Strona używa plików cookies więcej

Rada UWr

Pierwsza Rada Uniwersytetu Wrocławskiego

20 marca 2019 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał członków pierwszej Rady UWr, której kadencja przypada na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W skład Rady, zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Senatu UWr, wchodzi 9 osób, w tym 8 osób powołanych przez Senat UWr oraz przewodniczący Samorządu Studentów UWr. Senat powołał 4 członków spoza społeczności uniwersyteckiej: Rafała Dutkiewicza, Wojciecha Hanna, Jolantę Hoffman i Krzysztofa Przybylskiego oraz 4 członków spośród wspólnoty akademickiej: Jerzego Korczaka, Macieja Kryzę, Piotra Sorokowskiego i Eugeniusza Zycha (uchwała nr 28/2019 Senatu UWr). Członkiem Rady został także przewodniczący Samorządu Studentów, Damian Rychlik.

Przewodniczącym Rady może zostać wybrany przez Senat członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni. Przewodniczącą pierwszej Rady UWr wybrana została Jolanta Hoffman (uchwała nr 74/2019 Senatu UWr).

Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni publicznej. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem UWr (uchwała nr 102/2019 Senatu UWr) do zadań Rady należy opiniowanie projektu strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Ponadto, Rada monitoruje gospodarkę finansową uczelni poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni.

 
S
Skład Rady UWr w kadencji 2019-2020
 
R
Regulamin Rady UWr
 
U
Uchwały Rady UWr
 
D
Dokumenty, stanowiska Rady UWr
 
K
Kontakt
 
T
Terminarz spotkań Rady UWr