Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Wynajem i sprzedaż

Iwona Hendrychowska

Powierzchnie do wynajęcia – ul. Koszarowa 3

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia powierzchnie pod ustawienie automatów w budynkach położonych przy ul. Koszarowej 3: z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami  – na II piętrze w budynku nr 20 , z gorącymi  napojami – na parterze w  budynku nr 25. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Obiektów – tel. +48 71 3755161. Oferty zawierające […]

Michał Raińczuk

Wynajem sal

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Sale od 57 do 488 m2 (do 530 miejsc siedzących), wszystkie z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Damian Mroczyński, tel. +48 71 375 20 33 Wydział Fizyki i Astronomii Sale od 37 do 203 m2 (do 200 miejsc siedzących), sale powyżej 60 miejsc siedzących z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Wiesław Sanejko, […]

Michał Raińczuk

Rezerwacja zabytkowych sal w gmachu głównym UWr

Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej […]