Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci i kandydatki! Jeśli matura poszła Wam świetnie i uda Wam się dostać na studia na Uniwersytet Wrocławski, to już na pierwszym roku studiów dla 100 najlepszych z Was będziemy mieć 1 milion złotych do podziału na stypendia. Wszystko dzięki temu, że Uniwersytet Wrocławski to jedna z 10. w Polsce i jedyna na Dolnym Śląsku Uczelnia Badawcza! Dzięki środkom z uczelni badawczej możemy uruchomić program Młody Badacz 2020-2025 – Studenckie stypendia na start.

Kolejny 1 mln złotych z programu Młody Badacz 2020-2025 zostanie przeznaczony na granty dla studentów i doktorantów zaangażowanych w aktywną współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

Ale to nie wszystko! Jeśli jesteś laureatem lub finalistą centralnych olimpiad przedmiotowych albo laureatem wybranych konkursów ogólnopolskich, o których mowa w wykazie znajdującym się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „olimpiady i konkursy” – przysługują Ci specjalne uprawnienia. Będziesz zwolniony z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów i nie będzie Cię obowiązywać opłata rekrutacyjna. Pamiętaj, żeby rejestrując się w systemie IRK, w polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” wybrać opcje „matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” oraz załączyć skan zaświadczenia potwierdzający status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu.

Jeśli jesteś olimpijczykiem albo olimpijką, możesz się również starać o stypendium dla olimpijczyków! W najlepszym wypadku będziesz więc dostawał aż dwa stypendia – Młody Badacz i stypendium dla olimpijczyków.

Uwaga! Uprawnienia przyznawane są kandydatowi tylko w roku zdania matury!

Szczegóły dotyczące stypendiów znajdują się w Regulaminie Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.