Strona używa plików cookies więcej

Uchwały Rady UWr

Uchwała nr 1/2019 Rady UWr z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 2/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała nr 3/2019 Rady UWr z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała nr 4/2019 Rady UWr z dnia 22 października 2019 r. w sprawie w wyrażenia zgody na możliwość rozporządzania praw ze zbycia obligacji w kwocie 8 000 000 zł przez Uniwersytet Wrocławski

Uchwała nr 5/2019 Rady UWr z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 6/2019 Rady UWr z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy 2019 i 2020

Uchwała nr 1/2020 Rady UWr z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030