Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów BUWr

"Działalność Upowszechniająca Naukę" to projekt, który w 2017 został zrealizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Jedno z zadań wiązało się z opracowaniem kilkudziesięciu tytułów przedwojennych czasopism humanistycznych, pochodzących ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu dysponuje cennym zbiorem wydawnictw ciągłych poniemieckich, w tym ponad 1000 tytułów, których jest jedynym posiadaczem w kraju. Zbiór ten jest nieocenionym źródłem informacji na temat funkcjonowania i działalności ważniejszych instytucji naukowych, istniejących na terenie Europy w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. Są to periodyki naukowe, dotyczące dziedzin humanistycznych, które prezentują dorobek naukowy oraz konkretną działalność naukową instytutów uczelnianych, towarzystw naukowych oraz organizacji prowadzących badania z konkretnego zakresu nauk humanistycznych – głównie z dziedziny historii.

Wśród opracowanych w ramach projektu roczników znalazły się takie tytuły jak m.in. „Ungarische Revue mit Unterstutzung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften”, Wien (1881–1895) – miesięcznik wydawany przez Węgierską Akademię Nauk w latach 1881–1895. Prezentuje on działalność naukową Akademii oraz towarzystw naukowych funkcjonujących na terenie Węgier w drugiej połowie XIX wieku. Biblioteka Uniwersytecka posiada komplet tego wydawnictwa. Inny tytuł to czasopismo „Meddelandenfran Nordiska Museet” (1898–1905) – szwedzki rocznik wydawany przez Muzeum Historii Kultury w Sztokholmie. Muzeum poprzez wystawy ilustruje życie i ludzi regionu nordyckiego w latach 1898–1905. Biblioteka posiada wszystkie wydane roczniki tego czasopisma. Kolejne czasopismo to kompletny w zbiorach Biblioteki tytuł „Jahresbericht des Akademischen Lese-Vereines in Graz” (1868–1881), zawierający roczne raporty Stowarzyszenia Czytelnictwa Akademickiego w Graz w Austrii w drugiej połowie XIX wieku, oraz „Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung Vaterlandischer Sprache Und Altertumer in Leipzig” (1856–1940). To nieregularne czasopismo wydawane w Lipsku przez niemieckie towarzystwo zajmowało się badaniem języka ojczystego na terenie Niemiec w XIX wieku. Drukiem ukazało się 14 tomów. Biblioteka jest w posiadaniu ostatnich 8 tomów z lat 1883–1940.

Niniejsze zadanie dotyczyło opracowania aż 90 tytułów ukazujących się w końcu XIX i na początku XX wieku unikatowych czasopism ze zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dla wybranych tytułów sporządzono 300 opisów bibliograficznych do katalogu zbioru polskich bibliotek naukowych NUKAT wraz z kompletem wymaganych rekordów kartoteki haseł wzorcowych (obejmujących m.in. instytucje sprawcze, instytucje nakładcze, hasła tytułowe, rozwinięte hasła przedmiotowe w języku KABA). W bazie lokalnej katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej umieszczone zostały szczegółowe opisy zasobów. Materiał był trudny do opracowania, ze względu na różnorodność językową, z przewagą języka niemieckiego pisanego gotykiem. Pozyskanie ministerialnych środków finansowych pozwoliło na opracowanie czasopiśmiennictwa naukowego z ubiegłych wieków, a to z kolei umożliwia wszystkim zainteresowanym użytkownikom oraz badaczom w kraju i na świecie, szybki dostęp do informacji o zasobach tych unikatowych czasopism i jednocześnie stanowi podstawę do kontynuowania nowoczesnego opracowania kolejnych tytułów ww. czasopism na potrzeby dostępu online i digitalizacji.

Więcej informacji na stronie www.katalog.bu.uni.wroc.pl.

Ewa Grabarska
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Wydawnictw Ciągłych


Zob. także pozostałe zadania zrealizowane w ramach projektu pn. Działalność Upowszechniająca Naukę.

Digitalizacja unikatowych gazet Kolekcji Śląsko-Łużyckiej

Śląskie muzykalia nutowe w w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT

Dodane przez: Ewa Grabarska

3 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Sty 2018