Strona używa plików cookies więcej

Jesteś w ciąży? Możesz się ubiegać o urlop od zajęć, zachowujesz wtedy prawa studenckie. Jeśli masz już dziecko, możesz skorzystać z urlopu, zanim skończy ono rok. Jeśli koniec tego urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do jego końca.

Rodzice mają prawo do ubiegania się o indywidualny tryb studiów. Podanie trzeba złożyć do właściwego prodziekana. Zasady, w zależności od wydziału, mogą się różnić. Najlepiej skontaktować się z dziekanatem.