Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Rozstrzygnięto konkurs na dodatki motywacyjne w ramach IDUB

Uniwersytet Wrocławski jest jedyną uczelnią na Dolnym Śląsku i jedną z dziesięciu uczelni w całym kraju w programie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. IDUB to inicjatywa, która ma zamienić czołówkę polskich szkół wyższych w placówki badawcze porównywalne z odpowiednikami z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Azji. Na ten cel zostały przeznaczone dodatkowe pieniądze. Naukowcy i naukowczynie mogą je zdobyć m.in. biorąc udział w konkursach. Na UWr zakończyła się właśnie druga edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne. Najlepsze 150 osób otrzymało dodatkowe pieniądze, które będą wypłacane przez cały rok. 

Konkurs przewidywał wypłatę 150 dodatków wynoszących 2600 brutto zł miesięcznie miesiąc przez 12 miesięcy. Na konkurs wpłynęło 359 wniosków. Na podstawie tych aplikacji, zgodnie z regulaminem konkursu, wygenerowano przy pomocy algorytmu ranking zgłoszeń uporządkowany wg. tzw. „wagi rankingowej” zgłoszonych publikacji.

Konkurs był przeprowadzony w II etapach. Laureatami pierwszego etapu konkursu zostało 100 pierwszych osób z listy rankingowej. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały, zgodnie z regulaminem, osoby zajmujące pozycję 101-195 na liście rankingowej (w tym 15 wniosków zajmujących ex aequo pozycję 195). O wyłonieniu pozostałych 50 laureatów zadecydowała powołana przez Rektora spośród beneficjentów I etapu konkursu Komisja Konkursowa. Komisja w ramach swoich prac starała się przeanalizować jakość publikacyjną zawartą w aplikacjach na pozycjach od 101 do 195 (w tym 15 wniosków zajmujących ex aequo pozycję 195), uwzględniając w szczególności następujące aspekty: uzyskane wagi i punkty konkursowe, udział autorski kandydatów w zgłoszonych publikacjach (biorąc pod uwagę również autorów spoza UWr oraz dostępne informacje o wkładzie poszczególnych autorów w uzyskane rezultaty), cytowania publikacji, rangę czasopism, w których są publikowane. Komisja rekomendowała 50 kandydatów do przyznania dodatku czasowego i jednogłośnie zaakceptowała takie rozstrzygnięcie konkursu w ramach etapu II. W poniższej tabeli zawarto dane statystyczne dotyczące rozstrzygniętego konkursu.
Tabela zawierająca statystyki dotyczące konkursu

W załącznikach publikujemy listy laureatów oraz informację o przebiegu konkursu. Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie IDUB.

Dodane przez: Agata Kreska

22 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 23 cze 2022