Strona używa plików cookies więcej

Kartka z przeszłości

Rocznica decyzji o prawie wieczystym dla uczelnianych archiwów

15 marca 1958 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Henryk Altman, pismem do Ministra Szkolnictwa Wyższego, wyraził zgodę na powierzenie szkołom wyższym wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych.

„Prawo do stałego przechowywania własnego zasobu archiwalnego” otrzymało wówczas 7 istniejących już archiwów uniwersytetów państwowych w: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Zostało ono potwierdzone w prawie archiwalnym z 1983 r. w art. 35 ust.2.

Działalność archiwalna obejmuje: gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, brakowanie, udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie działalności informacyjnej. Wymienione zadania należy obecnie uzupełniać o współczesne wyzwania, przed którymi stoją archiwa uczelniane: retrokonwersję – proces przenoszenia inwentarzy archiwalnych do bazy informatycznej, publikacji informacji online oraz wspieranie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD. Wszystkie te zadania realizowane są przez pracowników Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, które to jest archiwum zakładowym z zasobem historycznym, a tym samym depozytariuszem pamięci Uczelni i urzędem wiary publicznej.

skan dokumentu o uczelnianym prawie wieczystym
Skan decyzji o powierzeniu szkołom wyższym prawa do wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych /Archiwum UWr

Dodane przez: Aleksandra Draus

15 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 13 Mar 2019