Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych – 2 etaty

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych - 2 etaty.
Termin zgłoszeń upływa 28 sierpnia 2019r.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie czynności związanych z tokiem studiów i obsługą studenta i doktoranta
 • przygotowywanie kart okresowych osiągnięć studenta
 • przygotowywanie protokołów egzaminacyjnych
 • rozliczanie semestrów
 • sprawdzanie wpłat za usługi edukacyjne
 • opracowywanie wniosków i podań studenckich
 • przygotowywanie umów zawieranych ze studentami
 • rejestracja prac dyplomowych
 • wydawanie zaświadczeń
 • przygotowywanie dyplomu
 • wprowadzanie danych do systemu USOS oraz systemów informatycznych powiązanych z tokiem studiów studenta

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • obsługa komputera, w tym znajomość pakietów biurowych MS Office
 • umiejętności organizacyjne oraz poczucie odpowiedzialności
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 28 sierpnia 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „samodzielny referent w Dziekanacie WNS”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

23 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Lip 2019