Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Refundujemy szczepienia!

W poprzednich latach na grypę sezonową szczepiło się około 4% Polaków. W tym, na skutek pandemii koronawirusa, chętnych jest o wiele więcej. Firmy, które do tej pory prowadziły grupowe szczepienia w zakładach pracy, nie są w stanie zapewnić hurtowych ilości szczepionek. Ale  funkcjonują całkiem dobrze szczepienia indywidualne. By nie czekać aż znajdzie się firma, która wykona szczepienia wszystkim chętnym pracownikom i studentom Uniwersytet Wrocławski zdecydował się na refundację szczepień przeprowadzanych indywidualnie. 

Takie rozwiązanie ma też jeszcze jedną zaletę zwłaszcza dla studentów spoza Wrocławia. By się zaszczepić nie trzeba przyjeżdżać do miasta. Szczepienie można wykonać u siebie w miejscu zamieszkania. Uniwersytet Wrocławski to licząc studentów i pracowników największa firma wrocławska. Chęć zaszczepienia zgłosiło ponad 3 tysiące osób. Wiele firm ma podobny problem i powtarza przetargi.

Uniwersytet Wrocławski proponuje rozwiązanie dzięki któremu zaszczepić będzie się można już teraz. W samym Wrocławiu – jak sprawdziliśmy – kilkanaście przychodni oferuje możliwość szczepienia indywidualnego. O szczegółach w liście do studentów i pracowników pisze rektor Uniwersytetu prof. Przemysław Wiszewski. Treść informacji i zarządzenie rektora zamieszczamy poniżej:

==============================================================================

Szanowni Państwo,

(english text below)

przygotowany przez nas program wsparcia szczepień przeciwko grypie bardzo ściśle zależy od sytuacji na rynku medycznym. Mimo wcześniejszego potwierdzenia przez dwóch niezależnych operatorów posiadania odpowiedniej liczby szczepionek, żaden nie zgłosił się w czasie trwania przetargu na wykonanie odpowiedniej usługi dla Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z powyższym zdecydowałem o wprowadzeniu możliwości refundacji szczepień dokonanych przez naszych pracowników, doktorantów i studentów. Refundacja obejmie koszt szczepienia (to jest zakup szczepionki i usługi szczepienia) wartości do 70 zł, na podstawie wniosku załączonego do zarządzenia i rachunku lub faktury ze wskazanym beneficjentem usługi. Niezależnie od tego powtórzymy w najbliższym czasie zapytanie o usługę szczepienia pracowników, jednak w tak dynamicznie rozwijającej się sytuacji trudno powiedzieć, kiedy to działanie uzyska pozytywny efekt.

Uważajmy na siebie!

Z życzeniami zdrowia,

prof Przemysław Wiszewski,

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

===========================

Ladies and Gentlemen,

the flu vaccination scheme we have prepared strictly depends on the situation on the medical market.

In spite of the fact that two independent operators assured us that they had a sufficient number of vaccines available, no one took part in the tender for the provision of the service to the University of Wrocław.

Due to the above I have decided to give our employees, PhD students and students the opportunity to receive co-financing of their flu vaccinations. The refund shall include the cost of vaccination (purchase of the vaccine and vaccination service) of up to 70 PLN, on the basis of the application attached to the ordinance and a bill or invoice specifying the beneficiary of the service.

Notwithstanding the above, we shall soon make another inquiry regarding employee vaccination service, but in this rapidly evolving situation it is difficult to say when our actions will be successful.

Let’s take care of ourselves!

Wishing you good health

prof. Przemysław Wiszewski
Rector of the University of Wroclaw

===========================

Poniżej znaleźć można zarządzenie Rektora wraz z wnioskiem refundacyjnym

Dodane przez: Tomasz Sikora

7 Paź 2020

ostatnia modyfikacja: 8 Paź 2020