Strona używa plików cookies więcej

Konferencje

Rada Interesariuszy – dla dobra WPAE

Jedną z misji Uniwersytetu Wrocławskiego jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Platformą takiej współpracy są istniejące od kilku lat konwenty pracodawców i rady konsultacyjne interesariuszy zewnętrznych. Jedną z takich najdłużej działających rad, jest ta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, która 19 grudnia 2016 r. zainaugurowała swoją działalność w nowej kadencji.

Cieszę się, że na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii odpowiedziało tak wielu przedstawicieli pracodawców. Jestem przekonany, że dzięki temu rada będzie mogła owocnie pracować, a te spotkania będą realnym dowodem realizacji trzeciej misji uniwersytetu, czyli współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki temu będziemy mogli m.in. lepiej dostosowywać nasze programy kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców – mówił rektor UWr, prof. Adam Jezierski, otwierając inauguracyjne spotkanie.

W nowej kadencji 2016–2020 w skład Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych przy WPAE wchodzą 33 osoby: Lech Borzemski (Izba Notarialna we Wrocławiu), Dominika Buczkowska (Biuro Karier UWr), Marcin Chomiuk (PwC), Andrzej Domalewski (Straż Graniczną), Agata Drozd-Żurawska (Urząd Kontroli Skarbowej), Ireneusz Dukiel (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu), Jacek Gołaczyński (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu), Marzena Horbaczewska (Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu), Karol Kiczka (dziekan WPAE UWr), Elżbieta Kołodziej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu), Leszek Korczak (Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu), Piotr Koszarek (reprezentant marszałka województwa dolnośląskiego), Rafał Kowalczyk (WPAE UWr), Sławomir Krześ (Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu),  Maciej Lamparski (Dolmed SA), Petr Mrkyvka (Wydział Prawa im. Masaryka w Brnie), Mirosław Nawrocki (kurator okręgowy we Wrocławiu), Roman Śniedziewski (ZUS oddział we Wrocławiu), Włodzimierz Patalas (Urząd Miejski Wrocławia), Wiesława Polaszek (Izba Skarbowa we Wrocławiu), Tomasz Raczyk (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu), Robert Raguszewski (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu), Roman Romanowski (Izba Komornicza we Wrocławiu), Michał Rynkowski (Komisja Europejska), Barbara Skultecka (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego), Wojciech Sołtys (Straż Miejska we Wrocławiu), Marcin Sosiński (Sąd Okręgowy we Wrocławiu), Jadwiga Szafraniec (Regionalna Rada Biegłych Rewidentów), Piotr Szafrański (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu), Anna Trusiak (KGHM SA), Łukasz Winkowski (Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej we Wrocławiu), Mirosława Zachar (Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych) oraz Renata Zagorda-Awdziejczyk (Axiom Wrocław).

Na spotkaniu inauguracyjnym obecnych było 23 członków rady. W posiedzeniu wziął udział także rektor UWr prof. Adam Jezierski, prorektor prof. Rafał Wojciechowski oraz władze Wydziału: dziekan prof. Karol Kiczka oraz prodziekani: prof. Paweł Borszowski, prof. Łukasz Machaj, dr Jacek Przygodzki oraz prof. Maciej Szostak. Samorząd studentów reprezentowali Piotr Bodura i Maciej Moraczewski.

Na wstępie dziekan Karol Kiczka złożył podziękowania członkom Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych poprzedniej kadencji oraz podkreślił ich zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału. W dalszej kolejności powołano członków Rady na kadencję 2016–2020. Rada wybrała spośród swoich członków przewodniczącego, którym tak jak w poprzedniej kadencji został Maciej Lamparski. Sekretarzem Rady wybrano dr. Rafała Kowalczyka, który pełnił tę funkcję także w kadencji 2012–2016.

Po dopełnieniu wszystkich formalności zapoznano członków Rady z podstawowymi informacjami dotyczącymi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz kwestiami bieżącymi związanymi m.in. z ofertą edukacyjną. Profesorowie Łukasz Machaj i Maciej Szostak przedstawili projekt i koncepcję programową nowego kierunku studiów, który zostanie uruchomiony jesienią 2017 r. – kryminologii. Jak podkreślili, projekt otwarcia tego kierunku został poprzedzony wieloma konsultacjami ze środowiskiem praktyków, naukowców i absolwentów Wydziału, w pełni odpowiada więc oczekiwaniom rynku pracy. Przedstawiciele Rady związani ze służbami mundurowymi wyrazili ogromne zainteresowanie nowym kierunkiem, podkreślając, że wielu praktyków z ich środowisk niewątpliwie zechce skorzystać z tej formy dokształcania się, szczególnie że studia te przeznaczone są m.in. dla osób już pracujących i chcących podnieść swoje kwalifikacje, dlatego realizowane będą w trybie niestacjonarnym. Efektem poparcia była podjęta jednomyślnie uchwała popierająca wniosek o otwarcie kierunku kryminologia.

Kolejnym tematem, szeroko dyskutowanym także na spotkaniach Rady poprzedniej kadencji, był profil absolwenta kierunków prawo, administracja, ekonomia i ich przydatność na rynku pracy. Zwrócono uwagę na ogromne znaczenie praktyk (staży, wizyt studyjnych, wolontariatów itd.) odbywanych przez studentów i wiążących się z tym korzyści dla umiejętności i kompetencji absolwentów Wydziału. Podkreślono, że dobrze rozwinięty i urozmaicony program praktyk studenckich przynosi korzyści zarówno studentom, jak i pracodawcom, z jednej strony praktyki pomagają bowiem studentom rozpoznać swoje preferencje zawodowe i przygotowanie do wykonywania zawodu, z drugiej natomiast  umożliwiają pracodawcom rekrutowanie przyszłych pracowników. Jednocześnie uczestnicy spotkania niereprezentujący korporacyjnych zawodów prawniczych zwrócili uwagę na możliwości odbywania praktyk i w konsekwencji podjęcie zatrudnienia w innych niż kancelarie prawne, sądy czy prokuratury instytucjach. Podkreślono konieczność doskonalenia wysokiej jakości kształcenia oraz przygotowania studentów i absolwentów Wydziału do wykonywania pracy zawodowej, przy jednoczesnym zachowaniu akademickiego profilu kształcenia studentów. Jak stwierdziło wielu przedstawicieli Rady, praktyki są niezbędnym elementem kształcenia, ale nie mogą stać się dominującą misją ośrodków akademickich. Zarówno reprezentujące Wydział władze dziekańskie, jak i członkowie Rady zgodzili się, że nie tyle ustalona odgórnie długość odbywanych praktyk, co ich różnorodność i swoboda wyboru przez studentów, doprowadzić mogą do oczekiwanych przez rynek pracy rezultatów. Z tego względu wszyscy członkowie Rady uczestniczący w spotkaniu zdeklarowali chęć pogłębienia współpracy z Wydziałem w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich.

Kolejne spotkanie Rady odbędzie się wiosną 2017 r.

Tekst: dr Rafał Kowalczyk

Zdjęcia: Karol Greinert

Dodane przez: Kamilla Jasińska

17 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 23 Sty 2017