwatora w Dziale Utrzymania Majątku. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 maja 2022 r.

Anna Hyla

Ślusarz

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko ślusarza w Dziale Utrzymania Majątku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 maja 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista w Centrum Transferu Technologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Centrum Transferu Technologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 maja 2022 r.

Katarzyna Bubula

Specjalista w Dziale Nauczania

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Nauczania. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 maja 2022 r.

Filip Surowiak

Starszy Referent w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Referenta w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 maja 2022 r.