Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Ruszył 2. konkurs na zakup aparatury (Uczelnia Badawcza)

Uczelnia Badawcza ma pieniądze dla naszych naukowców na zakup aparatury. Rusza tegoroczna odsłona konkursu z Funduszu Aparatury Badawczej. W poprzednim rozdaniu został zakupiony miedzy innymi mikroskop dla Wydziału Biotechnologii – Mikroskop – bagatela za 6,5 miliona złotych, jakiego nie ma nigdzie indziej w Polsce, a na całym świecie podobnych jest zaledwie 160. Co kupimy tym razem? To zależy wyłącznie od pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego! 

Celem konkursu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych określonych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Na co można otrzymać pieniądze?

  1. zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej o całkowitej wartości przekraczającej 500 000 zł;
  2. najem, dzierżawa lub leasing aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej o całkowitej wartości przekraczającej 150 000 zł;
  3. zatrudnienie pracownika do obsługi zakupionej aparatury w czasie trwania projektu IDUB. Maksymalne finansowanie wynagrodzenia ze środków FAB odpowiada aktualnie obowiązującemu minimalnemu wynagrodzeniu adiunkta. Jednostka może sfinansować wyższe wynagrodzenie za pomocą wkładu własnego;
  4. koszt obsługi serwisowej w czasie trwania projektu IDUB.

O pieniądze może się starać każdy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego po poparciu wniosku przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej, w których Wnioskodawca jest zatrudniony. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej popierając wniosek przyjmuje odpowiedzialność za terminowe przygotowanie pomieszczenia stosownie do wymogów aparatury. Koszty adaptacji pomieszczenia pokrywa wydział.

Aparatura lub infrastruktura informatyczna będąca przedmiotem wniosku może składać się z więcej niż jednego urządzenia, jeżeli są one łącznie niezbędne do uzyskania zaplanowanej we wniosku funkcjonalności.

Finansowanie Funduszu Aparatury Badawczej może pokryć koszt przedsięwzięcia w całości lub w części. Jednostka Wnioskująca może zadeklarować wkład własny pochodzący z innych źródeł. Wszystkie szczegóły łącznie z wnioskiem i podstawą rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Dodane przez: Tomasz Sikora

2 Kwi 2021

ostatnia modyfikacja: 13 Kwi 2021