Strona używa plików cookies więcej

Możesz przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej (w sumie nie dłużej niż o dwa lata), jeśli opiekujesz się dzieckiem, które ma mniej niż cztery lata (dłużej w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Wniosek trzeba złożyć do kierownika szkoły doktorskiej, który konsultuje się z Twoim promotorem.

Możesz też zawiesić studia na okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu, ojcowskiemu i rodzicielskiemu. W tym czasie otrzymujesz stypendium doktoranckie, oblicza się je na podobnej zasadzie, jak zasiłki. Taki okres nie jest wliczany do 4 lat, w których można otrzymywać stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej. W trakcie zawieszenia kształcenia terminy określone w indywidualnym planie badawczym nie biegną.