Strona używa plików cookies więcej

Uchwały Rady UWr

Uchwała nr 1/2019 Rady UWr z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 2/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała nr 3/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości