Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia

Rekrutacja trwa

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Wrocławski na rok akademicki 2018/2019 trwa! To już ostatnie dni rejestracji w naszym systemie na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Na te formy studiów rejestrację na www.irka.uni.wroc.pl zakończymy 8 lipca. Maturzyści pamiętajcie – nie musicie znać wyników matury, żeby zapisać się w naszym systemie. Wszystkie wyniki egzaminów maturalnych zostaną bowiem pobrane na wasze konta w IRK z Krajowego Rejestru Matur.

Rekrutacja na studia II stopnia stacjonarne oraz na studia I i II stopnia niestacjonarne w formie zaocznej i wieczorowej potrwa dłużej – aż do września, a na niektórych wydziałach, np. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii aż do października. Dokładny harmonogram rekrutacji znajdziecie w naszym serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wyborze kierunku studiów i zakładki harmonogram.

Aby proces rekrutacji został zakończony, należy zrealizować też opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za jeden kierunek studiów. Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, ale opłatę wnieść należy za każdy z nich oddzielnie.

Ogłoszenie I listy kandydatów do przyjęcia na studia stacjonarne i jednolite magisterskie nastąpi 12 lipca. Dokumenty przyjmować będziemy 13, 16, 17, 18 lipca. Po I turze rekrutacji kandydaci rezerwowi czekają na II turę naboru. Uwaga! Nie na wszystkie kierunki druga czy trzecia tura naboru jest!  W drugiej i trzeciej turze biorą udział tylko ci kandydaci, którzy brali udział w pierwszej turze! Nie uruchamiamy w II i III turze od nowa rejestracji w IRK. Dlatego do końca trwania I tury, czyli do 8 lipca, należy zarejestrować się na maksymalną liczbę kierunków.

Dokumenty może dostarczyć za kandydata osoba trzecia, ale oprócz oryginałów dokumentów (świadectwa maturalnego, dowodu osobistego, podania na studia wydrukowanego z systemu IRK) musi mieć upoważnienie. Wzór upoważnienia jest na stronie rekrutacyjnej po wybraniu kierunku w zakładce dokumenty. Jeśli kandydat chce dokumenty wysłać pocztą, jest to dozwolone, ale należy pamiętać, że w kopercie muszą wówczas znaleźć się kopie dokumentów poświadczone notarialnie. Przy wysyłce pocztą liczy się data dostarczenia na uczelnię, a nie wysłania. To bardzo ważne, by dokumenty dostarczyć na naszą uczelnię w odpowiednim, wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji, czasie. Niedostarczenie dokumentów oznacza dla nas rezygnację kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku.

Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych niezbędnych do przyjęcia na studia. Natomiast liczba punktów ostatniej osoby z listy rankingowej z ubiegłorocznej rekrutacji nie ma żadnego przełożenia na rekrutację tegoroczną, dlatego apelujemy – maturzyści, nie sugerujcie się wynikami rekrutacyjnymi z ubiegłych lat.

Do tej pory w naszym Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów odnotowaliśmy 10 108 rejestracji na kierunki. Najczęściej wybieranym dotychczas kierunkiem jest psychologia – 860 zapisów, prawo – 665, komunikacja wizerunkowa – 503, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 486, ekonomia 422, chemia i toksykologia sądowa – 338. Pod względem liczby osób na miejsce również prowadzi psychologia – 7,8 kandydata, chemia i toksykolgoia sądowa – 7, komunikacja wizerunkowa – 5,5, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,4, filologia dalekowschodnia 4,6.

Tak wygląda czołówka kierunków, ale pamiętajcie, drodzy kandydaci, że na UWr mamy do wyboru ponad 70 kierunków studiów, w tym:

  • ponad 60 kierunków studiów I stopnia licencjackich
  • 3 kierunki studiów I stopnia inżynierskich
  • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
  • ponad 50 kierunków studiów II stopnia magisterskich

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków, zasadami rekrutacji, limitami miejsc, harmonogramem rekrutacji na www.rekrutacja.uni.wroc.pl oraz do rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl.

Pytania dotyczące rektutacji możecie zadawać w naszych mediach społecznościowych: snapchat: uniwroc, fb: uniwroc, instagram: uniwersytet_wroclawski.

Dodane przez: Agata Sałamaj

19 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 11 Lip 2018