Strona używa plików cookies więcej

Dyskryminacja

Na skutek dyskryminacji najczęściej dochodzi do traktowania w sposób odmienny i krzywdzący konkretnych osób wyróżniających się określoną cechą niż pozostałych w porównywalnej sytuacji. Przepisy antydyskryminacyjne chronią niezbywalne wartości konstytucyjne: godność i równość. Dlatego nie można z góry wymienić cech dyskryminujących. Poniżej wskazujemy tylko przykłady nieuprawnionych cech dyskryminujących. Może się jednak zdarzyć tak, że w konkretnym przypadku cechą prowadzącą do niesprawiedliwego i nierównego traktowania jest inna okoliczność. Przejawem dyskryminacji jest również zachęcanie innych do dyskryminacji, nierównego traktowania lub molestowania.

Zatem dyskryminacja to niesprawiedliwe i odmienne traktowanie ludzi w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, wyznanie lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, przynależność do związku zawodowego, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację lub tożsamość seksualną.

Przykładem dyskryminacji mogą być niepożądane dowcipy lub komentarze na temat prawnie chronionej cechy (np. żarty rasowe lub etniczne bądź obraźliwe uwagi lub żarty na temat religii lub tradycyjnych strojów religijnych).

Przejawem dyskryminacji mogą też być obraźliwe, zastraszające, poniżające lub upokarzające opinie lub komentarze, w tym obelgi, żarty lub gesty oraz plotki. Także publikowanie i rozpowszechnianie obraźliwych komentarzy w Internecie w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, wyznanie lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, przynależność do związku zawodowego, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Nie jest dyskryminacją działanie zmierzające do wyrównywania szans osób wyróżnionych przynajmniej jedną z cech takich jak np. płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religia, wyznanie lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, przynależność do związku zawodowego, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację lub tożsamość seksualną poprzez zmniejszenie nierówności na ich korzyść (przykładem dyskryminacji pozytywnej może być np. zgoda na udział w egzaminie z psem przewodnikiem udzielona osobie niewidomej, pomimo ogólnego zakazu wprowadzania psów na egzamin).