Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Rekrutacja zimowa na rok akademicki 2017/2018

Już 20 grudnia Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna rekrutację zimową na studia na rok akademicki 2017/2018. Na większość kierunków nabór potrwa do początku lutego, na niektóre z nich do stycznia. Poniżej lista kierunków.

Wszelkie informacje o rekrutacji tj. harmonogramy rekrutacji, opisy kierunków, opłaty za studia niestacjonarne, wykaz dokumentów znajdują się w naszym serwisie rekrutacyjnym www.rekrutacja.uni.wroc.pl

O rekrutacji krok po kroku, akademikach, wymianach studenckich, pomocy materialnej dla studentów, kołach naukowych i organizacjach działających na Uniwersytecie Wrocławskim przeczytacie tutaj: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum.html
Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji zimowej na rok akademicki 2015/2016 odpowiada Dział Nauczania (tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43, dzialnauczania@uni.wroc.pl). Pytać możecie też na facebooku: fb.com/uniwroc.

Lista kierunków, na które trwa rekrutacja zimowa:

Filozofia, I stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
5 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
6.02.2017, godz. 10.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105
Wrocław

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK
08.02.2017, godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
9, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00 – 15.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110
Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
15.02.2017, godz. 15.00

limit miejsc
135 (w tym: NM 110, KKSS 15, MZ 3, SM 5, PEU 2) min. 20

Filozofia, I stopnia zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
5 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
6.02.2017, godz. 10.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105
Wrocław

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK
08.02.2017, godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
9, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00 – 15.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110
Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
15.02.2017, godz. 15.00

limit miejsc
bez limitu, min. 8

Filozofia, II stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
5 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. dyplomu zagranicznego
6.02.2017, godz. 10.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105
Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)

9, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00 – 15.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110
Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
15.02.2017, godz. 15.00

limit miejsc
45 (w tym: KKSS 25, PEU 2) min. 12

Filozofia, II stopnia zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
5 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. dyplomu zagranicznego
6.02.2017, godz. 10.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105
Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)

9, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00 – 15.00
Instytut Filozofii
ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110
Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
15.02.2017, godz. 15.00

limit miejsc
bez limitu min. 8

Informatyka, II stopnia stacjonarne (1,5-letnie)

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20.12.2016 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

12.02.2017 r.

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) dot. stara matura, matura zagraniczna
16.02.2017 r., godz. 9 – 15.00 Instytut Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, sala 25 Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres)
13.02.2017 r. – 17.02.2017 r. Dziekanat WMI
ul. F. Joliot-Curie 15, Wrocław, pok. 28, godz. 11 – 14.00

ogłoszenie listy przyjętych na studia w IRK
20.02.2017 r. do godz. 15.00

limit miejsc
40 (Uchwała Senatu 72/2016- limit 45, w rekrutacji letniej przyjęto – 5)

Informatyka, II stopnia stacjonarne (2-letnie)

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20.12.2016 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
12.02.2017 r.

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) dot. stara matura, matura zagraniczna
16.02.2017 r., godz. 9-15.00 Instytut Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, sala 25 Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres)
13.02.2017 r.-17.02.2017 r. Dziekanat WMI
ul. F. Joliot-Curie 15, Wrocław, pok. 28, godz. 11-14.00

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
20.02.2017 r. do godz. 15.00

limit miejsc
22  (Uchwała Senatu 72/2016- limit 45, w rekrutacji letniej przyjęto – 23)

Matematyka, I stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
12 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
14.02.2017, godz. 10:00-13:00, sala A
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK
14.02.2017, godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres)
(nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)

15–16.02.2017, od godz. 9:00-14:00

Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, pokój 303, Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
16.02.2017, godz. 14.00

limit miejsc
120

Matematyka, II stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
12 lutego 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) dot. stara matura, matura zagraniczna
13.02.2017, godz. 9:00-13:00, sala HS
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres)
(nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
13-17.02.2017, od godz. 11:00-14:00

Dziekanat Wydziału, ul. F. Joliot-Curie 15, pokój 28, Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
20.02.2017, godz. 15.00

limit miejsc
100

Politologia, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
13 stycznia 2017

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK
14.01.2017

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
15–17.02.2017, od godz. 9:00 – 15:00
Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3, pok. 107, 50 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
20.02.2017

limit miejsc
min. 5
maks. 30
KKSS 5

Politologia, II stopnia stacjonarne (j.angielskim)

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
20 grudnia 2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
13 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. dyplomu zagranicznego
14.01.2017

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
15 – 17.02.2017, od godz. 9:00 – 15:00
Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3, pok. 107, 50 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
20.02.2017

limit miejsc

min. 5
maks. 15
KKSS 5

Europeistyka, I stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
2 stycznia 2017 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
30 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
1.02.2017, godz. 10.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 140
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK 3.02.2017, godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
6 – 10.02.2017, godz. 10.00 – 15.00
Instytut  Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 142
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
13.02.2017

limit miejsc
bez limitu

Europeistyka, II stopnia stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
2 stycznia 2017 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
30 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
1.02.2017, godz. 10.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 140
51 – 149 Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
2 – 31.01.2017, godz. 10.00 – 15.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, pok. 142
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
06.02.2017

limit miejsc
bez limitu

Europeistyka, I stopnia zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
2 stycznia 2017 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
30 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
1.02.2017, godz. 10.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 140
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK 3.02.2017, godz. 15.00

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
6 – 10.02.2017, godz. 10.00 – 15.00
Instytut  Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 142
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
13.02.2017

limit miejsc
bez limitu

Europeistyka, II stopnia zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
2 stycznia 2017 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
30 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
1.02.2017, godz. 10.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 140
51 – 149 Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
2 – 31.01.2017, godz. 10.00 – 15.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, pok. 142
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
06.02.2017

limit miejsc
bez limitu

Europeistyka, specjalność EU REGIONAL POLICY, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
2 stycznia 2017 r.

zakończenie rejestracji w systemie IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
30 stycznia 2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres) – dot. stara matura, matura zagraniczna
1.02.2017, godz. 10.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 140
51 – 149 Wrocław

przyjmowanie dokumentów (data, godzina, adres) (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
2 – 31.01.2017, godz. 10.00 – 15.00
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3, pok. 142
51 – 149 Wrocław

ogłoszenie listy przyjętych na studia w systemie IRK
06.02.2017

limit miejsc
bez limitu

Dodane przez: Agata Sałamaj

15 Gru 2016

ostatnia modyfikacja: 30 Sty 2017