Strona używa plików cookies więcej

Dr Łukasz Prus – doktor nauk prawnych specjalizujący się w porównawczym prawie konstytucyjnym, administracyjnym, prawie UE i procedurach równościowych. Adwokat świadczący pomoc prawną, w szczególności ofiarom przemocy. Trener m.in. z zakresu mobbingu. Od lutego 2020 r. Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim.


Do zadań Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim należy:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans dla całej wspólnoty uniwersyteckiej
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania w UWr
  • podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do wspólnoty uniwersyteckiej
  • wspieranie wspólnoty uniwersyteckiej we wdrażaniu obowiązujących procedur przeciwdziałania dyskryminacji

Prowadzisz badania lub Twoje zainteresowania naukowe koncertują się wokół kwestii równościowych, napisz: rownosc@uwr.edu.pl


KONTAKT:

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim
dr Łukasz Prus
rownosc@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 84, 697 773 235