Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci i kandydatki! Jeśli jeszcze nie zdobyliście/zdobyłyście miejsca na studiach na UWr, to mamy dobrą wiadomość! Uruchamiamy rekrutację dodatkową, co oznacza, że zapraszamy do rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl. Lista kierunków dostępnych w dodatkowej rekrutacji będzie aktualizowana. Na dziś na nowych studentów i studentki czeka aż 300 miejsc.

MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 5 (w tym NM-3, SM-1, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
31.08.20 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
18.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne/ rozmowy kwalifikacyjne
21.09.2020 r., sala 107, godz. 9.00
Instytut Muzykologii
ul. Szewska 36, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

22.09.2020 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
23 września 2020 r, w godz. od 10.00  do 13.00, sala 106


GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 28 (w tym NM-19, SM-2, MZ-5, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
1.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
9.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dla obywateli polskich z maturą zagraniczną i cudzoziemców)
11.09.2020 r., godz. 10.00, sala 212, II p.
Instytut Nauk Geologicznych
Pl. M. Borna 9, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia
14.09.2020 r., godz. 10.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
14.09–17.09.2020 r., godz. 10.00–14.00
Instytut Nauk Geologicznych
pl. M. Borna 9, Sekretariat ING, pokój 204, II piętro
50–204 Wrocław
tel. 71 375 95 71, sekretarz Aleksandra Kosowska

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
17.09.2020 r., godz. 16.00

EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 28 (w tym NM-25, SM-2, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
1.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
18.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
22.09.2020 r ., godz. 9.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia
23.09.2020 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
24 i 25.09.2020 r., godz. 10.00 – 12.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3/21, pok. 142
51-149 Wrocław
tel. 71 375 51 58

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2020 r., godz. 14.00

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 48 (w tym NM-43, SM-2, C-3)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
1.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
18.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
22.09.2020 r ., godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia
23.09.2020 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
24 i 25.09.2020 r., godz. 10.00 – 12.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3/21, pok. 142
51-149 Wrocław
tel. 71 375 51 58

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2020 r., godz. 14.00

POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 15

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
3.09.2020 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
17.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
21.09.2020 r., godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna  zostanie przeprowadzona zdalnie (platforma MS TEAMS)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
21.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
22, 23,24.09.2020 r., w godz. 10.00 – 13.00
Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, sala 107
51-149 Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
25.09.2020 r.

FIZYKA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –41 (w tym NM-39, SM-0, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
3.09.2020 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
17.09.2020 r.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie, przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Kandydaci zostaną wcześniej poinformowani o dokładnym terminie rozmowy.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
17.09.2020, godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
18 – 22.09.2020 r., w godz. 9.00 – 15.00
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław
tel. 71 321 76 82, 71 375 93 57, 71 375 94 04
Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia  dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

23.09.2020 r.

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 52 (w tym NM-42, SM-3, MZ-5, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
1.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
9.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dla obywateli polskich z maturą zagraniczną i cudzoziemców)
11.09.2020 r., godz. 10.00, sala 212, II p.
Instytut Nauk Geologicznych
Pl. M. Borna 9, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia
14.09.2020 r., godz. 10.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
14.09 – 17.09.2020 r., godz. 10.00 – 14.00
Instytut Nauk Geologicznych
pl. M. Borna 9, Sekretariat ING, pokój 204, II piętro
50 – 204 Wrocław
tel. 71 375 95 71, sekretarz Aleksandra Kosowska

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
17.09.2020 r., godz. 16.00

ARCHEOLOGIA, I stopień stacjonarne

Limit miejsc –26(w tym NM-22, SM-2, MZ-1 C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
4.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
16.09.2020 r., godz. 11.30, sala 303
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
18.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
22, 23, 24.09.2020 r. w godzinach  9.00 – 11.00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, sala 10A
50-139 Wrocław
tel. 71 375 29 38

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2020 r.

JUDAISTYKA I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –10 (w tym NM-6, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
3.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
18.09.2020 r., godz. 12.30
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnie

Instytut Filologii Polskiej
pl. Biskupa Nankiera 15 b, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
22, 23, 24.09.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00
Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15 b, sala 20
50-140 Wrocław, tel. 71 375 29 15

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2020 r.

FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –47 (w tym NM-37, SM-4, C-6)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
4.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
1.10.2020r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
2-5.10.2020 r., godz. 9.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie (platforma Zoom)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
5.10.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
6, 7, 8, 9.10.2020 r., w godzinach 10.00 – 13.00
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 214
53-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
9.10.2020 r.

FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –17 (w tym NM-15, SM-1, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
7.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
20.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
22.09.2020 r., godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

23.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
24-25.09.2020 r., godz. 9.00 – 13.00
Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi 3/4 Wrocław pok. 204 (II piętro)
tel. 71 375 27 01

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
28.09.2020 r.


FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –18 (w tym NM-14, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
7.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
20.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
22.09.2020 r., godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

23.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
24-25.09.2020 r., godz. 9.00 – 13.00
Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi 3/4 Wrocław pok. 204 (II piętro)
tel. 71 375 27 01

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
28.09.2020 r.

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –30 (w tym NM-26, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
7.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
20.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
22.09.2020 r., godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

23.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
24-25.09.2020 r., godz. 9.00 – 13.00
Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, Wrocław pok. 204 (II piętro)
tel. 71 375 27 01

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
28.09.2020 r.

ASTRONOMIA, I stopień stacjonarne

Limit miejsc –6 (w tym NM-5, SM-0, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
9.09.2020 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
17.09.2020 r.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie, przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Kandydaci zostaną wcześniej poinformowani o dokładnym terminie rozmowy.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
17.09.2020 r., godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
18 – 22.09.2020 r., godz. 9.00 – 15.00
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław
tel. 71 321 76 82, 71 375 93 57, 71 375 94 04

Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia  dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł. 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
23.09.2020 r.

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
I stopień stacjonarne

Limit miejsc –14 (w tym NM-11, SM-2, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
10.09.2020 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
18.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
21.09.2020 r., godz. 10.00 -11.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
pl. Uniwersytecki 9/13, sala 103, 50-137 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
22.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
23 – 25.09.2020 r., w godz. 10.00 – 14.00
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
pl. Uniwersytecki 9/13, (parter), 50-137 Wrocław
tel. 71 375 29 70
Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia  dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł. 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
28.09.2020 r.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
I stopień stacjonarne

Limit miejsc –9 (w tym NM-5, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
10.09.2020 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
18.09.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
21.09.2020 r., godz. 10.00 – 11.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
pl. Uniwersytecki 9/13, pok. 108, 50-137 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
22.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
23 – 25.09.2020 r., w godz. 10.00 – 14.00
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
pl. Uniwersytecki 9/13, (parter), 50-137 Wrocław
tel. 71 375 29 70
Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia  dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł. 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
28.09.2020 r.

FILOLOGIA CZESKA, I stopień stacjonarne

otwarcie systemu: 15.09.2020 r.
zamknięcie systemu: 02.10.2020 r.
lista zakwalifikowanych do przyjęcia: 05.10.2020 r., godz. 14
lista przyjętych:  do 08.10.2020 r.

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stacjonarne
otwarcie systemu: 15.09.2020 r.
zamknięcie systemu: 02.10.2020 r.
lista zakwalifikowanych do przyjęcia: 05.10.2020 r., godz. 14
lista przyjętych:  do 08.10.2020 r.

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne
22.09 – otwarcie systemu
2.10 – zamknięcie systemu
5.10 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia, godz. 14
7.10 – ogłoszenie listy przyjętych, godz. 15