Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Rusza Studencki Program Stypendialny

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do aplikowania do kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów. Nabór rusza 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

DOKTORANCI

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy studiują we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych, prowadzący studia doktoranckie we Wrocławiu – którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta. Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium, są właśnie osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających jednej z sześciu kategorii stypendialnych:

– stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych
– stypendium im. Hugona Steinhausa  – w zakresie nauk matematycznych
– stypendium im. Maxa Borna –  w zakresie nauk fizycznych i chemicznych
– stypendium im. Jerzego Grotowskiego  – w zakresie sztuki
– stypendium im. Jana Mozrzymasa  – w zakresie badań interdyscyplinarnych
– stypendium im. Wincentego Stysia  – w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Aplikujący doktoranci proszeni są o wypełnienie wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Wszelkie dokumenty dostępne są na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

STUDENCI

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia, studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

O stypendium można aplikować online przez stronę: sps.cui.wroclaw.pl

Termin upływa 30 czerwca 2021 r.

Oceny wniosków dokonuje komisja stypendialna, powołana zarządzeniem Prezydenta. Brana jest pod uwagę  średnia ocen za ostatni ukończony semestr studiów oraz prezentacja, którą przesyła osoba aplikująca.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie, pobierać je można maksymalnie przez 9 miesięcy.

Beneficjenci stypendium zdobywają na uczelniach zagranicznych nowe, cenne doświadczenia oraz wiedzę, którą wykorzystują w toku dalszych studiów. Wyjazdy odbywają się w ramach programów wymiany międzynarodowej oraz podpisanych pomiędzy uczelniami umów partnerskich.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

1 cze 2021

ostatnia modyfikacja: 2 cze 2021