Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Studenci / Wydarzenia

Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie. Rekrutacja trwa do 19 października.

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Kandydaci powinni w terminie do 19.10.2018 złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

–   list motywacyjny,
–   życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
–   zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
–   zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów
–   wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do ogłoszenia);
–   zdjęcie

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.
Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A. 1/Wrocław, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931

Należy zaznaczyć tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego oraz imię i nazwisko kandydata

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

Informacji o rekrutacji udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (podane na stronie pracownika)
Dodatkowe informacje o Szkole Prawa Niemieckiego.

uniwersytet Humboltów

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 29 Paź 2018