Strona używa plików cookies więcej

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w konsorcjum z Wydziałem Biotechnologii UWr (grupa kierowana przez dr hab. Dorotę Nowak, prof. UWr), Politechniką Wrocławską, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, UMed we Wrocławiu uzyskało rekomendację Agencji Badań Medycznych do dofinasowania projektu: Rozwój Działu Badań i Innowacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu poprzez rozwinięcie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych nr 2021/ABM/06/00001, Wartość dofinansowania: 5 457 994,50 zł.

Uzyskane finansowanie jest rezultatem zwycięstwa w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych w ramach programu rządowego skierowanego na wsparcie Centrów Onkologii W Polsce. Dzięki takim działaniom Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii  staje się jednostką naukową podlegającą parametryzacji.

Badania grupy prof. Doroty Nowak, jak i konkretnych grup badawczych konsorcjantów od szeregu lat w znacznej mierze opierają się o analizy prób pobranych od pacjentów. Oczywiście po uzyskaniu wszelkich zgód od Komisji etycznej. Znaczącym problemem tych działań jest brak uporządkowanych baz danych dotyczących interesujących naukowców parametrów pozyskanych prób. Stąd inicjatywa stworzenia takiej jednostki, której zadaniem będzie stworzenie pełnej  bazy danych klinicznych nie tylko z Dolnego Śląska ale również z innych Centrów w Polsce, co znacznie pomoże prowadzonym badaniom. Drugim efektem pozyskanego projektu jest „zielone światło” w innych konkursach, w których uczestnicy badań wystąpią jako konsorcjum, zarówno tych dotyczących badań naukowych jak i inwestycji na naszej uczelni wspierających rozwój onkologii na Dolnym Śląsku.

Gratulujemy!