Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci i kandydatki! Zaraz po przekroczeniu progu naszej Uczelni czekają na Was atrakcyjne programy wsparcia finansowego. Aż 1 mln złotych otrzymają studenci i studentki pierwszego roku studiów w ramach programu Młody Badacz 2020-2025 – Studenckie stypendia na start.

Program stypendialny skierowany jest do studentów i studentek pierwszego roku studiów, którzy rekrutowali się na Uniwersytet Wrocławski jako medaliści, laureaci i finaliści olimpiad lub kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji. Do stypendystów trafi łącznie aż 1 mln złotych.

Kolejny 1 mln złotych z programu Młody Badacz 2020-2025 zostanie przeznaczony na granty dla studentów i doktorantów zaangażowanych w aktywną współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

Program realizowany jest w ramach projektu Uniwersytetu Wrocławskiego wyróżnionego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szczegóły dotyczące stypendiów znajdują się w Regulaminie Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.

Uniwersytet Wrocławski. Badawczy od pierwszego dnia!