Strona używa plików cookies więcej

Uchwały Rady UWr

Uchwała Nr 1/2019 Rady UWr z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Nr 2/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 3/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 4/2019 Rady UWr z dnia 22 października 2019 r. w sprawie w wyrażenia zgody na możliwość rozporządzania praw ze zbycia obligacji w kwocie 8 000 000 zł przez Uniwersytet Wrocławski

Uchwała Nr 5/2019 Rady UWr z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Nr 6/2019 Rady UWr z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy 2019 i 2020

Uchwała Nr 1/2020 Rady UWr z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030

Uchwała Nr 2/2020 Rady UWr z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 3/2020 Rady UWr z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2020

Uchwała Nr 4/2020 Rady UWr z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2019 oraz przeznaczenia zysku netto

Uchwała Nr 5/2020 Rady UWr z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

Uchwała Nr 6/2020 Rady UWr z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Nr 7/2020 Rady UWr z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

Uchwała Nr 8/2020 Rady UWr z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego o ponowne ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego