Strona używa plików cookies więcej

URLOPY

Kiedy urodzisz dziecko, przysługuje Ci urlop macierzyński. Możesz zacząć z niego skorzystać od dnia, kiedy urodzisz dziecko albo jeszcze wcześniej – aż do 6 tygodni przed porodem. Urlop macierzyński trwa 20 tygodni, a jeśli urodzisz bliźniaki – 31 tygodni. Trojaczki oznaczają 33 tygodnie urlopu, a każde kolejne dziecko zwiększa wymiar urlopu o dwa tygodnie. Tutaj możesz obliczyć wymiar tego urlopu.

Po wykorzystaniu przez matkę po porodzie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, z reszty urlopu może skorzystać ojciec dziecka. Jeśli nie ma on umowy o pracę, a prowadzi działalność gospodarczą albo pracuje na umowę zlecenie – i ma ubezpieczenie chorobowe – to również może skorzystać z urlopu macierzyńskiego.

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Trwa on 32 tygodnie albo 34, jeśli urodzisz więcej niż jedno dziecko. Przysługuje on mamie albo tacie, którzy mogą nawet korzystać z niego łącznie w tym samym czasie. Rodzice mogą także podzielić ten urlop między siebie albo skorzystać z niego na zmianę. Można go także podzielić na części (maksymalnie cztery, nie krótsze niż 8 tygodni) i wykorzystać do momentu, aż dziecko skończy sześć lat.

Zarezerwowany wyłącznie dla tatusiów jest urlop ojcowski. Trwa on dwa tygodnie i można z niego skorzystać, dopóki dziecko nie skończy dwóch lat. Można go podzielić na dwie części, trwające po tygodniu. Ojciec dziecka może skorzystać z tego urlopu także w czasie, kiedy mama wykorzystuje urlop macierzyński lub rodzicielski.

Z urlopu wychowawczego możesz skorzystać, zanim dziecko skończy sześć lat. Urlop trwa 36 miesięcy i można go podzielić na oboje rodziców – na jednego musi przypaść minimum jeden miesiąc. Urlop można podzielić na maksymalnie pięć części. Także z tego urlopu mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice. Urlop ten jest bezpłatny.

Możesz wziąć także urlop „częściowy” i łączyć go z pracą na niepełny wymiar etatu – ta elastyczność może być pomocna w opiece nad dzieckiem. W przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, , rodzicom przysługuje dodatkowe 36 miesięcy urlopu wychowawczego do wykorzystania do czasu, aż dziecko skończy 18 lat.

Wniosek o urlop wychowawczy musisz złożyć minimum trzy tygodnie przed jego rozpoczęciem.

ZASIŁEK

Podczas urlopów pracownicy lub pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Można z niego skorzystać na różne sposoby:

1) możesz otrzymać zasiłek, który wyniesie 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Otrzymasz go przez cały urlop macierzyński oraz za pierwszych sześć tygodni urlopu rodzicielskiego (lub za osiem tygodni, jeśli urodziłaś bliźniaki lub więcej dzieci). Po tym okresie do końca urlopu rodzicielskiego dostaniesz 60% wynagrodzenia.

2) możesz przez cały urlop macierzyński i rodzicielski otrzymywać 80% Twojego dotychczasowego wynagrodzenia. Ważne! Aby tak się stało, musisz w ciągu 21 dni po porodzie złożyć wniosek o urlop macierzyński i równocześnie o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.

Więcej informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych