Strona używa plików cookies więcej

Molestowanie

Molestowanie to niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności człowieka i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Przejawem molestowania mogą być represje i odwet jaki spotyka osobę zgłaszającą dyskryminacje lub molestowanie. A zatem za zakazane powinny być uznane niekorzystne traktowanie osoby, która złożyła skargę w związku z nierównym traktowaniem, dyskryminacją lub molestowaniem albo był świadkiem w takich postępowaniach.

Molestowanie może przybierać różne formy:

  • w trakcie rozmowy „twarzą w twarz”, ustnie, poprzez gesty lub na piśmie
  • za pośrednictwem innych form komunikacji np. poprzez wykorzystanie komunikacji elektronicznej lub internetowej
  • może polegać na zachowaniu skierowanym bezpośrednio do pokrzywdzonego lub może być skierowane do osób postronnych w celu pokrzywdzenia konkretnej osoby.

Przejawem molestowania może być stalking. Stalking to uporczywe (zatem nie może to być jednorazowe zachowanie) nękanie, wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżanie lub istotne naruszania prywatności osoby pokrzywdzonej. Stalkingiem jest także naruszenie prywatności. Naruszenie prywatności może nastąpić m.in. poprzez monitorowanie korzystania z Internetu lub innych form komunikacji bez jej/jego zgody, a także podszywanie się pod członka wspólnoty uniwersyteckiej, wykorzystywanie jej/jego wizerunku lub innych danych osobowych bez jej/jego zgody