Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Wynajem i sprzedaż

Małgorzata Jurkiewicz

Najem terenu pod mobilny punkt gastronomiczny

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajmu grunt o powierzchni 20 m² na terenie położonym przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu (mapka z zaznaczonym terenem w załączniku). Oferta skierowana jest do firm z mobilnymi punktami gastronomicznymi oferującymi produkty niezawierające ulepszaczy, w tym: grilowane kanapki, wypieki z owocami, świeżo wyciskane soki, kawę, rożne rodzaje herbat, bez sprzedaży wyrobów […]

Joanna Pilecka

Najem terenu pod food truck

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajmu grunt o powierzchni 20 m² na terenie położonym przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu (mapka z zaznaczonym terenem w załączniku). Oferta skierowana jest do firm z mobilnymi punktami gastronomicznymi oferującymi produkty nie zawierające ulepszaczy, w tym: grilowane kanapki, wypieki z owocami, świeżo wyciskane soki, kawę, rożne rodzaje herbat, bez sprzedaży […]

Barbara Kulbińska

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA PRZY PL. BORNA 9

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 518,78 mkw. w budynku położonym przy pl. Borna 9 we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. W skład pomieszczeń wchodzą: 1. sala konsumpcyjna i biuro – 206.8 mkw 2. bufet z zapleczem  – 127,1 mkw 3. kuchnia z zapleczem i toaletą – 105,9 mkw 4. […]

Iwona Hendrychowska

Najem powierzchni pod usługi gastronomiczne – ul. Joliot-Curie 12.

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 97,52 m2 znajdujące się na parterze w holu głównym budynku  Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych. Szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotu najmu oraz warunków uczestnictwa w konkursie opisane są w załączniku „opis nieruchomości i warunki konkursu”. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z […]

Iwona Hendrychowska

Powierzchnia do wynajęcia przy ul. Joliot-Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia powierzchnię 34,55 mkw na II piętrze w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenki. Dokumentacja fotograficzna, spis pomieszczeń oraz istotne postanowienia umowy najmu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Najemca zobowiązany jest do zainstalowania w przedmiocie najmu, na własny koszt, podlicznika energii elektrycznej. Najemca oprócz czynszu […]

Michał Raińczuk

Wynajem sal

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Sale od 57 do 488 m2 (do 530 miejsc siedzących), wszystkie z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Damian Mroczyński, tel. +48 71 375 20 33 Wydział Fizyki i Astronomii Sale od 37 do 203 m2 (do 200 miejsc siedzących), sale powyżej 60 miejsc siedzących z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Wiesław Sanejko, […]

Michał Raińczuk

Rezerwacja zabytkowych sal w gmachu głównym UWr

Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej […]