Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych.
Termin zgłoszeń upływa 20 października 2019r.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie czynności związanych z tokiem studiów i obsługą studenta i doktoranta
 • przygotowywanie kart okresowych osiągnięć studenta i protokołów egzaminacyjnych
 • rozliczanie semestrów
 • weryfikowanie wpłat za usługi edukacyjne
 • opracowywanie wniosków i podań studenckich
 • przygotowywanie umów zawieranych ze studentami
 • rejestrowanie prac dyplomowych
 • wydawanie zaświadczeń
 • przygotowywanie dyplomów
 • wprowadzanie danych do systemu USOS oraz systemów informatycznych powiązanych z tokiem studiów

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność obsługi komputera w tym znajomość pakietów biurowych MS Office
 • umiejętności organizacyjne oraz poczucie odpowiedzialności
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność

 Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do 20 października 2019 roku na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „samodzielny referent w Dziekanacie WNS”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Emilia Reizer

20 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 20 Sie 2019