Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Ścieżki archeologii w Biskupinie

„Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura” to pierwszy w Polsce festiwal nauki, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesnej archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–16 czerwca na terenie rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W ramach festiwalu będą miały miejsce liczne prezentacje w formie pokazów, warsztatów, prelekcji oraz seansów filmowych. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.

Po raz pierwszy w Polsce liczne grono naukowców z całej Polski spotka się w jednym miejscu, by wspólnie popularyzować archeologię. Ścieżki „nauka oraz kultura” realizowane będą przez wybitnych specjalistów, między innymi z instytutów i katedr archeologii uniwersytetów – w tym Uniwersytetu Wrocławskiego – oraz placówek muzealnych. Badacze promować będą swoje osiągnięcia naukowe oraz popularyzatorskie. Tak szerokie grono specjalistów gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny imprezy, ale również różnorodność wypowiedzi.

W ramach ścieżki „nauka” odbędą się prezentacje dotyczące metodyki badań i osiągnięć polskiej archeologii. Zaprezentowane zostaną dziedziny, z których dokonań i metod badawczych archeolodzy w ramach badań interdyscyplinarnych korzystają i które mają dla archeologii ogromne znaczenie (m.in. analiza metaloznawcza czy badania archeometryczne). Ukazane zostaną kulisy pracy archeologa: badania wykopaliskowe oraz praca z zabytkami od momentu ich wydobycia z wykopu, aż do ekspozycji na wystawie muzealnej i w publikacji naukowej.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program, można znaleźć na stronie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Dodane przez: Michał Raińczuk

31 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 18 Cze 2019