Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Rekrutacja zimowa już trwa!

Już w styczniu rozpoczęliśmy nabór na studia w rekrutacji zimowej (śródrocznej) dla kandydatek i kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia  w lutym 2021 roku. Będziemy rekrutować na 5 kierunków stacjonarnych, w tym jeden I stopnia i cztery II stopnia. Rekrutował będzie Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Łącznie na kandydatów czeka 350 miejsc na naszej uczelni. Wszystkie informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl, a sama rejestracja odbywa się przez stronę www.irka.uni.wroc.pl.

Jesteśmy Wam wdzięczni, że wybieracie Wrocław, a w nim jedyną na Dolnym Śląsku i jedną z dziesięciu w Polsce, uczelnię ze statusem Uczelni Badawczej, czyli Uniwersytet Wrocławski jako miejsce do studiowania, pracy, życia. Wierzymy, że tutaj będziecie mogli rozwijać swoje pasje, czerpać wiedzę i doświadczenie od najlepszych, spotkać prawdziwych przyjaciół, zdobyć wspomnienia na całe życie. Dzięki statusowi Uczelni Badawczej będziecie mogli uczestniczyć w zajęciach z profesorami z najlepszych uniwersytetów na świecie, zdobywać wiedzę i doświadczenie podczas wyjazdów zagranicznych, uczestniczyć w badaniach naukowych, otrzymywać stypendia.

Dlaczego jeszcze warto wybrać nasz Uniwersytet?

-Już na 1. roku studiów możesz znaleźć się w gronie najlepszych spośród 100 studentów, którzy otrzymają 1 mln zł w formie stypendiów w ramach programu „Młody Badacz” (Uczelnia Badawcza).

-Zatrudniamy najlepszych specjalistów – prawie 2000 naukowców, w tym ponad 460 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy prawie 300 zakładów naukowych, ponad 20 laboratoriów i 160 pracowni. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tys. osób. Kształci się u nas prawie 25 000 studentów i blisko 1500 doktorantów. Na aż 10 wydziałach znajdziesz u nas szeroki zakres różnorodnych dziedzin nauki – od humanistycznych, prawnych i społecznych, po biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po matematyczne, informatyczne czy astronomiczne.

-U nas możesz czuć się RÓWNY bez względu na kolor skóry, orientację seksualną, płeć, swoją niepełnosprawność… Zapewnia Ci to zarządzenie rektora w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, które jasno reguluje, że każdy na naszym Uniwersytecie ma prawo czuć się bezpieczny i nie może spotykać się z nietolerancją. O przestrzeganie tych zasad dba rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Szczegóły znajdziesz na www.uni.wroc.pl/rowny-uwr/.

-UWr to szansa na spotkanie ciekawych ludzi i realizację swoich pasji. Rozwijaj się w kołach naukowych, sekcjach sportowych, organizacjach studenckich, a także jako wolontariusz, chórzysta czy tancerz. Z UWr zwiedzisz świat, zdobędziesz cenne doświadczenia, nagrody i medale, a co najważniejsze – przeżyjesz niezapomniane przygody z ludźmi takimi jak Ty, czyli z mnóstwem energii i głowami pełnymi pomysłów.

MATEMATYKA, I STOPNIA STACJONARNE

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – 15.01.2021
ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) – 10.02.2021
postępowanie rekrutacyjne – 15.02.2021 – egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 16.02.2021
przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego) – 17-18.02.2021, godz. 9.00-14.00, pok. 303 i s. 601,
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław
ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 22.02.2021
limit miejsc – 50, w tym: nowa matura-46, stara matura-1, matura zagraniczna-2, cudzoziemcy-1 (limit min. 12)

MATEMATYKA, II stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – 15.01.2021
ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) – 10.02.2021
postępowanie rekrutacyjne – 17.02.2021, godz. 9.00-13:30
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 18.02.2021
przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego) – 19.02.2021, godz. 9.00-14.00, pok. 303,
Instytut Matematyczny UWr,pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław
ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 22.02.2021
limit miejsc – 100, w tym: dyplom polski-85, dyplom zagraniczny-5, cudzoziemcy-10 (limit min. 12)

INFORMATYKA, II stopnia stacjonarne (2-letnie)

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – 15.01.2021
ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) – 10.02.2021
postępowanie rekrutacyjne – 15.02.2021, godz. 9.30 – 15.00, sala 25
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 18.02.2021
przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego) – 19.02.2021, godz. 11.00 – 14.00, pok. 28 (Dziekanat)
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 22.02.2021
limit miejsc: 20, w tym: dyplom polski-20, dyplom zagraniczny-2, cudzoziemcy-2

INFORMATYKA, II stopnia stacjonarne (1,5-roczne)

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – 15.01.2021
ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) – 10.02.2021
postępowanie rekrutacyjne – 15.02.2021, godz. 9.30 – 15.00, sala 25
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 18.02.2021
przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego) – 19.02.2021, godz. 11.00 – 14.00, pok 28 (Dziekanat)
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 22.02.2021
limit miejsc: 30, w tym: dyplom polski-20, dyplom zagraniczny-3, cudzoziemcy-3

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, II stopnia stacjonarne (1,5-roczne)

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – 01.02.2021
ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) – 15.02.2021
postępowanie rekrutacyjne – 17.02.2021, godz. 10.00, sala 212, II piętro, Instytut Nauk Geologicznych, Pl. M. Borna 9, Wrocław
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 17.02.2021 – godz. 11.00
przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego) – 18.02.2021; 19.02.2021 w godz. 10.00 – 13.00, Sekretariat Instytutu Nauk Geologicznych, Pl. M. Borna 9, II piętro, Wrocław, sekretarz komisji mgr Aleksandra Kosowska, tel. 71 37 59 571, aleksandra.kosowska@uwr.edu.pl.
ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) – 19.02.2021 –  godz. 15.00
limit miejsc – 50, w tym, dyplom polski – 40, dyplom zagraniczny – 5, cudzoziemcy – 5, (limit min. 12)

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opisy poszczególnych kierunków i wykazy specjalności, harmonogramy naboru znajdziecie tutaj.

Polecamy także lekturę Vademecum Kandydata, w którym znajdziecie m.in. rekrutację krok po kroku.

Rejestracja w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

Dodane przez: Agata Sałamaj

7 Gru 2020

ostatnia modyfikacja: 10 Lut 2021